دکتر غلامرضا حیدری

دکتر غلامرضا حیدری دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر غلامرضا حیدری

Dr. Gholamreza Heidari

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
2 اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
3 اثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
6 Is Tele-Education a Proper Substitute for Regular Method to Train Anesthesiology Residents (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی دوره: 4، شماره: 1
7 بازنگری در تعریف نظریه با رویکرد کتاب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 20
8 بررسی اصول مملکت داری و حکومت در نهج البلاغه و سیاست نامه (با تکیه بر اخلاق و مسئولیت های حاکمان) (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
9 بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 2
10 تاثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
11 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
12 ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال های 1986 تا 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
13 جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه ی مدیریت اطلاعات شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
14 حباب خانه به دوش (طرحی نو در طبقه بندی عناصر مضمون ساز دیوان صایب) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 11
15 دیدگاه های مدیران کتابخان ه های دانشگاهی ایران در مورد راهکارهای مستندسازی تجارب و دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
16 رابطه استرس شغلی با عملکرد واحدهای بهداشتی- درمانی مرکز بهداشت شهرستان همدان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3
17 رسوب دهی الکتروشیمیایی هماتیت و بررسی خواص فتوالکتروشیمیایی آن جهت فرایند تجزیه آب و تولید هیدروژن (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 12، شماره: 4
18 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
19 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی موانع کارآفرینی در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
20 شناسایی و تحلیل اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری در این رشته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
21 شناسایی و تحلیل موانع تجاری سازی دانش در علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری این رشته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
22 کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبک خراسانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
23 کاربرد دینی، ادبی و هنری حروف مقطعه قرآنی در ادب پارسی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
24 مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 3
25 نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی کتابخانه های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش آبی و سطوح مختلف سوپرجاذب پلیمری بر گلدهی و عملکرد فلفل دلمه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album L) بر شاخص های رشد چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 اثر قارچ میکوریزا و اسید هیومیک در سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
5 اثر کودهای آلی و معدنی بر روی عملکرد کدو تخم کاغذی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
6 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و عملکرد ذرت سیلویی رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 اخلاق همسایگی و تاثیر آن در امنیت روانی بر مدار سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
9 ارزیابی عملکرد علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک گل خوشه ای در سه تاریخ کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
10 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک گل خوشه ای در سه تاریخ کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 الف قدم سوار مضمون آفرینی با الف در اشعار سعدی و شاعران هم عصر او (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
12 اولویت بندی چالش ها و نیازهای پژوهشی کتابخانه های تخصصی در راستای توسعه دانش بنیان سازمان (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها
13 اهمیت کاربرد مدیریت ریسک در پروژه های نفت و گاز در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
14 اهمیت کاربرد مهندسی ارزش در کاهش هزینه های پروژه های نفت و گازمطالعه موردی: پروژه خط لوله گاز زاهدان به زابل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
15 بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی دو گانه قاب خمشی با مهاربندی هم محور طراحی شده بر اساس ویرایش اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی اثر ضخامت بین لایه ای بر وابستگی چقرمگی به ضخامت آلیاژTi-6Al-4V (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی اثر عصاره آبی تاج خروس(Amarantus) بر روی جوان ه زنی گیاهچه سویا(Glycine max) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر تولید ذرت دانه ای رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثر محلول پاشیع ناصر ریزمغذی بر صفات مرفولوژیک ذرت علوفه ای رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیک برخی اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 بررسی اثرسطوح کودفسفروکود زیستی میکوریزابرعملکرد لوبیاقرمز(Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی اکسی نیتراسیون فولاد سوپاپ 1.4718 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 بررسی پاسخ اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک در دو زمان قبل و بعد از گلدهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی تأثیر تورم سال های اخیر در قیمت فروش مسکن در تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
25 بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (پیروز و ILC-482) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 بررسی تأثیرکودهای زیستی(بیولوژیک) و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم نخود (.Cicer arietinum l) تحت شرایط دیم در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 بررسی تجزیه مسیر عملکرد و اجزاء عملکرد و همبستگی صفات در ذرات دانه ای KS704 تحت تاثیر تیمار محلول پاشی عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 بررسی خواص فتوکاتالیستی TiO2تولید شده به روش سنتزاحتراقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
29 بررسی دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر روی صفات کیفی دانه نخودCicer arietinum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
30 بررسی رفتارلرزه ای ساختمان های فولادی دوگانه قاب خمشی با مهاربند بهسازی شده با میراگرویسکوز دربرابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
31 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 9313 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی
32 بررسی فرایند عملیات حرارتی و تاثیر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی فولاد 4145H مورد استفاده در لوله های حفاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
33 بررسی و تحلیل میکرومکانیزم شکست ورق های نازک آلیاژ تیتانیم 6Al-4V به روش تجربی و المان محدود (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 بهینه سازی فرایند لحیم کاری سخت آلیاژ نقره-قلع به پایه مسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
35 تاثیر دانسیته جریان و فرکانس بر مقدار همرسوبی ذرات SiC ، مورفولوژی سطحی و ریزسختی پوشش های کامپوزیتی نیکل - نانو کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
36 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 تاثیر دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
39 تاثیر سطوح کود فسفر و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 تاثیر سیکل عملیات حرارتی قبل از کربن دهی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 9313 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
41 تاثیر عملیات حرارتی آنیل کامل و تنش زدایی بعداز آهنگری شعاعی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار سرد کار k100 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
42 تاثیر عملیات متالورژی ثانویه بر خواص مکانیکی فولاد ابزار H13 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
43 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
44 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی صفات مورفولوژیکی،وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 تاثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
46 تاثیر کاربرد قارج مایکوریزا بر صفات پرولین،قندهای محلول،آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
47 تاثیر کاربرد کود زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر صفات زراعی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
48 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و قندهای محلول در گیاه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
49 تاثیر نظریات بر واکاوی و تحلیل تعاملات اطلاعاتی: نمونه نظری، نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور، واکاوی دو مفهوم (رفتار)کاربر و سیستم اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات
50 تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا و کود فسفر بر جذب مواد غذایی در دانه ی هیبرید (KSC260) ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
51 تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
53 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
54 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیک ذرت(Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و پرولین در گیاه ذرت (Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum(moldavica. L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
57 تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
58 تولید لایه نازکZnS به روش اسپری پایرولیز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
59 جایگاه ادبی و اجتماعی ورزش در ادب پارسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
60 جایگاه ادبی واجتماعی ورزش در ادب پارسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
61 جستاری از آموزه های روان شناختی اندیشه مولانابا تکیه بر مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
62 جنبه های اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
63 چرایی شکل گیری ریزگردها در استان خوزستان و تاثیرگذاری آن بر شبکه برق استان نمونه موردی حادثه قطعی برق بهمن 1395 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
64 چهره زن در شاهنامه فردوسی (دوره اساطیری و پهلوانی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
65 حذف آلودگی متیلن بلو ومتیل اورنج توسط هماتیت تولید شده به روش احتراقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
66 خواص سایشی و خوردگی پوشش های کامپوزیتی نیکل - نانو کاربید سیلیسیم در جریان های مستقیم و پالسی (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
67 دیو در گذر متون تاریخی(جایگاه دیو در تاریخ بیهقی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
68 سنتز اکسید آهن مغناطیسی و غیر مغناطیسی و بررسی خاصیت فتوکاتالیستی آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
69 سنتز نانوذرات مس/اکسید مس به روش تخلیه الکتریکی وبررسی خاصیت فتوکاتالیستی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
70 سه طرح و الگوی نوین در طبقه بندی جامع عناصر مضمون ساز اشعار شعرا بر پایه تناسب عناصر سازنده آن (صائب تبریزی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
71 شناسایی ابعاد و شاخص های اعتمادپذیری سازمان های خدمات عمومی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
72 شناسایی و تحلیل دانش افزارهای مدیریت دانش شخصی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
73 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مسیولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای خدمات عمومی (نمونه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
74 صایب در گذر سبک هندی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
75 عوامل فرهنگی مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
76 لام الف وار، نگاهی به مضامین شعری حرف الف در اشعار عطار نیشابوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
77 مدل ترویج مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
78 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات کیفی علوفه ی ذرت(zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
79 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات مرفولوژیک علوفه ی ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 مطالعه رفتار سیلان ورق نازک آلیاژ تیتانیم 6Al-4Vبا ساختار دانه ای درشت (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
81 مقاومت افزون و ضریب رفتار سازه های قاب خمشی بتن مسلح توام با دیوار برشی بتن مسلح متوسط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
82 مقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
83 نقش مسیولیت اجتماعی در توسعه ی پایدار (با تاکید بر صنعت برق) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
84 نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها