میترا بختیاری

 میترا بختیاری گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

میترا بختیاری

Mitra Bakhtiari

گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A survey on the histopathologic findings in 636 cases of hysterectomy: A sonographic assessment study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
2 Diagnosis, Treatment and Prevention of Pregnancy Toxemia in Ewes (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
3 REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF RAMS TO BIOSTIMULATION (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
4 The effect of hyaluronic acid on motility, vitality and fertilization capability of mouse sperms after cryopreservation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 5، شماره: 3
5 میزان رضایتمندی دانشجویان از بهروز بودن وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396 (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Enhancing a successful pregnancy and delivery after ICSI in advanced-age woman with concurrent disorders: a case report (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
2 The Effect of Tribulus Terrestris Extract on Motility and Viability of Human Sperms After Cryopreservation (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
3 بررسی اثر محلول پاشی نانو ذارت آهن بر عملکرد و کیفیت گندم (.Triticum aestivum L) در منطقه شهر قدس استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
4 بررسی مقایسه میان خودکارآمدی والدگری در زنان بی سرپرست و زنان عادی شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
5 بررسی مقایسه میان خودکارآمدی والدگری در زنان بی سرپرست و زنان عادی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
6 بررسی مقایسه میان رابطه والد- فرزندی در زنان بی سرپرست و زنان عادی شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
7 بررسی مقایسه میان رابطه والد- فرزندی در زنان بی سرپرست و زنان عادی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
8 معرفی سلول های بنیادی مشتق از پوست به عنوان منبعی برای دستیابی به سلول های شبه زایا و شبه تخمک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور