ناصر خیابانی

 ناصر خیابانی دانشگاه علامه طباطبایی

ناصر خیابانی

Naser Khiabani

دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 67
2 ارزش گذاری برآورد var بر اساس مدل های خانواده arch مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 47
3 الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
4 بررسی اثرات پویای تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر خرج کرد بخش خصوصی و دولتی ایران: رهیافت مدل پویای ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
8 تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 77
9 تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمتهای غیرخطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته- پیوسته، (مطالعه موردی: شهر تهران طی دوره 1385-1381) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
10 تغییر در سازوکار انتقال تکانه های نفتی در بازار نفت خام: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری همراه با تغییر پارامترها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
11 رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
12 مدل سازی تقاضای آب خانگی با استفاده از روش مدل عوامل تصادفی، مطالعه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
13 نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز دلار /یورو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
14 یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست های انرژی: شواهدی از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی