دکتر علی نظری

دکتر علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

دکتر علی نظری

Dr. Ali Nazari

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
2 المصاحبه اللفظیه فی شعر امرئ القیس (دراسه دلالیه) (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 7، شماره: 13
3 بازتاب مشروطیت در اشعار نسیم شمال و احمد شوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
4 بررسی تطبیقی واحدهای زبانی وصف فعل و صفت در عربی با قید در فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 32
5 بررسی مولفه های سبک ساز در شعر «تحولات العاشق» ادونیس (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 1
6 پاسخی به شبهه اطلاق عنوان اخت هارون بر مریم در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 79
7 تاثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 7، شماره: 24
8 تحلیل عناصر داستان موسی و عبد در سوره کهف (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 26، شماره: 2
9 تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 9، شماره: 30
10 تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی ام قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 32، شماره: 1
11 تکنیک‌های تصویرسازی آمریکا در شعر معاصر فلسطین ( با تأکید بر نماد و نقاب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
12 جلوه های مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی (مطالعه مورد پژوهش: شعر علی محمود طه و محمد حسین شهریار) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
13 ردپای داستان قرآنی ابراهیم(ع)در مژگان سیه حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 25
14 سایه شجره یقطین قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
15 سبک شناسی قصیدۀ پایداری «النسر»، سرودۀ عمر ابوریشه∗ (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
16 صوره الانا والآخر فی روایه وحدها شجره الرمان لسنان انطون (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 23، شماره: 2
17 معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 7، شماره: 1
18 میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (۲۰۰۳ – ۲۰۱۰ م) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 13
19 نشانه شناسی رمزگان های تشویق و تهدید در سوره «قلم» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 4
20 نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 17
21 نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله -- و جمله معترضه ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 4
22 نمادانگاری قصیده ی عینیه ابن سینا و بازتاب آن در اندیشه ی عارفان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امر به معروف و نهی از منکر مولفه ی انسان انقلابی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
2 بررسی رابطه ی تقواگرایی و امید به زندگی و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
3 بررسی گونه های غنایی در شعر عربی (با تکیه بر اشعار پایداری أمل دنقل) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
4 تحلیل حوزه معنایی دابه در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
5 راهبرد جهاد کبیر در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست در راستای تداوم انقلاب اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
6 معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی