کامران داوری

 کامران داوری استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران داوری

Kamran Davari

استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
2 ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
3 ارزیابی سیستم منابع آب محدوده ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به هم پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی شاخصهای بهره وری آب درشرکت های تحت نظارت آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
6 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
7 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
8 افزایش کارایی فرایند خوشه بندی -K میانگین توسط روش های سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
9 بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه سازی هیدرولیکی شبکه آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 5
10 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
11 بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
12 بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
14 بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
15 بهینه سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
16 پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ET0 با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی PCA و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه MLR-PCA مطالعه موردی: ایستگاه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
17 تاثیر حامل های انرژی و برآورد افزایش قیمت آن در بخش های اقتصادی کشور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
18 تاثیر غلظت پس زمینه نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر انتقال آن ها در خاک های غیراشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
19 تحلیل عدم قطعیت در برآورد مولفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
20 تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس(مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
21 تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
22 تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
23 توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان QDWB و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ - نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
24 تهیه نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی و اطلاعات ژیومورفولوژیک مطالعه موردی مخروطه افکنه فریزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
25 حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
26 حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
27 شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
28 شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
29 شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
30 عنب یا ازوم یا انگور (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
31 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
32 کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تاثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
33 مدل سازی تاثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
34 مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
35 مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
36 مروری بر مدل های بیلان آب: بررسی مدل های ریاضی مفهومی برای حوضه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
37 معرفی چارچوب حسابداری آب + WA (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری قطره ای و کود آبیاری ازت بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
2 اثر سیستمهای آبیاری قطره ای (سطحی- زیرسطحی) و کود آبیاری بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
3 ارائه روشی برای واسنجی مدل SCS-CN در حوضه های آبریز کوهستانی وبزرگ- مطالعه موردی «حوضه آبریز ارداک» (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
4 ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
6 ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی داده های ماهواره TRMM در پایش خشکسالی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
9 ارزیابی وضع موجود منابع آب و راهکارهای مدیریتی آن در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 استفاده از پساب فاضلاب در آبیاری و تاثیر آن بر معادله نفوذ (مطالعه موردی تصفیه خانه پرکند آباد مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره برداری آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
12 اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 افزایش راندمان آبیاری و نقش آن دروضعیت آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 امکان سنجی شناسایی سال های خشک با کمک داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک، تحت سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 ESTIMATION OF THE REASONS OF QANAT DEGREDATION AND ITS EFFECT ON VILLAGERS’ PARTICIPATION (CASE STUDY OF SIX REGIONS IN THE KHORASSAN PROVINCE) (دریافت مقاله) سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی
18 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
19 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
20 برآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
21 برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
22 برآورد جریان پایه با استفاده از روشهای فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0 (مطالعه موردی بخشی از حوضه مهارلو-بختگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
23 برآورد شماره منحنی روانابCN با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه بخشی از حوضه مهارلو-بختگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
24 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
26 بررسی احداث خاکریز جاده در سکوهای کنار کانالهای آبیاری و زهکشی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
27 بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی تأثیر پدیده انسو بر آبدهی رودخانههای شهرستان ساوه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
30 بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
31 بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با ابهای شور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 بررسی توزیع شوری خاک تحت سیستم آبیاری قطر های زیرسطحی SDI)در باغات پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
34 بررسی تهدیدات پیش روی سامانههای آبی و چگونگی مقابله با آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
35 بررسی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای تحت رژیمهای آبیاری و بسترهای متفاوت کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
36 بررسی دقت داده های سنجش از دور در تعیین مقادیر ماهانه و فصلی بارش (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
38 بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS-WG5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
39 بررسی کارایی ارزیابی مقایسه ای Benchmarking در ارزیابی عملکردسیستم های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی کیفیت فاضلاب خروجی از تصفیه خانه پرکند آباد و امکان سنجی استفاده از آن در مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 برنامه استراتژیک توسعه پایدار بر اساس ضرورت پیوند آب، غذا و انرژی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 بهره برداری بهینه از سیستم های مخازن سد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 پراکندگی فراصوتی نانوذرات TiO2 برای ارزیابی های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
45 پیش بینی تغییرات بارش 3020-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو ( مطالعه موردی : شهر کرمان ) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 پیش¬بینی بارش با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
48 پیشبینی تغییرات بارش ۲۰ آینده با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (مطالعه موردی:ایستگاه مشهد و کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
49 تاثیر آب برگشتی در براورد آب تجدید پذیر مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
51 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
52 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
53 تحلیل اقتصادی روشهای استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی ( مطالعه موردی : ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خراسان شمالی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
54 تحلیل پایداری منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از شاخص های کاربردی مدیریت آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
55 تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق مرجع روش پنمن- مونتیث- فایو56 در دو اقلیم متفاوت در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 تحلیل و بررسی روند زمانی تبخیر-تعرق گیاه مرجع و پارامترهای موثر بر آن در چند ناحیه اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
57 تحلیل و تعیین عوامل موثر بر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن در سیلاب شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
58 تحلیل وضع موجود منابع آب استان خراسان جنوبی با رویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوبDPSIR و کاربرد آن در برنامه ریزی راهبردی استان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
59 تعادل یابی بیلان آب زیر زمینی در یک دشت بحرانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
60 تعیین بهترین روش میان یابی جهت ارزیابی مکانی سختی آب دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
61 تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
62 تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 توسعه ای پایدار در منابع آب و محیط زیست حوضه اترک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
64 توسعه پایدار و محیط زیست حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
65 تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
66 چارچوب مشارکتی جهت دستیابی به چشم انداز مشترک در مدیریت آب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
67 حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
68 خصوصیات فیزیومورفولوژیک چمن تحت تنش همزمان (شوری و خشکی) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 دسته بندی کیفی منابع آب زیرزمینی شرب شهر مشهد براساس استانداردهای آب آشامیدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 راهبرهای دستیابی به مدیریت پایای آبزیرزمینی بر اساس بازخوانی تجربه کالیفرنیا (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
71 راهکارهای مدیریت آب در بخش کشاورزی در راستای مشارکت در نظام بهره برداران آبی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
72 ریسک و مدیریت آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
73 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
74 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS درمحیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه مارون) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
75 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
76 کاربرد الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی شدت خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه ترشکلی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
77 کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری مطالعه: شبکه قویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
78 کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
79 کمی نمودن احجام ذخیره آب زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
80 محدودیت های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدید پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
81 مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
83 مدیریت منابع آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
84 مدیریت یکپارچه ریسک آب شهری با هدف مقابله با ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
85 مروری بر حسابداری آب به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
86 مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
87 مقایسه موردی چهار روش FAO , EPM , MPSIAC و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
88 مقایسه و برآورد تبخیرو تعرق واقعی با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
89 مکانیزیم عرضه و تقاضای حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران