غلامرضا شمسی

 غلامرضا شمسی

غلامرضا شمسی

Gholamreza Shamsi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی همگرایی تونل انتقال آب قمرود و تأثیر آن بر عملکرد ماشین حفاری TBM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
2 انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی ( برای تونل انتقال آب قمرود ( قطعات 3 و4) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
3 بررسی احتمال برخورد دستگاه حفار TBM با سیستمهای کارستی در مسیر تونل قمرود (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
4 بررسی ارتباط بین نرخ نفوذ TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (قطعات 3و4) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
5 بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی در محیط سنگی؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 بررسی جایگاه دانش و صنعت تونل سازی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
7 بررسی جایگاه دانش و صنعت تونلسازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
8 بررسی هجوم آب و نشت گاز به داخل تونل تاقدیس اسیر (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
9 بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
10 پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج - تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
11 تاثیر جایگزینی خاکستر پوسته برنج شلتوک با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
12 تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
13 مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 نقش سنگ شناسی و پترولوژی سازندهای مسیر تونل انتقال آب قمرود در توقف عملیات حفاری (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
15 نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک درتونلسازی مکانیزه در شرایط دشوار زمین شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل