دکتر انسیه خزعلی

دکتر انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهراء (س)

دکتر انسیه خزعلی

Dr. Ensiyeh Khazali

رئیس دانشگاه الزهراء (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سوره نبا) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
2 اسالیب الحوار من وجهه نظر الامام علی (ع) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 15، شماره: 2
3 الاتساق المعجمی فی رسائل نهج البلاغه (رساله الامام علی (ع) لمالک الاشتر النخعی نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 4
4 التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 32
5 السرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 21
6 العلاقه بین الوظیفه و البنیه فی نظریه النظم دراسه فی التقدیم و التاخیر و الحذف (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 20
7 اللغه العربیه والجنوسه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 4، شماره: 9
8 المراه فی روایات خوله القزوینی (البیت الدافئ و سیدات و آنسات نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 11، شماره: 3
9 بررسی درون مایه های اجتماعی رمان ساقه ی بامبو اثر نویسنده کویتی سعود السنعوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
10 بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا(س)) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 19
12 تحلیل تصویری آیات تقابلی انفاق (مطالعه موردی آیات ۲۶۱-۲۷۴سوره بقره) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 20، شماره: 3
13 تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا(ع) با علمای دین مسیح و یهود (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 19
14 حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 4
15 دراسه تقنیات "علی الاماره" الشعریه فی مقاومه داعش (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 3
16 دگردیسی نشانه ای مفهوم "سدره المنتهی" با تکیه بر رویکرد نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 1
17 رابطه نحو عربی و معنی شناسی (با عنایت به مسئله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
18 رئالیسم در داستانهای کوتاه نجیب الکیلانی با استناد به مجموعه داستانی «الکابوس» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 1، شماره: 2
19 رمزیه المراه بین رسوم "ناجی العلی" الکاریکاتیریه وروایه «زیتون الشوارع» ل"ابراهیم نصر الله" (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 60
20 رویکردهای زبانی در تحلیل گفتمان مناظره امام رضا (ع) با ابوقره صاحب شبرمه (مطالعه موردی کلام الهی ) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 8، شماره: 28
21 شعریه الانزیاح فی قصیده الانتفاضه لسمیح القاسم (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 3
22 فرهنگ عصر جاهلی در کشاکش ادبای حال و گذشته (با عنایت به مساله سواد در جاهلیت) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 3
23 کارکرد بلاغی التفات و تناسب آن در سور عزائم (سجده، فصلت، نجم، علق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 10، شماره: 3
24 معالم التداولیه فی النحو العربی (دریافت مقاله) مجله الجرجانی فی تاصیل البلاغه والنقد الادبی دوره: 1، شماره: 1
25 موتیف الوطن فی شعر حازم رشک التمیمی دیوان الاحرف المشبهه بالمطر نموذجا (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 2
26 نشانه شناسی واژگانی نفاق در قرآن کریم ( مطالعهی موردی سوره منافقون) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 8، شماره: 25
27 نظریه الافعال الکلامیه فی آیات الاحکام الزواج انموذجا (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 15، شماره: 29
28 نقد ترجمة عناصر فرهنگی کتاب «تَذَکَّرِی» با تکیه بر مثل‌ها و کنایه‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 22
29 واکاوی الگوواره‎ های مقاومت فلسطین در خوانش همسان کاریکاتور و شعر (مطالعه موردی: کاریکاتور ناجی العلی و شعر ابراهیم نصر الله) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ اجتماعی معاصر و راهبردهای اصلاح دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
2 انسجام واژگانی در سوره ی یس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
3 تصویرپردازی آیات عذاب و رحمت در سوره حج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
4 دلالت های نحوی شناور در قرآن کریم (مطالعه موردی: منصوبات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
5 گفتمان مقاومت در مناظرات امام رضا (ع) با ادیان مختلف (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی