دکتر محمود طاووسی

دکتر محمود طاووسی دانشیار پژوهش،گروه پژوهشی ارتقای سلامت

دکتر محمود طاووسی

Dr. Mahmoud Tavousi

دانشیار پژوهش،گروه پژوهشی ارتقای سلامت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای سنجش سواد سلامت: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 4
2 ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 3
3 ارزشیابی بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 1
4 ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی ACLEEM (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 5
5 ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سلامت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 2
6 ارزیابی مقدار عددی گزینه های پاسخ در پرسشنامه های سلامت: 'قید مقدار ' و 'قید تکرار ' (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 4
7 ارزیابی مقدار عددی گزینه های پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه های سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 6
8 افسردگی در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 6
9 اهمیت سلامت از دیدگاه مردم ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
10 Knowledge and Attitude of Dormitory Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences about Smoking in 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
11 Psychometric Properties of International Children and Youth Resilience Measurement (CYRM-28) Scale (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
12 The effect of education on knowledge and attitude towards the harmful effects of smoking among students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
13 Tobacco use preventional interventions among Iranian adolescents: A review study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
14 Tobacco use preventional interventions among Iranian adolescents: A review study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 1
16 بررسی ارتباط بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 4
17 بررسی تاثیر بازی جورچین در آگاهی و رفتار های مرتبط با سلامت دهان کودکان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 3
18 بررسی تأثیرمداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای سالم تغذیه‌ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 3
19 بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 3
20 بررسی میزان اعتماد شهروندان تهرانی به اطلاعات سلامت رسانه‌های جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی و عوامل موثر بر آن: یک مطالعه جمعیتی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 3
21 بررسی میزان خطر نسبی اختلالات تکامل عصبی درکودکان 1 تا 3ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 4
22 بررسی نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدی بر رابطه رضایت شغلی و سلامت روان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 1
23 بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 4
24 بهبود تداوم مصرف قرص های جلوگیری از بارداری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
25 پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی توسعه یافته باور سلامت در زنان میانسال (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 3
26 تاثیر آموزش سلامت بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 5
27 تاثیر سواد سلامت و شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری بر پیامد وزن هنگام تولد، در زنان باردار بلوچستان ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 2
28 تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر معنویت بر سلامت روان سفیران سلامت دانش‌آموزی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 3
29 تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 1
30 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (HELIA) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 3
31 تدوین و روانسنجی پرسشنامه کوتاه سنجش نگرش بزرگسالان در خصوص واکسن کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 1
32 تدوین و روانسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان (HELIA-SF) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 3
33 ترجمه و روان‌سنجی مقیاس های پیشگیرانه عفونت‌های قابل‌انتقال از راه جنسی در زنان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 2
34 تعیین عوامل پیش بینی کننده تغییرات خلق و خوی در مصرف کنندگان قرص های جلو گیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 3
35 تقویت عملکرد الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
36 تمایل به فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 4
37 جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام مند متون پژوهشی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
38 دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزند آوری در میان مردم شهری و روستایی ایران: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 5
39 رابطه سرمایه فرهنگی با سلامت روان جوانان : یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 1
40 روانسنجی "نیمرخ ۲ ارتقاء سلامت در شیوه زندگی" در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 6
41 روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (۱): ترجمه، طراحی ابزار، بررسی روایی محتوا و صوری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 3
42 روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (۲): بررسی روایی سازه و ملاکی، پایایی و قابلیت پاسخ گویی به تغییرات (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 4
43 روانسنجی ابزارهای سواد سلامت در مقالات فارسی زبان: مرور نظام مند ادبیات پژوهشی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
44 سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 1
45 سنجش سواد سلامت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان (HELBA): طراحی و روانسنجی پرسشنامه (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 3
46 سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای: طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی و پایایی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 6
47 سواد سلامت: بررسی تعاریف به کار رفته در مطالعاتی که به طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداخته اند (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 1
48 سواد سلامت: مولفه ای موثر برای غلبه بر موانع درک شده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در الگوی اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
49 شاخص های بارداری و عوامل تعیین کننده آن در جمعیت زنان کشور ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 6
50 شادکامی زنان و مردان ایرانی 20 تا 40 ساله و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 4
51 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (۱۸ تا ۶۵ سال) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 5
52 عوامل تعیین کننده فعالیت بدنی منظم در کارکنان شبکه بهداشت و درمان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
53 عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی باور بهداشتی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 3
54 فرزندآوری از دیدگاه شهروندان تهرانی: دلایل تمایل و عدم تمایل (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 6
55 کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی میکنند (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
56 مروری بر پژوهش های قرآنی مرتبط با سلامت روان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 2
57 مقایسه اجمالی میزان مرگ ناشی از کووید-۱۹ در ایران و دیگر کشورها (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 5
58 مقایسه تاثیر دو سازه خود کارآمدی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 5
59 مقایسه تاثیر سازه های خودکارآمدی و کنترل رفتاری درک شده بر نظریه عمل منطقی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با روش تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 2
60 میزان استفاده شهروندان تهرانی از اطلاعات سلامت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه جمعیتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 2
61 میزان بقای کودکان بسیار کم وزن بدو تولد و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 5
62 میزان شادکامی مردم ایران و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 4
63 نیازسنجی مراقبت معنوی در خدمات سلامت از دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 1
64 وضعیت سلامت روان جمعیت شهری کشور: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 3
65 وضعیت موجود سامانه های ملی اطلاعات سلامت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین سواد سلامت و آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 تاثیر تمرین پیلاتس بر سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
3 تاثیر تمرین پیلاتس بر سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
4 فراوانی استعمال سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
5 مقایسه عملکرد کنترل کننده فیدبک حالت ، PID و فازی در کنترل جرثقیل بندرگاه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران