دکتر علی آقاصفری

دکتر علی آقاصفری دانش آموخته دکتری قرآن و مدیریت ، جامعه المصطفی العامیه

دکتر علی آقاصفری

Dr. Ali Agha Safari

دانش آموخته دکتری قرآن و مدیریت ، جامعه المصطفی العامیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.