دکتر مریم ابراهیمی

دکتر مریم ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر مریم ابراهیمی

Dr. Maryam Ebrahimi

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران، رویکرد NARDL (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
2 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 44
3 بررسی تاثیر سن بازنشستگی بر نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 37
4 بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و محیط زیست ایران با رویکرد ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 29
5 عوامل موثر بر نقدینگی بانک پاسارگاد با تاکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 15
6 مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3