دکتر علی پایا

دکتر علی پایا دانشیار - استاد  دانشگاه وستمینستر

دکتر علی پایا

Dr. Ali Paya

دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا «الگوی توسعه ایرانی اسلامی» دست یافتنی است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 60
2 آیا جهانی شدن گفت و گویی میان تمدن هاست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 7، شماره: 23
3 آیا ویتگنشتاین متاخر به ورطه نسبی گرایی درمی غلتد؟ یک ارزیابی از منظر عقلانیت نقاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
4 آینده دین در جهان مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 19
5 ارزیابی جایگاه معرفت شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
6 اقتراح عقلانیت و معنویت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 12، شماره: 3
7 Is it more reasonable for a Critical Rationalist to be non-Religious? Belief and Unbelief in a Post-secular Era (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 42
8 The Encounter of Two Philosophers with ‘the Crisis of Modernity’: Karl Popper and Hans Blumenberg (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 42
9 تأثیر گناه بر معرفت علمی ؛ بررسی موردی دیدگاه استفان مورونی از منظر عقلانیت نقاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 10، شماره: 20
10 تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 73
11 تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 54
12 چگونه می توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان پذیری و راهکارهای عملی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 86
13 دانشگاه در چند دهه آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 3
14 در قوت ها و ضعف های مهندسی و تاثیر آن در علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 60
15 رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 99
16 شناخت بهینه علم با اتخاذ کدام رهیافت میسر است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 4، شماره: 14
17 علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 8، شماره: 16
18 فقیه به منزله یک مهندس: یک ارزیابی نقادانه از جایگاه معرفت شناسانه فقه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 63
19 قضاوت چندان آسان نیست! (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 12، شماره: 48
20 ملاحظاتی انتقادی درباره تجربه مدرنیته ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 4، شماره: 15
21 ملاحظاتی نقادانه درباره توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 5، شماره: 12
22 ملاحظاتی نقادانه دربارهی دو مفهوم علم دینی و علم بومی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 3، شماره: 11
23 نقد و بررسی نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 14
24 نگاهی شتابزده به تاریخچه ترویج علم در حیطه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 67
25 نگاهی نقادانه بر «بازی زبانی شک» و «یقین» در فلسفه ویتگنشتاین دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 12، شماره: 1
26 نیهیلیسم و تکنولوژی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 82
27 وبر و پوپر و روش شناسی علوم اجتماعی: یک مقایسه از منظر عقلانیت نقاد (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Justice and Ethics as Totipotent Emergent Properties: A Critical Rationalist Perspective (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
2 ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
3 ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی