دکتر مریم اخباری

دکتر مریم اخباری پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی

دکتر مریم اخباری

Dr. Maryam Akhbari

پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر دو روش آبیاری و دو نوع کود بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گل محمدی (Rosa damascene Mill.) (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 3
2 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمایی بر بازده عصاره و ترکیبات فنلی گل محمدی(Rosa damascene Mill) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 8، شماره: 29
3 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی ترکیبات روغنی گیاهMentha longifolia (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 21
4 بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه Physospermum cornubiense (L.) DC. در منطقه قهرود کاشان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی و مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چند نژادگان گل نرگس (Narcissus sp) از شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 10، شماره: 37
6 مقایسه ترکیب های شیمیائی اسانس برگ های درخت .(Poir) Spach Pterocarya fraxinifolia در مراحل مختلف فنولوژی در منطقه گیلان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The study of antioxidant activity and composition of the oily compounds of leaves, extracted by n-hexane from Smirnovia iranica from central sandy areas of Iran (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
2 The study of total flavonoides, total phenol and biological activity of Monstera deliciosa (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
3 بررسی ترکیبات اسانس و ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های متانولی و هیدروالکلی Salvia hydrangea از منطقه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 بررسی مقایسه ای فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه Hypericum Scabrum از منطقه کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
5 به کار گیری مشتقات فنل به عنوان معرف جدید به منظور کاهش آلدهید ها و کتونها (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
6 تهیه میکروکپسول های حاوی اسانس گل محمدی با استفاده از پلیمرهای اتیل سلولز و اودراجیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
7 شناسایی اجزاء اسانس از گیاه Hypericum perforatum (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
8 شناسایی ترکیبات اسانس و ارزیابی خواص ضد میکروبی سه عصاره متفاوت از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه اراک و کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
10 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات کل فنلی عصاره های مختلف از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار