دکتر بهروز دری

دکتر بهروز دری دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهروز دری

Dr. Behrouz Dorri

دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مکان یابی- تخصیص زنجیره تامین چهارمرحله ای بیومتان (موردمطالعه: طراحی زنجیره تامین بیومتان در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 7، شماره: 3
2 ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
3 ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار در شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
4 الگوی تحلیل مسیر بین سلسله مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
5 الگوی تحلیل مسیر بین متغیرهای روان شناختی و فردی، واکنش به تغییر و پیامدهای آن در شرکت پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
6 بررسی الگوی متغیرهای موثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
7 بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
8 بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش( (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس آباد تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 3
10 تاملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
11 تبیین الگوی توسعه شایستگی های برند شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
12 تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
13 تحلیل ریسک پروژه های EPC با روش ترکیبی FMEA-ANP (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
14 تحلیل مولفه های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
15 تعهد به تغییر: نقش حمایت، اعتماد، عدالت و عاطفه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 2
16 تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
17 شناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران ارشد صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 23
18 طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
19 طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید – توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی مورد مطالعه: زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
20 طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
21 طراحی و تبیین مدل شایستگی های راهبردی مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
22 مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 4
23 مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
24 مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 4
25 نقش توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمانهای دارای کلاس جهانی: ضرورتی راهبردی در چشم انداز توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
2 ارایه رویکردی جهت مدیریت سرمایه های فکری در سازمان ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
3 ارایه رویکردی جهت مدیریت سرمایه های فکری در مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی -Introducing an approach for intellectual capital management in ACECR. (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
4 ارزیابی و رتبه بندی کارایی بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی ANP F_ و DEA مورد مطالعه : بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 بررسی رابطه بین شایستگیهای مدیریتی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی کوچک با نقش واسطه ای مدیریت موجودی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شمس آباد در تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
6 بررسی رابطه بین عملکرد زنجیره تامین و موفقیت مالی مورد مطالعه صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
7 بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
8 بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش ونوآوری فرآیند برتوسعه محصول جدید موردمطالعاتی ـ شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس آباد تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت راهبرد کسب و کار به منظور کسب ارزش پایدار در صنعت تزریق پلاستیک ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
10 بومی سازی مدل ARC جهت مدیریت و گزارش دهی سرمایه های فکری مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
11 تحلیلی از عارضه یابی و آسیب شناسی کانون ارزیابی مدیران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کانون ارزیابی
12 رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی : کارخانه صنایع سلولزی ماریناسان اشتهارد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
13 رویکردهای ایجاد اشتغال مولد در تدوین برنامه ملی توسعه مبتنی بر راهبرد سه جانبه گرایی (دولت، کارگر و کارفرما) (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
14 شناسایی پویایی پایداری سیستم توزیع سوخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
15 شناسایی ملزومات پیاده سازی سیستم ردیابی قطعات با رویكرد IOT در یك شركت صنعتی (مورد مطالعه: شركت ایران خودرو دیزل) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی تجربه پالایش وپخش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
18 کاربرد تصمیم گیری چند شاخصه در انتخاب بسته های نرم افزاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 کاربرد مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
20 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته مدیریت دردانشگاه های ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
21 گزینه برتر شرکت برق منطقه ای خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 مدیریت تجربه، مبنای رشد و توسعه سرمایه های فکری در سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
23 مسئولیت اجتماعی سازمان ها در صنعت و تولید با تاکید بر بعد اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
24 نقش و نحوه کاربرد توسعه کارراهه در بهبود بهره وری (دریافت مقاله) چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق