دکتر علی باقری کشکولی

دکتر علی باقری کشکولی دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر علی باقری کشکولی

Dr. Ali Bagheri kashkoli

دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونه مورد مطالعه: شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 1، شماره: 1
2 تحلیل تطبیقی رابطه بین فقر و خشونت شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: محله های شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
3 تحلیل تطبیقی رابطه بین فقر و خشونت شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: محله های شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل رابطه شاخص های جمعیتی با توسعه یافتگی استان های ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
5 تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
6 تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی و نابرابری های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر فیروزآباد فارس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
7 راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
8 مدلسازی معادلات ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی درجه فشردگی و گستردگی توسعه شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
2 ارزیابی و رتبه بندی مسائل زیست محیطی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
3 ارزیابی و مکان یابی پارکهای محله ای با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 بررسی پارامترهای موثربرتوسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
5 بررسی معیارهای اثرگذار بر شدت بیابانزایی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی و تعیین نوع و شدت بیابان زایی با استفاده از مدل imdpa مطالعه موردی منطقه بهاباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 برنامه ریزی مسکن گامی به سوی توسعه پایداری شهری مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 برنامه ریزی مسکن و برآورد نیاز بالقوه آن (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
10 تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
11 توسعه پایدار راهی به سوی توانمندسازی بافت فرسوده شهرهای کویری استان یزد (مطالعه موردی: شهر اشکذر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
12 راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده شهرهای کویری ایران با استفاده از مدل Swot مطالعه موردی: شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
13 سیری در مفاهیم و ضرورت های برنامه آمایش سرزمین در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
14 فرصت های سرمایه گذاری ابزاری کلیدی در تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری ها (مطالعه موردی: شهراشکذر) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری