دکتر علی سیبویه

دکتر علی سیبویه Executive Manager of Systems Thinking in Practice Research Group, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

دکتر علی سیبویه

Dr. Ali Sibevei

Executive Manager of Systems Thinking in Practice Research Group, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل دومرحله ای احتمالی استوار برای طراحی زنجیره تامین خون تاب آور با درنظرگرفتن اختلال زلزله و بیماری واگیردار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
2 استفاده از رویکرد دومرحله ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک های زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 36
3 Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 2
4 رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCI2 (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 2، شماره: 3
5 شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A System Dynamics Model for Closed Loop Supply Chain in a vehicle manufacturer (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
2 Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3 ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
4 اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو ای اچ پی تاپسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 با استفاده از شبکه داده باز در حوزه سلامت در ایران موانع بررسی و سطح بندی (ISM) تفسیری ساختاری مدل سازی روش از استفاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
6 بررسی اثرات اضافه وزن بر زندگی فردی و ارائه راهکارهای کاهش آن، به کمک پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
7 بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیات علمی به کمک پویاشناسی سیستم ها با تمرکز بر سیاست های ارتقا (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
8 بررسی سیستمی عوامل موثر بر افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی به کمک پویایی شناسی کیفی سیستم ها (مورد مطالعه کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
9 تصمیم گیری در مورد سناریوی های بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به کمک روش ترکیبی شبیه سازی گسسته پیشامد فرایند تحلیل سلسه مراتبی و پرامتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 سنجش و اولویت بندی کیفیت خدمبت با استفاده از ابزار سروکوال و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (مورد مطالعه: بیمارستانی در مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست های تاثیرگذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
12 کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیببندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته پیشامد مطالعه موردی یکی از اورژانسهای مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
13 مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل