دکتر اباذر اصغری

دکتر اباذر اصغری

دکتر اباذر اصغری

Dr. Abazar Asghari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ضریب کاهش شکل پذیری مهاربندهای 7 و 8 ترکیبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
2 ارزیابی ضریب کاهش شکل پذیری مهاربندهای همگرا و به شکل 8 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی رفتار چرخه ای و ارزیابی عملکرد قاب با اتصال زانویی با استفاده از تحلیل اجزاء محدود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
4 بررسی شکل پذیری قاب های فولادی مهاربندی شده ضربدری واقع در دو دهانه میانی مجاور هم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
5 بهسازی لرزه یی ساختمان های موجود با استفاده از سیستم ستون های پیوندیافته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 3
6 طراحی لرزه یی قاب های ساختمانی توام با مهاربندهای هم گرا از طریق ایجاد تغییرات دما در اعضاء مهاربندی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
7 مطالعه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل رفتاری مفصل پلاستیک محوری برای المان زانویی در قابهای با اتصالات زانویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
2 ارزیابی آثار فیوزهای برشی حفره دار بر روی رفتار قاب های خمشی ویژه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
3 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای چندردیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
4 ارزیابی عددی مقاومت نهایی جوش های گوشه عرضی و مقایسه آن با مقاومت جوش های گوشه طولی در اتصال ورق های پوششی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
5 Innovative Self-Centering Controlled Rocking Eccentrically BracedFrames (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
6 بررسی اثر میراگرهای تسلیمی شکافدار و بهبود عملکردآنهادراتصالات خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 بررسی ایده سیستم قاب ساده با ستون های پیوندیافته به عنوان یک سیستم سازه ای فولادی جدید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 بررسی تاثیر آرایش و تعداد دهانه های مهاربندی سیستم های دوگانه فولادی بر نیروی برکنش UPLIFT بوجود آمده در تکیه گاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تاثیر تعداد دهانه های مهاربندی برسیستم های دوگانه فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
10 بررسی تاثیر موقعیت مهاربندی ها بر عملکرد دیافراگم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی رفتار غیرخطی و ارزیابی پارامترهای لرزهای و یافتن زاویه بهینه سازه های قطری 63 و69درجه بر اساس دستورالعملFEMA P 695 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
12 بررسی رفتار کمانشی ستون های جان موجدار، بر اساس اندازه المان ها و تعداد موج ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
13 بررسی رفتار لرزه ای تیر ستون های جان موجدار در قاب خمشی و مقایسه آن با قاب خمشی متعارف (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
14 بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای مرکز گرا با فیوزهای توزیع شده در ارتفاع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
15 بررسی رفتار لرزه ای کف ستون ها تحت اثر بار محوری فشاری و لنگرهای خمشی دومحوره (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی رفتار و ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلندمرتبه با سیستم سازه ای مشبک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی رفتارهیسترزیس اتصال بال آزادواتصال WUF-W و مقایسه آنها با اتصال متعارف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی میزان حساسیت سیستم های مهاربندی همگرای مرکزگرا به موقعیت ارتفاعی کابل های پس کشیده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی میزان موثر بودن سختی پی در رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی بلند مرتبه با سیستم سازه ای دوگانه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
20 بهبود عملکزد لزسهای قابهای مهاربندی فولادی ویژه با رعایت ضوابط مندرج درAISC341- 2010 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تأثیر افزایش ضخامت جان تیربر مقاومت و شکل پذیری اتصالات متعارف، بال آزاد و WUF-W (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
22 تحلیل اجزای محدود اتصال با پیوند زانویی در قاب مهاربندی شده زانویی بدون المان قطری به عنوان جایگزینی برای اتصال گیردار قاب خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
23 طراحی لرزهای قاب فولادی مهاربندی شده زانویی بدون المان قطری و ارزیابی پارامترهای رفتاری این سیستم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
24 قابهای مهاربندی شده ارائه روشی موثر وساده برای تحلیل و طراحی ضربدری با استفاده از بارگذاری حرارتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 مطالعه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
26 معرفی راهبردی مؤثر تحلیل و طراحی قاب های مهاربندی شده جهت تأمین شکل پذیری مورد انتظار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
27 مقایسه رفتار اتصال گیردار متعارف با رفتار اتصال بال تقویت نشده جوشی_جان جوشی و اتصال بال آزاد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مقایسه رفتاراتصال گیردار متعارف OMC با رفتاراتصال گیردار بال آزاد FFC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
29 مقایسه عملکرد ستون های مقاطع مختلف فولادی تحت بار جانبی متمرکز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم قاب خمشی ویژه با سیستم قاب مهاربندی شده همگرا ویژه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 مقایسه نحوه توزیع مفصل پلاستیک دراتصال متعارف بااتصالات بال آزادوwuf-w (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
32 نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)