دکتر قاسم پورحسن

دکتر قاسم پورحسن دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر قاسم پورحسن

Dr. Qasim Pur Hassan

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.