پروفسور فرامرز دولتی اردجانی

پروفسور فرامرز دولتی اردجانی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پروفسور فرامرز دولتی اردجانی

Prof. Faramarz Doulati Ardejani

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرسنیک در چشمه های آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی پارامترهای کیفی زغال سنگ در زون ایران مرکزی بازون شمالی (البرز) مطالعه موردی معادن کرمان و طزره (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 15، شماره: 29
3 Bio-Remediation of Acid Mine Drainage in the Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine by Fungi: Batch and Fixed Bed Process (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 46، شماره: 1
4 Edge Detection in Gravity Field of the Gheshm Sedimentary Basin (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 1
5 Identification of the Origin and Behaviour of Arsenic in Mine Waste Dumps Using Correlation Analysis: A Case Study Sarcheshmeh Copper Mine (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 2
6 Which one controls the absorption of DR ۸۰ and DR ۸۱ dyes by diatomite? Transport of pollutant in pores or adsorption on surfaces (دریافت مقاله) مجله محیط زیست و معادن پایدار دوره: 1، شماره: 1
7 برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 4
8 بررسی قابلیت روش اجزاء محدود در جداسازی بی هنجاری های گرانی ساختمان های نفتی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
9 بررسیهای آزمایشگاهی با روش ABA اصلاح شده برای ارزیابی پتانسیل تولید آلودگی از باطلههای ذخایر سولفیدی با میزبان کربناته و مقایسه با رویکرد کانیشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرسنیک در چشمههای آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
2 ارایه مدل عددی سه بعدی غیراشباع جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان (EOS3) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
3 Cuttings transport modeling in foam drilling using computational fluid dynamics (CFD) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
4 Effect of rheological model on cuttings transport in foam drilling (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
5 بررسی اثر گنبد نمکی در تاقدیس دهنو با استفاده از مقایسه نتایج گرانی سنجی و مگنتوتلوریک در اعماق مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 بررسی تغییرات بعد فرکتال داده های گرانی سنجی و تفکیک آنومالی ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 بررسی مناطق احتمالی نفوذ گنبد نمکی در تاقدیس دهنو با استفاده از تلفیق لایه های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی به روش حاصلضرب فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
8 تعیین مشخصات تله های هیدروکربوری منطقه بابلسر به کمک مدلسازی داده های گرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9 کاربرد سنجش از دور در پایش آلودگی فلزات سمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 کاربرد سنجش از دور در پایش زهاب اسیدی معدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 مد لسازی معکوس دو و سه بعدی آنومالی های گرانی منطقه رسوبی ساوه جهت تعیین تله نفتی احتمالی در تشکیلات قم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
12 مطالعات زیست محیطی دپو باطله های زغال شویی البرز شرقی با استفاده از برداشت و مدلسازی سه بعدی داده های ژئوالکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
13 مقایسه روش هندسه فرکتال با روش های متداول برای تفکیک آنومالی های گرانی منطقه رودان بندرعباس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک