دکتر ناصر مهردادی

دکتر ناصر مهردادی معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر ناصر مهردادی

Dr. Naser Mehrdadi

معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation on absorption properties of exfoliated graphite for oil spill from Caspian Sea water (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 4
2 آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف کننده گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
3 آشنایی با روش سنتز سیمان ژئوپلیمری و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 64
4 آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به جای آمایش فعالیت ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
5 اثر احداث تانک ذخیره سازی د رسیستم متعارف لجن فعال بر کیفیت پساب خروجی و قابلیت ته نشینی لجن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
6 اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
7 ارایه مد ل چن دمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جا ده های آسفالت مطالعه مورد ی: کمربند ی شرقی همد ان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 1
9 ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 34
10 ارزیابی کارایی برکه های تثبیت بافلدار با رشد چسبیده در حذف کلی فرم ها در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 151
11 استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 2
12 استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
13 استفاده از ضایعات سیمان مگنو و رسپین برای به دام اندازی دی اکسید کربن و تولید کربنات کلسیم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 3
14 استفاده از فرآیند فنتون برای کاهش حجم لجن بیولوژیکی صنایع لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 3
15 انتخاب بهترین روش ساماندهی پساب کارخانه فراوری ماهی با توجه به مدل AHP (کارخانه فرآوری ماهی میرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 3
16 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
17 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب شهری در اقلیم های مختلف کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
18 اندازه گیری بقایای سموم کشاورزی ارگانوکلره در رودخانه های استان مازندران از طریق دستگاه ECD GC-پس از پیش تغلیظ به روش استخراج فاز جامد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
19 اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در تصفیه‎خانه‎ های فاضلاب- مطالعه موردی تصفیه‎خانه فاضلاب شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 4
20 Baffle and fixed media effects on coliform removal and bacterial die-off rate coefficient in waste stabilization ponds (a case study in Ahvaz) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
21 Effect of combined different sources of alumina silicate on mechanical properties and carbonation depth of environmentally friendly geopolymeric composite based on metakaolin (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 36، شماره: 7
22 Energy productivity analysis of industrial wastewater treatment plants: A Data Envelopment Analysis approach (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 9، شماره: 4
23 Evaluation of integrated waste management by using of Waste Reduction Model (WARM)- (Case study of Amol-Noor region, Iran) (دریافت مقاله) مجله پژوهشگران مهندسی عمران دوره: 5، شماره: 3
24 Irrigating Melissa officinalis L. Medicinal Plant with Chromium Wastewater Treated by Electrocoagulation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 2
25 Proposing an Index to Evaluate the Groundwater Quality Using “Multi-Criteria Decision Making” Approach and Analyzing the Spatial Distribution in Tajan Plain, Northern Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 3
26 Removal of Lead from Wastewater by Iron–Benzenetricarboxylate Metal-Organic Frameworks (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 5، شماره: 3
27 بازیافت شوراب سیستم RO با نانو مواد سازگار در محیط زیست برای آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
28 بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
29 بررسی آلودگی خاک در حوزه آبریز سیاهرود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 3
30 بررسی اثر کاربرد ممانعت کننده های پلی فسفات و سیلیکات سدیم بر خوردگی سیستم توزیع آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 3
31 بررسی اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های هتروتروف پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 160
32 بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر مواد منعقدکننده در آبگیری لجن مازاد تصفیه خانه جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
33 بررسی تاثیر رویدادهای زندگی بر کمردرد در کارکنان یک صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 7، شماره: 3
34 بررسی تاثیر مکش هیدرواستاتیکی و آمایش شیمیایی در آبگیری از لجن فاضلاب در بسترهای لجن خشک کن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
35 بررسی روش تشخیص و جداسازی میکروپلاستیک های موجود در تصفیه خانه های فاضلاب بر پایه ایجاد اختلاف چگالی و تعیین سهم فرایند تصفیه در حذف ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
36 بررسی روش مناسب آبگیری لجن در تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر تهران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 3
37 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 2
38 بررسی عملکرد تکنولوژی غشایی همراه با سیستم UV جهت تصفیه فاضلاب خاکستری و آب باران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 4
39 بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
40 بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب در شرایط مختلف بهره برداری و راهبری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
41 بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معدن های (AMD) در دامپ باطله معدن مس سونگون با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 3
42 بررسی کیفی آب رودخانه تجن و تعیین اثرات توسعه صنعتی، کشاورزی و شهری بر آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
43 بررسی کیفیت پساب پخت اولیه کارخانه فراوری ماهی با توجه به استانداردهای محیط زیست جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 3
44 بررسی کیفیت ضایعات حاصل از کارخانه فراوری ماهی و مقایسه آن با استاندارهای ارائه شده جهت تولید کمپوست (مطالعه موردی ماهی هوور و ماهی زرده شهرک صنعتی میرود بابلسر) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 1
45 بررسی میزان فلزات سنگین در لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 170
46 بررسی و ارزیابی انتشار و پراکنش آلاینده بنزن در جایگاههای سوخت منطقه ۴ تهران با استفاده از مدل AERMOD و تعیین نقاط خطرناک و امن با استفاده از مدل WISER (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
47 بررسی و مقایسه عملکرد آهک، سود سوزآور و خاکستر سودا در حذف فلزات سنگین مس و روی از پساب صنعتی با استفاده از فرآیند ترسیب شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 50، شماره: 1
48 بررسی وضعیت راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس ( غرب) و ارائه راهکار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 3
49 بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 2
50 بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 4
51 بهینه سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
52 بهینه سازی زمان ماند در مخزن ویژه آتش نشانی و تاثیر آن بر کیفیت آب در مخزن (مطالعه موردی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 10
53 تاثیر استفاده از مواد طبیعی در بهبود آبگیری از لجن فاضلاب در بسترهای لجن خشک کن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 2
54 تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان کلیفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضالب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 1
55 تدوین شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری با رویکرد استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
56 تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
57 توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
58 توسعه مدل تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از نانو حباب با تاکیدی بر افزایش راندمان تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 2
59 توسعه مدل های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 113
60 تولید انرژی تجدیدپذیر ناشی از تصفیه فاضلاب شهری و نمک زدایی از آب شور با کمک فرایندهای الکتروشمیایی بیولوژیکی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 149
61 حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین با روش اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 1
62 حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
63 حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 25
64 راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
65 رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 31
66 رویکرد زنده مانی سازگار-محور بر ارزیابی شرایط سلامت پیکره های آبی پذیرنده ی پساب ها و زهاب ها با بهره گیری از نرخ SOD بستر و پارامترهای وابسته (مطالعه ی موردی: رودخانه ی کرخه، محدوده ی اثر دشت های پای پل، جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
67 سنتز جاذب نانوهیبرید اکسید دوتایی آهن-سریوم آمین دار شده/کیتوسان/پلی وینیل الکل به روش کستینگ به منظور جذب مس و نیکل از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 1
68 سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
69 شبیه سازی لایه بندی حرارتی و غلظت اکسیژن محلول با استفاده از مدل Ce-Qual-W۲ (مطالعه موردی: مخزن سد شهید رجایی) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
70 طراحی مدل نقش آفرینی شرکت های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 3
71 کاربرد امواج مافوق صوت بر محلول سازی (هیدرولیز) و بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی فاضلاب صنایع لبنی، مطالعه موردی: صنایع لبنی پگاه تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
72 کاربرد پرتوهای بنفش در گندزدایی آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 4
73 کاربرد تکنیک نگاشت خود سامان در تشخیص گستره آلودگی تعمدی در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
74 کاربرد ژئوپلیمرها درتصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 5، شماره: 1
75 کاربرد لجن خشک تصفیه خانه فاضلاب به عنوان مصالح سنگی در تولید بتن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 59
76 کاهش گرفتگی غشا در فرایند MBR با استفاده تلفیقی از NaOCl به‌عنوان اکسیدان و FeCl3 به‌عنوان لخته‌ساز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 4
77 کاهش لجن مازاد با استفاده از روشهای مختلف در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش SBR (تاکیدی بر استفاده از امواج فراصوت) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
78 کنترل هدر رفت آب با مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از کنترل گرهای چندنقطه ای به منظور مدیریت بحران در تامین آب شرب شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 2
79 مدل پینچ آبی(Water Pinch) برای استفاده مجدد پساب فرآوری مس با به کارگیری دو آلاینده بهصورت همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
80 مدل سازی پراکنش آلاینده های نیروگاه نکا با چشم انداز دستیابی به معیارهای طراحی اکوپارک صنعتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 8
81 مدلAHP فازی برای ارزیابی بهترین روش استفاده از پسماندکارخانه کنسرو ماهی (مطالعه موردی کارخانه کنسرو ماهی بابلسر) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 8، شماره: 4
82 مروری بر روش های مختلف پینچ آبی برای کاهش مصرف آب و تولید پساب در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
83 مطالعه بهینه سازی هوشمند تصفیه خانه های متداول آب شرب به منظور حذف کربن آلی کل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 1
84 مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی کاهش اثرات زیست محیطی پساب کارخانه زغالشویی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 4، شماره: 1
85 مطالعه و بررسی کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیر آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 25
86 نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تامین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیبی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و صمغ دانه اسفرزه بر انبارمانی قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثرات زیست محیطی لکه های نفتی و روش های پاکسازی آن با تاکید بر فرآیند جذب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 اثرات زیست محیطی و مورفولوژیک ناشی ازفعالیت صنعت برداشت و شستشوی شن و ماسه و ورود پساب آن به رودخانه ها مورد مطالعاتی رودخانه تالار مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
4 اجرا و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب در شهرهای بزرگ فاقد شبکه فاضلاب منسجم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارائه الگوی مهندسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (مطالعه موردی جاده کمربندی شرقی همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارائه مدل چندشاخصه برای ارزیابی ریسک زیست محیطی راه‌آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارائه یک مدل تلفیقی بهینه شده روشهای تصفیه طبیعی فاضلاب شهری جهت کاربرد در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
8 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث خط راه آهن اینچه برون- گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح خودروسازی سایپا شمال (مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
10 ارزیابی اثرات زیست محیطی نصب تجهیزات تولید انواع بنزین، گازوئیل و نفت سفید از هیدروکربن ضایعاتی، پلیمری و نفت خام هلی خودرو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارزیابی جریان زیست محیطی سفید رود در ایستگاه قزل اوزن (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
12 ارزیابی خسارت شبکه های فاضلاب در اثر زلزله های گذشته و معرفی شبکه فاضلاب مناسب برای مناطق زلزله خیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 ارزیابی زیستی رودخانه گرگانرود با استفاده از ساختارکفزیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 ارزیابی شرایط کیفی و آلودگی آب رودخانه ها به منظور حفاظت آبزیان و اکوسیستم آبی با بهره گیری از مدل شاخص-محور CCME-WQI (مطالعه ی موردی: رودخانه ی دره رود، حوضه ی آبریز ارس، شمال غربی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 ارزیابی کاربرداستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی BOD پساب خروجی ازتصفیه خانه فاضلاب جنوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
16 ارزیابی کیفیت آب رودخانه ی چشمه کیله تنکابن بر اساس شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
17 ارزیابی لرزهای شبکه فاضلاب و خرابیهای به وجود آمده در آن در زلزلههای گذشته (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
18 ارزیابی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت HSE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
19 ارزیابی و مدیریت آلاینده‌های هوا، تولیدی در کارخانجات آسفالت صوفیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه گرگانرود با تکیه بر مطالعات میدانی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 استفاده از روش تحلیل عاملی در مدل سازی عصبی واحد تصفیه پساب با نمک پایین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فجر (پتروشیمی ماهشهر) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 استفاده از روش شیشه شدگی برای دفع زباله های خطرناک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 استفاده مجدد از پسابها در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 استفاده مجدد از لجن فاضلاب صنایع رنگسازی برای کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 امکان سنجی ارائه روشهای استفاده مجدد از پساب تصفیه شده روستاهای حاشیه زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 امکان سنجی استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلاب درمصالحئ سنگی تولید بتن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
27 امکان سنجی استفاده مجدد از فاضلاب صنایع غذایی در صنایع مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
28 امکان سنجی تصفیه شیرابه محل دفن آراد کوه تهران با استفاده از روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و روشهای فیلتراسیون غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 امکان سنجی تصفیه صنایع پتروشیمی به روش بیهوازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
30 امکان سنجی و بررسی روشهای کاربردی حذف بو و جلبک از آب خام ورودی به تصفیه خانه آب آشامیدنی (مطالعه موردی:دریاچه سد یامچی- اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
31 امکانسنجی استفاده از فرایند OSA با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب شهری در اقلیمهای مختلف کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
33 انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 انتخاب فرایند تصفیه هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
35 Cr VI - Removal from Wastewater by Adsorption on Elaeagnus angustifolia fruit powder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 بازیافت آب با استفاده از فناوری سبز پیل های سوخت میکروبی (Microbial Fuel Cells) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
37 بازیافت آب شور با استفاده از فناوری نوین پیل های نمک زدای میکروبی با کاتد هوایی با رویکرد ذخیره انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
38 بررسی اثر حرارتدهی در کنار فرایندOSA در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی SBR (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
39 بررسی اثرات الودگی زیست محیطی برکیفیت آب رودخانه بابلرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
40 بررسی اثرات خطای کنتورهای مشترکین بر هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
41 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیرآب و امکان بازیابی نرمه های زغال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
42 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
44 بررسی استفاده از مکانیسم دور ریزی انرژی توسط پارانیتروفنل در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
45 بررسی استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
46 بررسی اصول مدیریت بحران در سامانه تصفیه فاضلاب با رویکرد استمرار عملکرد پس از سانحه توسط روش تصمیم گیری چند معیاره topsis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
47 بررسی امکان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی امکان سنجی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده صنایع لبنی(مطالعه موردی شرکت لبنی پاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
49 بررسی پارامترهای بهره برداری در راکتو ناپیوسته متوالی (SBR) توسط اکسیداسیون بخشی از لجن توسط کلر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی تاثیر غلظت آب خام ورودی در محاسبات پینچ آبی برای کمینه سازی مصرف آب در پالایشگاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
51 بررسی تصفیه شیرابه محل دفن پسماند به روش های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
52 بررسی تغییرات فصلی شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری: تصفیه خانه جنوب تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 بررسی توان خودپالایی رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی جذب رنگ توسط نانوفوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
55 بررسی خروجی سد باطله مس سرچشمه و مقایسه آن با استانداردهای سازمان محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 بررسی خصوصیات کیفی روان آبهای سطحی شهر تهران و میزان آلودگی آنها به فلزات سنگین جیوه و روی در دو فصل تابستان و پاییز مقایسه با استانداردهای جهانی (مطالعه موردی مسیل سرخه حصار و مسیل کن) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 بررسی خصوصیات لجن تولیدی در شرایط مختلف راهبری و بهره برداری تصفیه فاضلاب در راکتورناپیوسته متوالی لجن فعال ( SBRAS ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بررسی خوردگی بتن در سواحل دریا (حاشیه خلیج همیشه فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
59 بررسی روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و سایر روشهای متداول تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای جامد شهری در آراد کوه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 بررسی روش های بیولوژیکی در تصفیه شیرابه محل دفن پسماند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 بررسی روشهای مختلف کاهش لجن بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه فاضلاب توسط فرایندهای فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 بررسی روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب توسط فرایندهای فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
63 بررسی ساز و کارهای بنیادیدرشکلگیری حریق پساز زلزله در مناطقشهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 بررسی سامانه تصفیه فاضلاب به روش بیولاک و ارائه برنامه بهره برداری بر اساس استاندارد ATV آلمان (مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
65 بررسی سیستم HSE در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 بررسی ضرورت بازیافت آب و استفاده مجدد از آب غیر متعارف در راستای مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
67 بررسی عملکرد ترکیب برکه‌های بی‌هوازی و وتلند در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی در مناطق سردسیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
68 بررسی عملکرد تلفیق برکه های بیهوازی مجهز به چاله هاضم و نیزارهای مصنوعی زیر سطحی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
69 بررسی عملکرد صافی چکنده بیولوژیکی با بستر سنگ آتشفشانی درتصفیه فاضلاب لبنی مطالعه موردی کارخانه شیرپگاه تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
70 بررسی عملکرد فرآیند بیولوژیکی واحد لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاببیمارستان نفت اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
71 بررسی فرایند ترکیبی A2O و MBR در تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری با هدف حذف ازت و کربن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 بررسی فرایند ترکیبی A2O و MBR در تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی با هدف حذف کربن و فسفر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
73 بررسی قابلیت آبگیری بیوجامدات زیستی مازاد حاصل از تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از انتشار امواج مافوق صوت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
74 بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سلمانشهر در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و امکان استفاده مجدد از پساب حاصل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 بررسی کارایی مدلهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 بررسی کارایی نانوذرات آهن صفرظرفیتی درحذف نیکل دوظرفیتی ازپسابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
77 بررسی کارایی نانوذرات مگ هماتیت درحذف کروم شش ظرفیتی ازپسابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
78 بررسی کمی و کیفی سموم کلره و کودهای شیمیایی رودخانه شیرود در استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
79 بررسی کمی و کیفی فاضلاب تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با رویکرد مصرف انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 بررسی کمی و کیفی فاضلاب تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با رویکرد مصرف انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 بررسی کمی و کیفی فاضلاب تصفیه خانه شهرک های صنعتی علی آباد و ارائه راهکار جهت بهبود کارایی سیستم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 بررسی کمی و کیفی فاضلاب شهری ورودی به تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب به روش لاگون هوادهی و تأثیر عوامل جلبک و نیتیریفیکاسیون در عملکرد سامانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
83 بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنعتی با تاکید بر استفاده مجدد برای کاربریهای مختلف با بکارگیری مدل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
84 بررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه گرگانرود به کمک مدلQUAL2K (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
85 بررسی کیفیت آب سطحی محدوده مجتمع مس سرچشمه با استفاده از مدل WQI (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 بررسی لزوم تهیه شاخص کیفی پساب با رویکرد استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
87 بررسی معضلات زیست محیطی ناشی از باقیمانده های دارویی در منابع آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
88 بررسی مقایسه ای کاربری پساب خروجی تصفیه خانه ها ی فاضلاب صنعتی،بارویکرد مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
89 بررسی مقدار نانوذره ۳Mn۲O در حذفCOD از فاضلاب دباغی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
90 بررسی مولفه های برنامه ریزی عملکرد و پاسخ به سوانح طبیعی در مناطق روستایی (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
91 بررسی میزان فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
92 بررسی نظری مکانیسم های حذف ذرات توسط فیلترهای الیافی با کارآیی بالا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
93 بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث پالایشگاه نفت کاسپین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
94 بررسی و ارزیابی روش های تولید انرژی از فاضلاب با نگرش بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
95 بررسی و ارزیابی روش‌های تولید انرژی از فاضلاب با نگرش توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
96 بررسی و ارزیابی میزان مصرف انواع فرآورده های نفتی و ضرورت جایگزینی گاز طبیعی به لحاظ ارزش اقتصادی و کاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
97 بررسی و اولویت‌بندی فناوری‌های مختلف تولید انرژی از منابع زیست توده (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
98 بررسی وضعیت آبزی پروری در منطقه البرز شمالی با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
99 بررسی وضعیت راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) و ارائه راهکار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
100 بررسی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
101 بررسی وضعیت کیفی منابع آب سطحی در دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
102 بررسی وضعیت میکروب شناگاه های استان مازندرانبا تاکید بر پارامتر F.C (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
103 بررسی ومدیریت استفاده ازوتلندهای طبیعی ومصنوعی درحذف آلاینده های مختلف ازفاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
104 بررسی همخوانی مفاهیم پایایی و پویایی در طرحهای مدیریت بحرانهای شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
105 بکارگیری شبکه عصبی جهت پیش بینی راندمان تصفیه خانه شهرک صنعتی شهید رجایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
106 بهبود فرآیندهای آبگیری لجن و قابلیت بازیافت آب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
107 بهینه سازی آبگیری لجن در بسترهای خشک شده فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
108 بهینه سازی سیستم جمع آوری فاضلاب جایگزین "فاضلابرو ثقلی با قطر کوچک( SDGS)" به شیوه برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
109 بهینه سازی مخازن ویژه شبکه توزیع آب شهری جهت تامین کمی و کیفی در مواقع بحرانی (زلزله و...) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
110 پاکسازی بیولوژیکی و کنترل آلاینده ها با استفاده از کمپوست (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
111 پهنه بندی کیفی آب رودخانه گرگانرود بر اساس شاخص WQI و GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
112 پیش بینی حذف آلاینده ها در تصفیه خانه شهرک صنعتی شهید سلیمی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
113 پیش بینی فسفات خروجی از تصفیه خانه فاضلاب جنوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
114 تاثیر امواج اولتراسونیک بر دما و pH لجن در هنگام آمایش لجن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
115 تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان پروتیین در لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
116 تاثیر میکرو و نانوحباب های کاویتاسیون بر میزان هیدروکربن ها در لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
117 تاثیرات بالقوه میکرو و نانوپلاستیک ها بر آلودگی محیط زیست و سلامتی انسان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
118 تأثیر استفاده از صمغ بومی اسفرزه و کربوکسی متیل سلولز بر ماندگاری قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
119 تبیین مولفه های گذار از شرایط اضطراری به شرایط پیچیده اضطراری پس از وقوع زمین لرزه در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
120 تحلیل تنش آبی در ایران بلحاظ امکان سنجی تامین آب شرب به روش DPR (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
121 تحلیل چرخه حیات LCA بتن ژئوپلیمری با نگاه توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
122 تحلیل مصارف انرژی در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری با تاکید بر ردپای کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
123 ترکیب برگه های بیهوازی بهینه شده و نیزارهای مصنوعی زیرسطحی برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
124 تصفیه ترکیبات آلی خروجی از صنایع ریخته گری سرد با استفاده از صافی چکنده بیولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
125 تصفیه زمینی شیرابه محل دفن پسماند شهری با کمک گیاه وتیور (مطالعه موردی: محل دفن آرادکوه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
126 تصفیه فاضلاب صنایع باتری سازی با استفاده از فرآیند انعقاد شیمیایی به منظور استفاده مجدد از آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
127 تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی به منظور استفاده مجدد از آب (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
128 تصفیه فاضلاب صنعتی با صافی چکنده بیولوژیکی با بستر طبیعی در هوای سرد( مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
129 تعیین ارتفاع بهینه صافی چکنده بیولوژیکی با بستر طبیعی درتصفیه فاضلاب صنعتی مطالعه موردی کارخانه شیرپگاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
130 تعیین اولویت روشهای حذف بو و جلبک از دریاچه سد یامچی (اردبیل) و کانال انتقال آب خام به تصفیه خانه آب شرب شهر اردبیل بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
131 تعیین پارامترهای کیفی مهم در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
132 تعیین ضرایب بیوسنتیکی Y و Kd در شرایط مختلف بهره برداری تصفیه فاضلاب در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) لجن فعال (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
133 تعیین عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر رفع بوی نامطبوع کانالهای فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
134 تعیین غلظت های آلودگی هوا در تونل و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
135 تعیین کیفیت آب رودخانه گرگانرود جهت کاربری های صنعت، کشاورزی و آبزی پروری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
136 تولید بیوگاز از زیست توده به عنوان منبع انرژی نو و تجدید پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
137 تولید متان و بیواتانول از پسماندهای کشاورزی با نگاهی بر امکان سنجی و ضرورت استفاده از این انرژی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
138 جداسازهای دندانپزشکی و نقش آنها در جلوگیری از ورود جیوه به شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
139 چالش ها و راهکارهای تامین آب و دفع پساب در امریکا (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
140 حذف -۴نونیل فنل با استفاده از نانورود تولید شده در فیلترهای شنی تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
141 حذف بیولوژیکی هیدروکربنهای نفتی از خاک با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
142 حذف کروم از فاضلاب صنعتی با استفاده از اصلاح سطحی فیلترهای پروپیلن ضایعاتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
143 حذف کروم شش ظرفیتی از آبهای زیرزمینی با استفاده از نانو فوتوکاتالیست کیتوسان/گرافیتیک کربن نیترید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
144 دسته‌بندی و بررسی تولید فاضلاب صنایع دارویی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
145 راه‌اندازی صافی‌چکنده‌بیولوژیکی جهت تصفیه تری‌اتیل‌آمین موجود در جریان هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
146 ردپای کربن و مصرف انرژی در تصفیه خانه فاضلاب از نوع USBF (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
147 روشهای موثر در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
148 رویکرد انتخاب دستگاه مختصات در ارزیابی عملکرد تاسیسات و تجهیزات شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
149 سیاست گذاری و مدیریت کیفی منابع آب و آب بازیافتی مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
150 سیاستگذاری کلان صنعت آب وفاضلاب در سنگاپور (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
151 شبیه سازی دو بعدی رژیم حرارتی مخزن سد شهید رجایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
152 شناخت آفت کش ها و بازنگری روش های حذف آنها از منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
153 شناخت ماهیت پروژه‌های راه‌آهن و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی ازآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
154 شناسایی جایگاه بهینه مدیریت ریسک در چرخه مدیریت سوانح (DMC) با تاکید بر آسیب شناسی فیزیکی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
155 شناسایی و محاسبه بار آلودگی منابع نقطه ای در پیرامون رودخانه تجن (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
156 طراحی، ساخت و راه اندازی راکتور هضم بیهوازی زباله های فسادپذیر در مقیاس آزمایشگاهی با هدف تولید انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
157 علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع قند و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
158 عملکرد نانو مواد و نانو پلیمرها در کنترل آلایند ه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
159 فرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
160 کاربرد پلیآلومینیومکلراید در کاهش بار آلودگی پساب صنعتی با فرایند انعقادو لخته سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
161 کاربرد تکنولوژی اولتراسوند در تصفیه و آبگیری لجن به عنوانتکنولوژی سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
162 کاربرد تکنولوژی پینچ آبی در بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب پالایشگاهها - مطالعه موردی پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
163 کاربرد نانوفوتوکاتالیست تری اکسید تنگستن در جذب رنگ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
164 لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
165 محاسبه انرژی الکتریکی در فرایندهای مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با تاکیدی برمقدار حذف COD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
166 مدل آنالیز شرایط اضطراری پیچیده پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
167 مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی COD و بازده حذف آلاینده های پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
168 مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی تاثیر پارامترهای ورودی بر دقت پیش بینی COD پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
169 مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی راندمان تصفیه خانه (مطالعه موردی: تصفیه خانه تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
170 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی مطالعه موردی سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
171 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی مطالعه موردی سواحل استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
172 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی-مطالعه موردی سواحل جنوبی دریای خزر (استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
173 مدیریت پسماندهای دارویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
174 مدیریتپساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده مجدد آنها در کشاورزی درجهت رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
175 مروری بر تولید بیوگاز از پسماند ماهی با پسماندهای غذایی و فاضلاب های شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
176 مروری بر روشهای ریاضی بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در پالایشگاه های نفت و صنایع فرآیندی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
177 مروری بر ماهیت و روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
178 مشکلات ترابری شهرهای ایران و درمان آن؛ مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
179 مطالعه کیفیت آب رودخانه بابلرود مطابق با استانداردهای آبیاری و آبزیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
180 مطالعه کیفیت سپتاژ چاه‌های جاذب در شمال ایران (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
181 مطالعه لایه بندی حرارتی مخزن سد پیشین با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
182 مطالعه موردی تلفات آب در شبکه آب شهر سنندج با استفاده از مدل انجمن بین المللی آب IWA (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
183 مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی ذرات میکروپلاستیک و شناسایی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
184 مطالعه و بررسی روشهای راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
185 معیار بهترین نوع پمپ در سامانه های انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه ی راهکارهای لازم برای افزایش کارایی آن ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
186 معیارهای انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
187 مقایسه روشهای تخمین گازهای گلخانه ای انتشاری از تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
188 مقایسه روشهای تخمین گازهای گلخانه ای انتشاری از تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
189 مقررات، رهنمودها و استانداردهای زیست محیطی در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهای ساحلی و دریاها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
190 مکانیابی کارخانه آسفالت برای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی کنارگذر همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
191 ملاحظات کیفی فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
192 منشاء و تاثیر نانو و میکروپلاستیک ها در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو
193 نقش بیوراکتورهای غشایی MBR در استفاده مجدد آب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
194 نقش بیوراکتورهای غشایی (MBR) در استفاده مجدد آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
195 نقش فرآیندهای تصفیه در میزان میکروپلاستیک ها در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
196 نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل جدید جهت تامین آب مراکز درمانی در مواقع بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
197 نقش ویدئومتری در اجرا و بهره‌برداری شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
198 نگرشی بر تولید نیم قرن مواد زائد جامد در ایالات متحده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
199 نمکزدایی از آب خلیج فارس با استفاده از سلول نمکزدای فوتوالکتروکاتالیستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
200 هضم ترکیبی بی هوازی لجن فاضلاب شهری با پسماند جامد آلی شهری به عنوان ماده ی مکمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک