دکتر رضا حبیب اله گرمابکی

دکتر رضا حبیب اله گرمابکی

دکتر رضا حبیب اله گرمابکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 58
2 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد شرکت ها در دوران بحران کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارائه مدل ترکیبی زنجیره تامین ناب، چابک، تاب آور و پایدار LARS با در نظرگرفتن هم افزایی ها و ناسازگاری های الگوواره ها (مطالعه موردی: صنعت انرژی هسته ای ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 بررسی اثر سطح آگاهی کارکنان از سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری سازمانی (مطالعه موردی در بیمارستان مسیح دانشوری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تاثیر افکار مثبت کارکنان نسبت به شغل بر تعالی سازمانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری
5 بررسی کارایی بانکها به روش تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل پوششی داده و تاکسونومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
6 بررسی نوآوری ارائه خدمات بر بهبود زنجیره ارزش شهرداری ها (مطالعه موردیشهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری
7 بررسی و رتبه بندی کارخانجات فرآورده های کاغذی در ایران با روش DEA-SBM-AP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 رتبه بندی پیمانکار تعمیرات و نگهداری شرکت ایران خودرو دیزل با روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (Topsis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
9 شناسایی اولیت بندی عوامل موثر بر بانکداری الکترونیک با استفاده از روش های QFD AHP (مطالعه موردی در بانک صادرات ملی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 شناسایی و رتبه بندی شاخصها جهت انتخاب پیمانکار تعمیرات و نگهداری شرکت ایران خودرو دیزل به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
11 طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مساله اجتماعی و توسعه پایدار و حل مساله با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
12 مدلسازی مساله مسیریابی وسایل نقلیه وابسته به مکان با پنجره زمانی نرم فازی و حل آن با الگوریتم کلونی مورچه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
13 مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی با پنجره زمانی نرم وابسته به مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی