دکتر ولی اله فرزاد

دکتر ولی اله فرزاد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر ولی اله فرزاد

Dr. Valiollah Farzad

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (SYMBIS) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقیبر کاهش اضطراب صمیمیت زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 4
3 بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مساله ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
4 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
5 پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
6 پیش بینی کیفیت زندگی خانواده بر اساس خصیصه های شخصیتی و انواع هوش در زنان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 3
7 تاثیر درمان تعدیل سوگیری شناختی بر نشانههای اختلال وسواس- بیاختیاری: مقایسه اثربخشی آن و درمان شناختی رفتاری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
8 توسعه دانش حرفه ای معلمان با هدف ارضای نیازهای روانشناختی دانش آموزان: مولفه های درگیری تحصیلی و ادراک کنترل زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 2
9 داده های گمشده در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه: مبانی نظری و شواهد مبتنی بر داده های واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 26
10 رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه گری احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
11 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
12 شناسایی عوامل موثر در سنجش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
13 کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
14 مدل‌یابی سرمایه روان‌شناختی نوجوانان پسر در خانواده‌های کارکنان نیروی انتظامی با طلاق عاطفی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 1
15 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب، افسردگی، فشار روانشناختی و افزایش امید بیماران مبتلا به فشار خون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
16 مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان محور بر سازگاری زوجها در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
17 مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری ­ تلفیقی و زوج درمانی سیستمی ­ رفتاری بر افزایش بهزیستی روانی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش واسطه ای راهبردهای خودنظم جویی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 بررسی اثر بخشی درمان تلفیقی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و یکپارچگی حسی کودک محور بر نشانگان اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
3 بررسی رابطه خلاقیت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
4 نقش واسطه ای کیفیت تدریس ریاضی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان چهارم ابتدایی با توجه به داده های تیمز 2011 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع