دکتر اکبر شاهسوند

دکتر اکبر شاهسوند گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر اکبر شاهسوند

Dr. Akbar Shahsavand

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Effects of Inlet Conditions and Nozzle Geometry on the Performance of Supersonic Separator Used for Natural Gas Dehumidification (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 2، شماره: 2
2 Prediction of Optimal Sulfinol Concentration in Khangiran Gas Treating Unit via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Regularization Network (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 1، شماره: 1
3 Selecting Optimal Acid Gas Enrichment Configuration For Khangiran Natural Gas Refinery (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی اثر کرنل بر روی پیش بینی تابع توزیع انرژی در جاذبهای ناهمگن (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 24
6 مدلسازی فنی و اقتصادی مبدل های آبی وهوایی مورد استفاده در پالایشگاه گاز ترش (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 9، شماره: 45
7 مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی MLP و RBF در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
2 a simple and robust lumped model for heat and mass transfer of ANG tanks (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 Application Of Optimal Regularization Neural Network On Comparison Of Two Solvents For Absorption Of CO2 From Air In A Packed Column (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 Artificial Intelligences Tools for Prediction of Iodine Number of Activated Carbon Used for Methane Storage (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 آنالیز روند داده های آزمایشگاهی جذب کربن دی اکسید در یک ستون پرشده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
6 ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود درواحدهای بازیافت گوگرد درپالایشگاه های گاز داخل کشور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ارزیابی پلی اتیلن ایمین به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازمتان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
8 استفاده از جداکننده مافوق صوت به منظور تولید گاز طبیعی مایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 انتخاب بهترین هندسه برای لاوال نازل جداکننده های فراصوت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
10 High Pressure Methane Adsorption on a Series of MOF-74: Molecular Simulation Study (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 Investigation of Methane Adsorption Isotherm on Activated Carbon at Low Temperatures Via Artificial Neural Network (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
12 بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای Aspen و HYSYS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی تاثیر افزودن پسماند جامد پالایشگاههای گاز به مواد خام کارخانجات سیمان و تولید سیمان ویژه بمنظور کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
14 بررسی تجربی تاثیر افزودن پسماند جامد صنایع مختلف به سیمان پرتلند و تولید سیمان آمیخته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
15 بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی نقش HOT GAS بر کاتالیست کانورتورهای واکنش کلاوس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی و شبیه سازی واحد گاززدایی ازگوگرد مذاب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بهینه سازی زاویه ی پره های ساکن جداکننده فراصوت به روش CFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
20 بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی در ساختار فشار بالای برج غنی ساز (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کیفیت گاز شیرین تولیدی در پالایشگاه خانگیران با استفاده از حلال فعال شده حاوی پیپرازین (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
23 بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با تولید سیمان مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
24 پیش بینی انتشار دی اکسید گوگرد در محیط زیست از طریق شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
25 پیش بینی تأثیر حل شدن دی اکسید کربن موجود در اتمسفر بر اسیدی شدن آب اقیانوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
26 تاثیر واکنش ترمولیز حرارتی سولفید هیدروژن بر عمکرد کوره فرآیند کلاوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
27 تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 شبیه سازی احداث واحد پیشنهادی غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه خانگیران با هدف کاهش انتشار هیدروژن سولفید به اتمسفر و بهبود راندمان گوگرد تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
30 شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 شبیه سازی دینامیکی فرآیند جذب سطحی جهت بهبود راندمان بازیابی نیتروژن از هوا در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
32 شبیه سازی دینامیکی فرآیند کاهش بازده کاتالیست در راکتورهای کاتالیستی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
35 شبیه سازی و بهینه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از مدل های جایگزین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
36 شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 کاهش اثرات مخرب زیست محیطی بواسطه استفاده از پسماند جامد صنایع نیروگاهی در تولید سیمان آمیخته (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
38 کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی بواسطه افزودن پسماند جامد پالایشگاه های گاز به مواد خام کارخانجات و سیمان پرتلند و تولید سیمان ویژه و مقایسه مقاومت فشاری آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
39 محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه‌ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 مدل سازی فرآیند OCM با تاکید بر مکانیزم انتقال جرم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 مدل سازی و شبیه سازی جایگزینی گاز دی اکسید کربن در هیدرات متان جهت استحصال گازمتان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
42 مدل سازی و شبیه سازی فرآیند سقوط سیال ضدخوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 مدل سازی و شبیه سازی نشست توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گازترش خانگیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
44 مدل سازی وشبیه سازی تزریق ناپیوسته به روش نوبتی و سقوط درمنطقه خانگیران با انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها
45 مدلسازی فنی و اقتصادی مبدلهای آبی و هوایی مورد استفاده در پالایشگاه گاز ترش (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
46 مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 مدلسازی و شبیه سازی دوبعدی حذف ذرات FeS در جریان آمین توسط فیلتر مغناطیسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 مدلسازی و شبیه سازی سه بعدی حذف ذرات FeS در جریان آمین توسط فیلتر مغناطیسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 معرفی تسریع کننده سینتیکی جدید جهت تشکیل هیدرات گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
50 معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران