مسعود رفیعی

 مسعود رفیعی رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

مسعود رفیعی

Masoud Rafii

رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
2 تجزیه و تحلیل رشد گیاه گلرنگ با استفاده از مد لسازی رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
3 مطالعه خصوصیات کمی و کیفی سویا در پاسخ به مصرف خاکی و برگیعنصر آهن در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری تکمیلی، عملکرد ذرت علوفه ای و رطوبت قابل دسترس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 آلودگی های زیست محیطی پسماندهای الکترونیکی و روش های بازیافت آنها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت شرایط آب و هوایی منطقه ویسیان استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا در شرایط آب و هوایی شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تراکم بوته بر صفات زراعی در ارقام نخود سفید به صورت کاشت پائیزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم بوته و بی خاک ورزی بر عملکرد و میزان پروتئین دانه ماش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
7 اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد دانه و انتقال مجدد نخود سفید در کشت دیم پاییزه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
8 اثر تراکم کاشت بر خصوصیات زراعی وعملکرد لاین های زودرس سویا درکشت اول درمنطقه خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
9 اثر تنش آب برمیزان فتوسنتز و فاکتورهای رشد در دو گونه اسپرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر تنش خشکی و اسید هیومیک روی برخی صفات مورفولوژیکی گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اثر شرایط جوی بر وضعیت آلودگی هوای اطراف کارخانجات صنایع فولاد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 اثر فاصله ردیف کاشت و برگزدائی بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 اثر کود آلی دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا در خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
15 اثر کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف و تراکم کاشت بر صفات زراعی ماش سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
17 اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز و سفید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
18 اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرات تنش خشکی و مقادیر فسفر و روی بر توزیع عمودی سطح برگ و نفوذ نور در سایه انداز ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 اثرات توام ریزگرد ها و تغییرات عوامل جوی در محیط گروه ملی صنعتی فولاد ایران و روش های پیشگیری و کاهش آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
22 اثرات کاهش تنش‌خشکی با اعمال آبیاری تکمیلی نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
23 اثرتنش خشکی بربرخی صفات زراعی ارقام گندم درمنطقه ی کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثرعلف کش برکنترل علفهای هرز و عملکرد دانه ارقام ذرت درمنطقه پلدختر لرستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 اثرکاربرد باکتری محرک رشد و محلول پاشی عنصر روی ( Zn ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
26 اثرکاربردباکتریهای آزوسپریلیوم ازتوباکتر ومحلولپاشی عنصرروی zn برعملکردواجزاء عملکردذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
27 اخلاق شغلی و تعارض منافع در نویسندگان مقالات مهندسی بهداشت حرفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
28 ارزیابی انواع خستگیهای شغلی ناشی از فعالیتهای فیزیکی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
29 ارزیابی تحمل به تنش خشکی در اکوتیپهای مختلف گیاهان علوفه‌ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
30 ارزیابی سودمندی عملکرد کشت مخلوط نخود– جو تحت تنش خشکی و مصرف ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 ارزیابی عملکرد نخود علوفه ای در کشت مخلوط نخود و جو به عنوان محصول علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
32 ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد لاین های پیشرفته سنگنک به صورت کاشت پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
33 ارزیابی عملکردکیفی ارقام کلزا درتنش کم آبی درشرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 الگوی مناسبی از تاثیر زمان سبز شدن و تراکم گیاهان هرز جهت کنترل آنها در زمان مناسب و جلوگیری از کاهش محسوس عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 امکان سنجی روشهای کنترل صدا در واحد کمپرسورخانه شرکت گاز و گاز مایع 1200 شهرستان گچساران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
36 انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام ذرت دانه ای تحت تأثیر برگزدائی و فاصله ردیف کاشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 بازطراحی میادین با ارزش تاریخی فرهنگی باتاکید برارتقاء سرزندگی میدان شهدا شهرداری شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
38 بررسی آرایش کاشت، تراکم و روش مصرف کود بر عملکرد و دیگر صفات زراعی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط کوهدشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی آلودگی صوتی از طریق نقشه های صوتی در واحد نمکزدائی شرکت بهره برداری نفت و گاز کاروان اهواز- ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
40 بررسی آلودگی صوتی در مناطق 22 گانه شهر تهران و راهبرد های کاهش و کنترل آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
41 بررسی آلودگی صوتی در مناطق 22 گانه شهر تهران و راهبرد های کاهش و کنترل آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 بررسی آلودگی صوتی ناشی از توربین های گازی و راههای کنترل آن در واحد بهره برداری 5 نفت اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی آلودگی صوتی ناشی از وسائط نقلیه در شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
44 بررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ایزولاین های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
45 بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پرولین و قندهای محلول سه رقم گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) تحت شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
46 بررسی اثر کود زیستی بیوسوپرفسفات(سودوموناس) و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان الشتر (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 بررسی اثر کود زیستی بیوسوپرفسفات(سودوموناس) وتاریخ کاشت بر صفات ارتفاع بوته،وزن غلاف، وزن دانه در بوته و شاخص برداشت ارقام لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان الشتر (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم (Cicer arietinum L ) در خرم آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
49 بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و محلولپاشی روی بر عملکرد و اجسای عملکرد نخود دیم Cicer arietinum L در خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
50 بررسی اثرات پلیمر سوپرجاذب و کود زیستی ازتوباکتر بر خصوصیات کمی نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
51 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرات دانه ای 540 647 و 704 در شرایط اقلیمی دره شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
52 بررسی اثرات سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم در شرایط نرمال و کم آبیاری بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم 704 در منطقه کوهدشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
53 بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفاته بارور 2 و کنترل علف های هرز بر عملکرد بیولوژیک ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
54 بررسی اثرتاریخ های مختلف کاشت برعملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقمجدید ذرت 704و677و630 درشهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
55 بررسی اثرتداخل علفهای هرز و کودهای ورمیکمپوست و شیمیایی برعملکرد و خصوصیات زراعی ارقام ذرت دانه ای درمنطقه پلدختر لرستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
56 بررسی اثرتنش خشکی برعملکردواجزای عملکردارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی اثرکاربرد سطوح فسفر، بر وروی برعملکردواجزاء عملکرد عدس دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی اثرمحلول پاشی اوره تاریخ برداشت و روشهای خشک کردن دانه برروی برخی ازخصوصیات مکانیکی چهارهیبرید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود فسفر و تراکم بر عملکرد و اجرای عملکرد نخود سفید در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی ارتباط معنا و تصور و کارکردهای آن در امر آموزش دانش آموزان دوزبانه (دریافت مقاله) نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود
61 بررسی الزامات اخلاقی در مهندسی عوامل انسانی و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها و حوادث حرفه ای (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
62 بررسی پاسخ آنتی اکسیدانی چهار رقم ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی ،تداخل علف های هرز و مقادیر مختلف کود دامی بر تلاش بازآوری و خصوصیات ریخت شناسی نخود (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی ،تداخل علف های هرز و مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 بررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ در خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 بررسی تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط جو و عدس و تداخل علف های هرز بر روی عملکرد دانه و خصوصیات کیفی عدس در شرایط دیم به صورت کاشت پاییزه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
67 بررسی تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط جو و عدس و تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و خصوصیات مورفولوژیک عدس در شرایط دیم به صورت کاشت پاییزه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
68 بررسی تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط جو وعدس و تداخل علف های هرز یرروی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد عدس در سیستم های کشاورزی کم نهاده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
69 بررسی تاثیر تنش خشکی بربرخی ازصفات ارقام کلزا درکشت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
70 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
71 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر میزان کلروفیل برگ ،خصوصیات کیفی ومورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
72 بررسی تاثیر زمان ها و مقادیر محلول پاشی اوره بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم Ksc 704 در شرایط آب و هوایی کوهدشت لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی کود آهن بر خصوصیات مورفولوژیک،عملکرد پروتئین وعملکرد روغن ژنوتیپ های پیشرفته سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
74 بررسی تاثیر فصل کاشت وتراکم بذر بر روی خصوصیات کیفی عدس رقم کیمیا در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
75 بررسی تاثیر فصل کاشت وتراکم بذر بر روی خصوصیات مورفولوژیک،درجه باردهی و بهره وری ازبارش عدس رقم کیمیا در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
76 بررسی تاثیر فصل کاشت وتراکم بذر بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد عدس رقم کیمیا در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
77 بررسی تاثیر کم آبیاری در مرحله رشد رویشی و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غنی سازی محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی تاثیر کود زیستی میکوریزا ((G.intradices , G. Mosseae) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ماش (Vigna radiata L. Wilczek) تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
79 بررسی تاثیر کودزیستی و وجین برطول میانگره در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
80 بررسی تاثیر کودهای زیستی فسفاته بارور -2 و ورمی کمپوست برعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت 524و640 درشرایط آب هوایی کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
81 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود اوره و کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس به صورت کشت زمستانه در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
82 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و کود شیمیایی فسفره بر بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ماش رقم پرتو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
83 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و کود شیمیایی نیتروژن بر خصوصیات کیفی و صفات ریشه گیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
84 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ماش رقم پرتو در خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
85 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفره بر روی برخی خصوصیات کمی گیاه عدس در شرایط دیم به صورت کاشت زمستانه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
86 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل، پرولین و قندهای محلول برگ گیاه گلرنگ ( Carthemus tinctorius L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
87 بررسی تاثیر مقدار آبیاری و تاریخ برداشت بر صفات زراعی در ذرت میان رس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
88 بررسی تاثیر وجین و کودزیستی بر عملکرد ارقام مختلف سور گرم (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
89 بررسی تاثیرتراکم بوته برخصوصیات ریخت شناسی ارقام نخود کابلی درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 بررسی تاثیرتغذیه با کودهای دامی زیستی وشیمیایی برعملکردواجزاء عملکرد ذرت درشرایط آب وهوایی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
91 بررسی تاثیرکاربرد کود شیمیایی فسفره و کود زیستی ورمی کمپوست بر روی خصوصیات کیفی عدس به صورت کاشت زمستانه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
92 بررسی تاثیرمحلول پاشی اوره و تاریخ برداشت برعملکرداجزای عملکردو برخی خصوصیات کیفی چهارهیبریدذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 بررسی تأثیر اسید هیومیک روی برخی خصوصیات رشد ریشه گلرنگ بهاره inctorius L. Carthamus تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 بررسی تأثیر کود زیستی فسفاته بارور 2، کود شیمیایی فسفر ومحلولپاشی ازت بر خصوصیات کمی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
95 بررسی تأثیر کود نیتروژن ، فسفر و کود بیولوژیک ورمی کمپوست بر تلاش بازآوری ، درجه باردهی ، بهره وری از بارش و شاخص برداشت عدس رقم کیمیا به صورت کاشت پاییزه و بهاره در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
96 بررسی تأثیر کود نیتروژن ، فسفر و کود زیستی ورمی کمپوست بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکردعدس کیمیا به صورت کاشت پاییزه و بهاره در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
97 بررسی تأثیر کودهای شیمیایی فسفره ، نیتروژنه و کودزیستی ورمی کمپوست بر روی عملکرد پروتئین و صفات وابسته به آن در گیاه عدس به صورت کاشت پاییزه و بهاره در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
98 بررسی تأثیر کودهای شیمیایی نیتروژن ، فسفر و کود زیستی ورمی کمپوست بر روی عملکرددانه وخصوصیات مورفولوژیک عدس رقم کیمیا در شرایط دیم به صورت کاشت پاییزه و بهاره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
99 بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر روی خصوصیات کیفی عدس به صورت کاشت پاییزه و بهاره در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
100 بررسی تأثیر مصرف سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم در شرایط نرمال و کم آبیاری بر رشد و عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی تحلیلی جریان درحوضچه ترسیب آبگیرسد انحرافی-تنظیمی چم شیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
102 بررسی تراز فشار صوتی ناشی از تجهیزات دریایی و خشکی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
103 بررسی تراکم کاشت و تداخل علفهای هرزبرعملکرد اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام نخود بهصورت کاشت پاییزه درمنطقه خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 بررسی خطرات کاربری خدمات شهری دریکی از ایستگاه های CNG منطقه شش تهران در سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
105 بررسی رابطه غلظت آلاینده های CO و PM10 با سرعت باد در شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
106 بررسی روند تغییرات آلاینده PM10 و سرعت باد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
107 بررسی سرعت رشد نسبی RGR سرعت رشد محصول CGR در هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
108 بررسی شاخص های موروفولژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
109 بررسی عکس العمل ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ کاشت در منطقه ویسیان استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
110 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
111 بررسی کلروفیل، تاریخ ظهور دانه گرده و رسیدن فیزیولوژیک در هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
112 بررسی گرما و رطوبت در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
113 بررسی میزان آلودگی صوتی در نواحی مسکونی و تجاری شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
114 بررسی میزان تاثیر سرعت باد در تشدید غلظت PM10 در هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
115 بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز برگ سه رقم گلرنگ زراعی به عنوان معیاری جهت گزینش رقم مقاوم به تنش کم آبی تحت شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
116 بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه درژنوتیپ های مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
117 بررسی همبستگی آماری غلظت (PM(10 با سرعت باد در شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
118 بقایای گیاهی، محصولین اخواسته یا ثروتی که آن را به آتش می کشیم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
119 تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفولوژیکی گلرنگ در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 تاثیر آبیاری تکمیلی برمیزان قندهای محلول و نامحلول سه رقم گلرنگ Carthamus tinctorius پدیده ، گلدشت و ورامین 5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
121 تاثیر تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپ های مختلف نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 تاثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط برسودمندی و عملکرد کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو رقم آبیدر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
123 تاثیر تیمار های متفاوت رطوبت خاک بر متابولیت های اسمزی در دو گونه اسپرس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 تاثیر رقم و تلقیح ریزوبیوم بر عملکرد کمی و کیفی سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
125 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر ذخیره رطوبت، خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 تاثیر ضخامت بهینه پره متصل به دیوار گرم برروی موقعیت و اندازه آن و انتقال حرارت از محفظه بسته (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
127 تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و کود زیستی ورمی کمپوست بر صفات کیفی عدس به صورت کاشت پاییزه در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
128 تاثیر کود دامی و سطوح مختلف کود فسفره شیمیایی بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه ماش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
129 تاثیر کودنیتروژن و تراکم بوته برانتقال مجدد ماده خشک درگلرنگ درشرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 تاثیر نیتروکسین برعملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم ذرت K.S.C704,N.S640,524 درمنطقه کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
131 تاثیرآبیاری تکمیلی برمیزان پرولین، کاتالاز و پراکسیداز ریشه و برگ دورقم گلرنگ( l. tinctorius Carthamus ) گلدشت و ورامین 295 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
132 تاثیرآبیاری تکمیلی برمیزان قندهای محلول ونامحلول سه رقم گلرنگ Carthamus tinctorius پدیده گلدشت و ورامین 295 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
133 تاثیرعلف کش های مختلف ذرت برروی کنترل علفهای ذرت درراستای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
134 تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک ذرت دانه ای به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 تأثیر بیو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
137 تأثیر تاریخ کاشت، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات ذرت دانه ای رقم ((K.S647) در منطقه نورآباد (لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
138 تأثیر روش آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
139 تأثیر سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم 704 طی شرایط نرمال و کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
140 تأثیر کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
141 تأثیر کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
142 تأثیر کودهای ورمی کمپوست و کودهای شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام سیب زمینی در منطقه الیگودرز (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
143 تأثیر محلول پاشی روی،آهن و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم(کوهدشت،کریم و زاگرس)در منطقه کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
144 تجزیه علیت صفات مرفولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم درشرایط دیم شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
145 تجزیه علیت عملکرددانه درژنوتیپ های مختلف جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
146 تحلیل چند متغیره عملکرد اجزا عملکرد و شاخص برداشت ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
147 تدوین مدل بلوغ مدیریت HSE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
148 تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
149 تغییر کربوهیدرات های ارقام ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
150 سرعت و دوره پرشدن دانه ارقام گندم دیم کوهدشت و زاگرس تحت شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 سوزاندن روشی منسوخ در مدیریت بقایای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
152 شبیه سازی سرریز کنگره ای با استفاده از نرم افزار Flow 3D (مطالعه موردی آبگیر سد انحرافی - تنظیمی چم شیر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
153 عکس العمل ذرت دانه ای رقم 704 به اثرات سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم در شرایط نرمال و کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
154 عکس العمل فیزیولوژیک گشنیز(. Coriandrum sativum L ) به تنش کمبود آب، نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
155 عکس العمل فیزیولوژیکی (آنزیم ها و قندها) جو و خلر به کود زیستی و کشت مخلوط در شرایط آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
156 عکس العمل کیفی ارقام ذرت دانه ای به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
157 عکس العمل ویژگیهای زراعی ذرت دانه ای به کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور -2 و تلفیق آنها با کود شیمیایی اوره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
158 عکس العمل ویژگیهای زراعی سه رقم گندم(کوهدشت،کریم،زاگرس)به محلول پاشی کودهای ریز مغذی تحت شرایط کشت دیم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
159 کاربرد اثرات توام پشم شیشه و دیواره جدا کننده نیمه باز درکاهش صدای ناشی از توربین خانه یک واحد بهره برداری معدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
160 کاربرد ژورنالیزم در حوزه علوم پزشکی وسلامت در سال 1396 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
161 کاربرد نرم افزارهای چندمنظوره در تحلیل حوادث دومینویی در مناطق شهری در سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
162 کشت مخلوط راه کاری مناسب جهت افزایش عملکرد علوفه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
163 کشت مخلوط سیستمی درجهت کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
164 کنترل علفهای هرز ذرت با استفاده از علف کش اختصاصی اکوئیپ درراستای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
165 گروه بندی هیبریدهای ذرت دیررس با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
166 مدل سازی عددی جام پرتابی در مدل Flow3d (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
167 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب –ایزوپروپانول بر روی استوانه افقی از جنس مس و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
168 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب –ایزوپروپانول بر روی استوانه افقی از جنس مس و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
169 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب ایزوپروپانول و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
170 مدلسازی و نحوه پراکنش آلاینده گاز منوکسیدکربن با استفاده از مدل جعبه ای مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
171 مدلسازی و نحوه پراکنش آلاینده گاز منوکسیدکربن منتشره از منابع متحرک مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
172 مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار گیاه علوفه ای تحت شرایط آبی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 مقایسه صفات رویشی و زایشی ارقام ذرت درتناوب با محصولات مختلف پائیزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
174 مقایسه عملکرد توده های گاودانه تحت شرایط دیم در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
175 واکنش ویژگی های زراعی سه رقم ذرت(K.S.C704,N.S640,524) به کود بیولوژیک بیوزر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
176 واکنش ویژگیهای زراعی سه رقم ذرت K.S.C704,N.S640,524 به کود بیولوژیک نیتروکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم