سید احمد سادات نوری

 سید احمد سادات نوری استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سید احمد سادات نوری

Seyed Ahmad Sadat Noori

استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluating Antibacterial Activity of In Vitro Culture of Ajwain (Trachyspermum copticum) Extract and Comparison with Seed Extract and Essential Oils (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی الگوی بیان ژن های ساختاری در مسیر بیوسنتز مونوترپن ها و بررسی کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان تحت تاثیر هورمون متیل جاسمونات (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
3 بهینه سازی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیدازGUS به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان Trachyspermum ammi (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of microsatellite markers related to monoterpenoid biosynthesis in medicinal plant ajowan using RNA-Seq (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 اثر تنش شوری بر جوانه زنی و شاخص های آن در پنج توده گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum Copticum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی خصوصیات پلی ژنیک مقاومت به شوری در نسل های تفکیکی حاصل از هیبرید های گدم هگزا پلوئید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی تاثیر پیش تیمار اشعه لیزر بر سنتز آدنوزین تری فسفات و تجمع پرولین در گندم دوروم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی تاثیر تنش خشکی ناشی از پلیاتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی برخی از توده های زنیان ( Carum copticum L. ) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی در 28 توده بومی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 بررسی تنوع موجود در خصوص صفت مقاومت به شوری در تعدادی از ژنوتیپ های گندم بهاره و هیبریدهای حاصل از آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام مختلف گلرنگ زمستانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز ، محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل اسمزی توده های وحشی یونجه Medicago spp. در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی و تولید ژنوتیپ های گندم مقاوم به شوری براساس صفات فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 تعیین ردیف مجاور محل تلفیق تراژنCry1Ab در برنج تراریخته ی طارم مولایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 مطالعه فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانت و صفات فیزیولوژی توده های وحشی یونجه (Medicago spp) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران