دکتر حمید ضرغام بروجنی

دکتر حمید ضرغام بروجنی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتر حمید ضرغام بروجنی

Dr. Hamid Zarghamborojeni

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برند گردشگری ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
2 اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 3
3 اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 8، شماره: 16
4 اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
5 ارزیابی عملکرد خدمات ارایه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی مطالعه موردی:هتل های منتخب استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 22
6 ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
7 ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری محوطه‌های باستانی- تاریخی (رویکرد فازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 49، شماره: 2
8 استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
9 استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
10 الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری (مبتنی بر استقراء داده بنیاد از بیانات مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 16
11 الگوی مدیریت اثربخش گردشگری مورد مطالعه: مقصد مذهبی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 6، شماره: 16
12 انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 3
13 انگیزه های سفرهای داخلی در دوران شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
14 اهداف تشکیل اتحاد های استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 6، شماره: 12
15 بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 46
16 بخش بندی کسب و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
17 بررسی عملکرد صندوق های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 2
18 بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های گردشگری جمهوری اسلامی ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 9
19 بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری: استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 2
20 پویایی عقاید ذینفعان گردشگری ایران در مواجهه با گردشگران چینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 60
21 تحلیل راهبردهای حفاظتی و توسعه گردشگری محوطه‌های تاریخی ایران (رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
22 تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 30
23 تدوین مدل رضایتمندی جامعة میزبان از توسعة گردشگری (مورد مطالعه: ساکنان شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 1
24 جهت گیری روند گردشگری پس از کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه ایده دوره: 5، شماره: 11
25 چارچوب تدوین سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 4، شماره: 8
26 چارچوب توسعه ی گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
27 چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 10، شماره: 19
28 رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 73
29 رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
30 رتبهبندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و TOPSIS فازی* (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
31 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
32 طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری دینی در ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 17
33 عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 27
34 عوامل موثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 24
35 کلان داده ها و گذار پارادایمی در پژوهش های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 1
36 گردشگری دینی، الزامات، راهبردها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
37 گونه شناسی بازدیدکنندگان مناطق جنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
38 گونه شناسی بازدیدکنندگان مناطق جنگی ایران و نقش ان در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
39 مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 7، شماره: 14
40 مدل هتل یادگیرنده برای صنعت هتلداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 18، شماره: 64
41 مدلی برای برنامه ریزی مسکن (مورد شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 17
42 مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 5، شماره: 10
43 میراث فرهنگی، عامل بنیادین توسعه ی گردشگری ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ایده دوره: 4، شماره: 10
44 میزان موفقیت توسعه گردشگری جامعه محور روستایی از دید جامعه محلی (مطالعه موردی: روستای آسیاب سر، شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
45 نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی معادلات ساختاری اجرای اثربخش خطمشیهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
2 بررسی اهمیت ظرفیت تحمل اجتماعی در گردشگری تاریخی از دید گردشگران خارجی در جهت اجرای شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی زمینه های ساختاری شهرمشهدجهت تبدیل شدن به منطقه آزاد زیارتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 تاثیر ترفیع و ترویج مقصد در تعدیل فصلی بودن گردشگری (مطالعه موردی شهر همدان) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 مشارکت ذینفعان در برنامه ریزی و توسعه گردشگری،جایگاه ،مدیریت و چالشها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها
6 نقش اکوتوریسم در توسعه ی گردشگری استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
7 نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار