ابوالقاسم امیراحمدی

 ابوالقاسم امیراحمدی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

ابوالقاسم امیراحمدی

Abolghasem AmirAhmadi

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study on properties of habitat of Stipagrostis pennata and soil factors influencing on Sandy land in the Sandy land of Sabzevar (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
2 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت داورزن به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
3 ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
4 استفاده از مدل انتروپی در ارزیابی مخاطره زمین لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه - درود مشهد نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
5 انتخاب مدل مناسب از بین روش های آماری دومتغیره جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی:حوضه آبخیز بقیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
6 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
7 بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها (مطالعه مورد: حوضه آبخیز کلات) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
8 بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
9 بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
10 بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
11 بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژیومورفولوژی دامنه های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونت گاه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
12 تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه های کشت شده با پساب تصفیه شده شهری جهت احیای اراضی بیابانی مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
13 تهیه ی نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل تلفیقی نسبت فراوانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
14 شناسایی اهداف محیطی با استفاده از روشMTMF و MNFمطالعه ی موردی جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
15 کاربرد برنامه ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مطالعه ی موردی: شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
16 مثنوی معنوی؛ بستر خلاقیت و حل مسیله (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 52
17 نگاهی تطبیقی به شگرد فراخوانی شخصیت حلاج در شعر شفیعی کدکنی و صلاح عبدالصبور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 21
18 نگرشی نوین در ارزیابی ژیومورفوسایتها و ژیوسایتها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل هاومحدودیتهای اقلیمی توسعه گردشگری در جزایر کیش وقشم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه بار نیشابور با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 ارزیابی ژئومورفوسایتها درایران به منظور حفاظت و نیل به توسعه پایدارآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی عوامل موثر بر وقوع لغزش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (مطالعه موردی حوضه آبریز زمکان دراستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی کمی ژئومورفوسایت ها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
6 ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیکی بر اساس شاخصهای ژئومورفیک(مطالعه موردی: سه حوضه زهکشی در دامنه شمالی کوههای جغتای) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 بررسی بارشهای ایام شیشه وارتباط آن باالگوهای سینوپتیکی جو درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
8 بررسی برخی از پارامترهای اقلیمی موثربر کشت گیاه زیره سبز در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
9 بررسی ترکیب کانی شناختی ذرات تشکیل دهنده پدیده گرد و غبار در منطقه عمرانی گناباد با تکیه بر آنالیز XRD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
10 بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سختی آب زیرزمینی حوضه آبخیز ششتمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
11 بررسی نظری حرکات توده ای با هدف کاهش مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
12 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
13 پتانسیل یابی شدت فرسایش آبی به روش EPM در GIS (مطالعه موردی: حوضه الیاتو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
14 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری دو متغیره در محیط GIS (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بقیع) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
15 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (مطالعه موردی: حوه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
16 پهنه بندی ژئومورفولوژیکی جهت مکان یابی مراکزدفن زباله شهرستان های استان گلستان با استفاده از AHP و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
17 پهنه بندی و تحلیل آماری گردوغبار در جنوب خراسان رضوی ( 2010-2016) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
18 پیشبینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی استان کرمانشاه با استفاده از رگرسیون چنذگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
19 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل (SWOT) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
20 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
21 توسعه شهرسبزواربراساس عوامل ژیومورفولوژی وتجزیه وتحلیل داده های مکانی بااستفاده از GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
23 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه بار نیشابور با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر اسلامآباد غرب) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
25 مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش باد در منطقه سبزوار (مطالعه موردی کلاته میر علی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
26 مکان یابی اردوگاه های موقت بازماندگان زلزله بااستفاده ازahp موردپژوهشی: شهرنیشابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
27 مولوی، نظریه پردازی خلاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
28 نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آبهای زیر زمینی حوضه قلعه شاهین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
29 نقش ژیومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژیوتوریسم منطقه (مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
30 نقش ژیومورفولوژی در بررسی مخاطرات طبیعی در ایران و ارایه راهکارهایی برای کاهش خطرات آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
31 نقش ژیومورفولوژی و عناصر اقلیمی در توسعه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
32 نقش عوامل انسانی در وقوع مخاطره زمین لغزش در حوضه اسفیدان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
33 نقش عوامل ژئومورفولوژی کمی مورفومتری برتشدید سیلاب حوضه جونقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران