دکتر فوژان بدیعی

دکتر فوژان بدیعی دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر فوژان بدیعی

Dr. Fojan Badii

دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
2 اثر ساختار مولکولی برخواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 1
3 ارزیابی پایداری فیزیکی پودر سیر خشک شده با روش های خشک کردن انجمادی و جریان هوای گرم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 1
4 انتخاب ژنوتیپ های برتر بومی آلبالو (Prunus cerasus L)در ایران برای مصارف مختلف تازه خوری و فرآوری (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 123
5 بررسی عوامل موثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی عوامل موثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
7 پایداری نانوالیاف پروتئین آب پنیر در pHهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 19، شماره: 1
8 تاثیر پلاستی سایزرهای مختلف بر قهوه ای شدگی و ساختار میکروسکوپی انجیر نیمه مرطوب رقم سبز استهبان (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 2
9 تاثیر پوشش نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری سیب گلاب رقم گلاب کهنز در مدت انبارداری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
10 تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
11 تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 3
12 عوامل موثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 2
13 عوامل موثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیره سبز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
14 گروه بندی برخی ژنوتیپ های برتر زردآلوی بومی ایران بر اساس خواص فیزیکی و هندسی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 137
15 مدلسازی و بهینه سازی تاثیر عوامل رساندن تسریع شده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد گندم (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 83
16 مطالعه خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
17 مطالعه خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
18 مطالعه عوامل موثر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حرارتی پودر خرمای کبکاب: بهینه سازی تاثیر دما و ترکیبات ضدچسبندگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 2
19 نقش دمای انتقال شیشه ای در کنترل تغییرات رنگ و بافت انجیر خشک (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 116
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 بررسی اثر ساختمان مولکولی بر خواص جذب آب فیلمهای نازک ژلاتین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 بررسی تاثیر ساکارز و پکتین بر تغییرات رنگ، ویژگیهای ارگانولپتیک و خواص حرارتی شربت انجیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام ایرانی درخت به (Cydonia oblonga Mill) با استفاده از مارکر ملکولی RAPD (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی و مدل کردن تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر خواص فیزیکوشیمیایی پاپ کورن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
6 بررسی ویژگیهای شیمیایی و حسی سه رقم جدید تجارتی سیب در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی ویژگیهای فیلم نانوکامپوزیت نشاسته به منظور بسته بندی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 بررسی همبستگی بین Ph بافت میوه و بیوسنتز پکتین در برخی ارقام بومی و خارجی سیب (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 تاثیر پوشش نانو-کیتوزان حاوی مس بر افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت میوه توتفرنگی در زمان نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 تاثیر رطوبت، نوع محصول، سرعت و جهت کندن بر نیرو و انرژی لازم برای کندن دانه زیره سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
11 تاثیر غلظت بر ساختار و خواص حرارتی نانوالیاف پروتیین آبپنیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
12 تاثیر غلظت مالتودکسترین و زمان نگهداری بر ویژگیهای کیفی و ایزوترم جذب پودر خارک شاهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 تأثیر آنتی پلاستیسایزر مالتودکسترین بر ایزوترم جذبی پودر شیره خرما (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 تولید پودر شیره خرما با استفاده از صمغ عربی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
15 تولید پودر شیره خرما با استفاده از مالتودکسترین و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
16 تولید نانوالیاف پروتیینی و کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
17 ژنوتیپ امید بخش سیب اسپارت با پتانسیل ژنتیکی بالای بیوسنتز اسید اسکوربیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 کاربرد دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی (DSC) جهت تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن های گیاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 گزینش ارقام و ژنوتیپ های امیدبخش سیب با ارزش غذایی و قدرت بالای بیوسنتز اسکوربیک اسید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 مقایسه قدرت بیوسنتز پکتین و خواص فیزیکوشیمیایی رقم بومی آزایش با ارقام تجاری سیب (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی