دکتر ستار زرکلام

دکتر ستار زرکلام دانشیار دانشگاه شاهد، دانشکده حقوق

دکتر ستار زرکلام

Dr. Satar Zarkalam

دانشیار دانشگاه شاهد، دانشکده حقوق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار کووید ۱۹ بر حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1002
2 ایرادات در ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی با تاکید بر مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 61
3 بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی ماهیت تبلیغات مقایسهای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعملهای اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
5 تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرمافـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 2
6 حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی (مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 1
7 حمایت از نرمافزارها و برنامههای رایانهای با توسل به نظام اسرار تجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 1
8 حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 14، شماره: 1
9 دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 3
10 ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار و مجریان در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 20
11 شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه ای و ضمانت اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 1
12 قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 71، شماره: 59
13 کلیات روش تفسیر آراء قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 1، شماره: 1
14 مبانی مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 4
15 مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 4، شماره: 7
16 نقد و بررسی زوال داوری به دلیل فوت یکی از طرفین دعوا (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایسته های حقوقی اعتبار بخشی به تراکنش های الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات