محمدرضا سلطان آقایی کوپایی

 محمدرضا سلطان آقایی کوپایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

محمدرضا سلطان آقایی کوپایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راه حلی جهت تبدیل مدل های کنترل دسترسی به کد ایکس-ام-ال واعمال آن به متون ایکس-ام-ال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
2 ارائه راهکارهایی برای افزایش امنیت داده در رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
3 ارائه روشی جهت حل مسئله توزیع امن کلید توام با پشتیبانی از صحت اطلاعات ارسالی درشبکه های اقتضائی متحرک (MANET) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
4 ارائه روشی سازگار جهت پیاده سازی اعتماد، متناسب با کاربردهای متفاوت شبکهای اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
5 ارائه یک روش کنترل دسترسی ترکیبی، برای سیستمهای پایگاه داده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
6 ارایه راهکاری به منظور بهبود انرژی با استفاده از الگوریتم فازی در سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی
7 ارایه روشی جهت بهبود مسیله حفره تبادلات در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب به کمک مسیریابی برداری سه بعدی و استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
8 الزامات سیستم مدیریت دانش امن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
9 الگ.ریتم مسیریابی برای کاهش مصرف انرزی در شبکه های حسگر بیسیم به کمک الگوریتم ژنتیک و درخت اشتاینر GASTRA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
10 ایجاد انگیزه همکاری در شبکه ای اقتضایی با بهبود مسئله محلیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
11 بررسی تاثیر متغیرهای «حفاظت از حریم شخصی» و «کیفیت اطلاعات» بر اعتماد مشتری در e-commerce (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
12 بررسی سیستماتیک امنیت در سرویس های رایانش ابری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
13 بررسی شبکه های نرم افزار محور SDN با پروتکل OpenFlow (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
14 پیاده سازی اعتماد سراسری بامدیریت شایعه ها جهت حفظ بازدهی در شبکه های اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
15 پیاده سازی توأم اعتماد و اطمینان در فرآیند مسیریابی وارسال اطلاعات با هدف افزایش کارایی شبکه های اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
16 توزیع کلید کوانتومی، پیشرفتها و چالشها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
17 ضرورت استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمانهای هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
18 مروری بر الگوریتم های مسیریابی بهبود کیفیت سرویس در شبکه های Ad-hoc با استفاده از کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
19 مروری بر امنیت در بانکداری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
20 مروری بر پروتکلهای مسریابی QoS مبتنی بر پایداری لینک در شبکه ای اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
21 مروری بر پروتکلهای مسیریابی پشتیبانی کیفیت خدمات در شبکه های ادهاک متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
22 مروری بر پشتهی پروتکل و کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
23 مروری بر چند روش بهینه سازی جریانسازی ویدیوی زنده مبتنی بر ترکیبروشهای هل دادن کشیدن در شبکههای نظیر به نظیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
24 مروری بر روش بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
25 مروری برروشهای حفظ حریم خصوصی درکاوش قوانین وابستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر