هومن کاظمی

 هومن کاظمی مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

هومن کاظمی

Hooman Kazemi

مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پتانسیل های گردشگری و آسایش زیست انسانی سراب گیان با استفاده از روش بیکر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی سیر تحول مقرنس به عنوان عنصری نمادین در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
3 برنامه ریزی راهبردی اتوماسیون توزیع در یک سیستم توزیع نمونه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 برنامه ریزی راهبردی اتوماسیون توزیع در یک سیستم توزیع نمونه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 تخمین و برآورد متوسط بارندگی منطقه گردشگری سراب گیان باروش زمین آمار و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 خوشه بندی اقلیمی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی c-meansدر نرم افزار MATLAB و مقایسه آن با نرم افزارهای آماری (مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 مکانیابی دفع پسماند شهر گیان با استفاده از مدل AHP و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست