دکتر فرامرز دولتی اردجانی

دکتر فرامرز دولتی اردجانی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر فرامرز دولتی اردجانی

Dr. Faramarz Dolati Ardejani

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرسنیک در چشمه های آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی پارامترهای کیفی زغال سنگ در زون ایران مرکزی بازون شمالی (البرز) مطالعه موردی معادن کرمان و طزره (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 15، شماره: 29
3 بررسیهای آزمایشگاهی با روش ABA اصلاح شده برای ارزیابی پتانسیل تولید آلودگی از باطلههای ذخایر سولفیدی با میزبان کربناته و مقایسه با رویکرد کانیشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرسنیک در چشمههای آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
2 ارایه مدل عددی سه بعدی غیراشباع جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان (EOS3) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
3 بررسی اثر گنبد نمکی در تاقدیس دهنو با استفاده از مقایسه نتایج گرانی سنجی و مگنتوتلوریک در اعماق مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 بررسی تغییرات بعد فرکتال داده های گرانی سنجی و تفکیک آنومالی ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
5 بررسی مناطق احتمالی نفوذ گنبد نمکی در تاقدیس دهنو با استفاده از تلفیق لایه های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی به روش حاصلضرب فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 تعیین مشخصات تله های هیدروکربوری منطقه بابلسر به کمک مدلسازی داده های گرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
7 کاربرد سنجش از دور در پایش آلودگی فلزات سمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 کاربرد سنجش از دور در پایش زهاب اسیدی معدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 مد لسازی معکوس دو و سه بعدی آنومالی های گرانی منطقه رسوبی ساوه جهت تعیین تله نفتی احتمالی در تشکیلات قم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
10 مطالعات زیست محیطی دپو باطله های زغال شویی البرز شرقی با استفاده از برداشت و مدلسازی سه بعدی داده های ژئوالکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 مقایسه روش هندسه فرکتال با روش های متداول برای تفکیک آنومالی های گرانی منطقه رودان بندرعباس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک