سهیلا شکراله زاده

 سهیلا شکراله زاده Iranian Research Organization for Science and Technology

سهیلا شکراله زاده

Soheila Shokrolah

Iranian Research Organization for Science and Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری آلاینده های موجود در پساب یک واحد پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
2 بررسی استفاده مجدد از پساب یک واحد پتروشیمی در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
3 بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند آنزیمی تولید بیودیزل در بیوراکتور با بستر ثابت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 تثبیت رایزوپوس اوریزاب ر سنگ آذرین و تولید لیپاز: بررسی تعدادی از پارامترهای مؤثر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 تصفیه آب تولید شده در یک میدان گازی به روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
6 تصفیه پساب با استفاده از ریزجلبک ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
7 تولید بیودیزل آنزیمی: تثبیت سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا بر لوفا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 سنتز آنزیمی پلیمر پلی ریسینولئات از روغن کرچک بوسیله لیپاز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 فرآیند تولید سوخت بیودیزل با استفاده از کاتالیزورهای زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست