دکتر سعید جلالی هنرمند

دکتر سعید جلالی هنرمند Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

دکتر سعید جلالی هنرمند

Dr. Saeid Jalali Honarmand

Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.