دکتر مژگان ثابت تیموری

دکتر مژگان ثابت تیموری عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

دکتر مژگان ثابت تیموری

Dr. Mozhgan Sabet teimouri

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه های آبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
2 تاثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
3 تاثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران ). Crocus sativa L ( در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
4 تاثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
5 تاثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
6 تاثیرسطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
7 تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
8 تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی مینای بیرجندی" مستار" Sclorhachis leptoclada Rech.f. و مطالعه فنولوژی آن در رویشگاه طبیعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 36
9 تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 1
10 سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندیز، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
11 مروری کوتاه بر جوایز جهانی آب؛ معیارهای موثر برای نامزدی کسب جوایز و معرفی نمونه جوایز دریافتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
12 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
13 مطالعه صفات آت اکولوژی، اتنوفارماکولوژیک و اکومورفولوژیک گیاه دارویی مینای بیرجندی " مستار" ( Sclorhachis leptoclada) و تهیه لیست فلورستیک در رویشگاه طبیعی آرک (شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی اجرای پروژه های نوسازی بافت ناکارآمد: پروژه مجد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه اکو توریسم ( مطالعه موردی بخش طرقبه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
3 امکان سنجی توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر نقش مدیریت شهری (نمونه موردی: ویلا شهر طرقبه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی
4 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی، مطالعه موردی روستای نغندر استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
5 بررسی اثرات کشت مخلوط برعملکرد دانه و نسبت برابری زمین درترکیبهای افزایشی و جایگزینی دوگیاه شاهدانه Cannabis sativa) و کنجدSesamum indicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرایند نانوفیلتراسیون در تصفیه و بهبود خصوصیات پساب قند کارخانجات قندسازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
8 بررسی نقش اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه گردشگری، مطالعه موردی روستای قلعه نو کلات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
9 بررسیعلل ناپایداری فضاهای سبز شهر مشهد و ارایه الگوی مناسبطراحی فضای سبز پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
10 بزرسی پتانسیل حذف ماده گوگزدی بلانکیت (Na2S2O4) و بهبود خصوصیات شربت قند در کارخانجات قند سازی به روش نانو فیلتراسیون غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
11 بیماری های واگیردار و تاثیر آن بر توسعه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
12 پیادمراه ساحلی مطالعه موردی شهر تسالونیکی،یونان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تاثیر وجود معادن فعال و غیرفعال برمناطق تحت حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
16 تاثیرسطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک ومیزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تعریف حلقه ها و فعالیتهای زنجیره ی ارزش در گردشگری کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
18 تعیین توان تفرجگاهی و توسعه گردشگری در روستاهای استان خراسان رضوی با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تعیین ظرفیت برد تفرجگاهی آرامگاه فردوسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
20 تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 شناسایی و رتبه بندی ویژگیهای زمین گردشگری استان خراسان رضوی بااستفاده از مدل بومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی
22 مطالعه الگوی توسعه خوشه ای گردشگری مبتنی بر پایداری در منطقه گردشگری طبیعی طرقبه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران