دکتر پرویز آزادفلاح

دکتر پرویز آزادفلاح استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پرویز آزادفلاح

Dr. Parviz Azadfallah

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
2 اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
3 اثر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر «بن مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 4
4 اثر موفقیت و شکست بر پاسخ های فیزیولوژیک افراد کمال گرا و غیرکمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
5 اثربخشی برنامه درمانگری مقابله ای کت در کاهش نشانه های درونی سازی شده کودکان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
6 اثربخشی برنامه های توانمند سازی زناشویی بر رضایت مندی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
7 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
8 اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
9 اثربخشی شیوه درمانگری فعال سازی طرحواره های معنوی مبتنی برذهن آگاهی در کاهش علائم وا بسته به سوء مصرف مواد و کنترل تکانه در مردان معتاد به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 54
10 ارتباط سبک ها و مکانیزم های دفاعی با سیستم های مغزی/ رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
11 بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای بن مایه تعارضی ارتباط : یک بررسی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
12 بررسی الگوی سازوکارهای دفاعی با توجه به میزان تفکر خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی تاثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
14 بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 4
16 بررسی تاثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
17 بررسی تاثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان نژندی گرایی و برون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 4
19 بررسی سبکها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس-بی اختیاری، اضطراب تعمیم یافته و هراس اجتماعی. (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی نقش خانواده و کاستی های موجود در مداخلات کاهش استفاده کودکان از رسانه های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 4
21 تاثیر بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 6، شماره: 3
22 تاثیر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه های گوارشی و شیوه های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
23 تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
24 تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 43
25 تحلیل کیفی نظر متخصصان دربارهء نقش دانش و ارزیابی شناختی موثر بر تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 4
26 تحول تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
27 تدوین مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
28 تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
29 تعیین اثربخشی زوج درمانگری ایماگوتراپی در کاهش علائم سوءمصرف مواد وکنترل تکانه در مردان وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
30 تعیین شاخص های سلامت روانی کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 4
31 توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
32 حافظه کاری واج شناختی در کودکان ناروان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
33 داستان گویی دیجیتال و نظریه ذهن: رسانه ای برای ذهن خوانی خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
34 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
35 رابطه برون گردی و نوروز گرایی با نارسایی های شناختی: ارزیابی نقش واسطه ای فراشناخت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
36 رابطه جهت گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 10
37 رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 39
38 رابطه نستوهی و رضامندی زناشویی در زوج های جوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 3
39 رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
40 رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
41 روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 53
42 روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
43 ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان شناختی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
44 طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
45 طراحی نسخه نرمافزاری آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگیهای روانسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
46 عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 1
47 عوامل زمینه سازروابط فرازناشویی مردان،مطالعه کیفی ازتجارب زنان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
48 کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
49 مقایسه اثربخشی درمان بین فردی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش توجه متمرکز بر خود و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 42
50 مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علایم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
51 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر میزان تعهد شغلی گروهی از نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 8
52 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
53 مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
54 مقایسه علاقه اجتماعی، خودشیفتگی و رضایت زناشویی در زوجین ایرانی و افغانستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
55 نقش میانجی سبک های رویارویی و منبع کنترل در ارتباط بین ابعاد شخصیتی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی و ارمنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
56 وارسی کیفی عوامل خانوادگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
57 ویژگی های روان سنجی مقیاس کشمکش های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
58 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Motive of Treatment Seeking in People with Depression and Anxiety; Considering Brain/Behavioral Systems Activity and Defense Mechanisms Maturity (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
2 بررسی رابطه تعارض زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت عمومی کودک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
3 بررسی نقش تفاوتهای جنسیتی در ابعاد شخصیت ، سبکهای هویت و مکانیزمهای دفاعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزانِ شهرِ تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان