رضا تمرتاش

 رضا تمرتاش استاد یار - علوم مرتع

رضا تمرتاش

Reza Tamrtash

استاد یار - علوم مرتع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
2 اثر کوتاه مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی پوشش گیاهی اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
5 پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بادامک (Amygdalus scoparia) با استفاده از مدل سازی اجماعی در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
6 مدلسازی رویشگاه بالقوه گون سفید با استفاده از روش های تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتاکولوژی گونه مرتعی Festuca ovina L در مراتع ییلاقی استان مازندران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی گلوگاه) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
2 آلودگی آب رودخانه تجن تهدیدی بر کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر چرای دام بر تنوع و غنای ذخایر بذر گونه های گیاهی در خاک (مطالعه موردی: منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
4 اثر هجوم گونه Stachys byzanthina بر ترکیب پوشش گیاهی مراتع ییلاقی منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 اثرات آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع مشجر و غیرمشجر (مطالعه موردی: منطقه درود فرامان، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
6 اثرات اقدامات آبخیزداری بر روی شاخص های تنوع کارکردی و ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ارنگه، استان البرز) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
8 ارزیابی پتانسیل گونه درمنه کوهی در جذب گاز گلخانه‌ای CO2 (مطالعه موردی: مراتع چیرو استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
9 ارزیابی پوشش گیاهی دو تیپ درختچه و علفی در مناطق تحت چرا و چرا نشده (مطالعه موردی: مراتع دشتی ساحلی خزر) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارزیابی تنوع گونه های دارویی در منطقه قرق و تحت چرا در منطقه جلگه ای میانکاله (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 ارزیابی جذب عناصرسنگین توسط گیاهان مرتعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 ارزیابی جذب فلزات سنگین و پاکسازی آلودگی محیط با استفاده از گونه های گیاهی (مطالعه موردی: تیره گندمیان) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی خواص دارویی گونه های علفی و چوبی مناطق ییلاقی زیر آب سواد کوه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 ارزیابی مکانیزم های جذب عناصر آلاینده محیط توسط گونه های مرتعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 استفاده از گونهlolium perenne ‌ برای پاکسازی خاک از عناصر سنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
16 اهمیت گیاهان خانواده گرامینه در پالایش خاک های آلوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
17 بررسی آستانه مقاومت نسبی گیاهان مرتعی نسبت به شوری در شرایط آب و هوایی شمال ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
18 بررسی اثر آبیاری با دریا بر ویژگی های رویشی سه گونه مرتعی (یونجه، شبدر و فستوکا) در شرایط آب و هوایی شمال ایران (مطالعه موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
19 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
20 بررسی اثر گونه تنگرس (Rhamnus pallasii) بر تغییرات مولفه های پوشش گیاهی در مراتع قشلاقی میانکالهمازندران( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی اثرات آتشسوزی برروی درصد پوششو ترکیبگیاهی مراتع مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی پارکملی بمو شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی اثرات خشکی بر تغییر ترکیب گونه ای مراتع کوهستانی حوزه هراز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
23 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره گیاه شب بو بر رویش بذر گیاه شبدر (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
24 بررسی اثرات مخرب ناشیاز فعالیتهای انسانی بر محیط زیست در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی اثرجهت جغرافیایی بر تنوع و غنا گونه ای گیاهان(مطالعه موردی: مراتع سرخ گریوه) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی برخی عوامل مؤثر بر ناپایداری خاک در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
27 بررسی بوم شناختی گونه مرتعی Festuca ovina L در مراتع ییلاقی استان مازندران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی گدوک) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
28 بررسی پتانسیل پوشش گیاهی اکوسیستم طبیعی بنادک السادات یزد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
29 بررسی پتانسیل رستنی های مراتع بیابانی استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 بررسی پتانسیل گیاهان دارویی حوزه آبخیز نورود مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 بررسی پیامدهای آتش سوزی بربرخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در مراتع ورچشمه توسمال کیاسر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی پیامدهای آتشسوزی بربرخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در مراتع ورچشمه توسمال کیاسر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تاثیرخصوصیات خاک در تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی در مراتع ییلاقی البرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
34 بررسی تحمل به تنش خشکی گیاه توت روباه Sanguisorba minor در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی ترکیب گونه ای و خصوصیات گیاهی در رویشگاه های Festuca ovina ، Bromus tomentellus و Stipa lessingiana در منطقه گون بان هرسین استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 بررسی ترکیبات شیمیایی، خواص درمانی و اندام مورد استفاده گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی و لویه کیاسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 بررسی تعداد و وزن خشک کرم های خاکی در تیپ های گیاهی مختلف مرتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر چرای دام در مراتع قشلاقی خزری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
39 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در منطقه لاسوره استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
40 بررسی تنوع گونه های دارویی در اکوسیستم های ساحلی خزری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
41 بررسی توانایی خانواده پروانه آسا در پالایش محیط طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه گیاه مرتعی (یونجه، شبدر و فستوکا) تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
43 بررسی فلور و تنوع گونه ای منطقه دشت کالپوش در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
44 بررسی فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی در مناطق پایین دست ماسال استان گیلان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی
45 بررسی فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی در مناطق پایین دست ماسال استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
46 بررسی فلورستیک ، ضکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی لاویج چمستان نور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 بررسی فلورستیک طول عمر بیولوژیک و شکل زیستی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی ولویه کیاسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48 بررسی کیفیت علوفه دو گونه علف بره Festuca ovina و علف پشمکی Bromus tomentellus در شرایط مختلف رویشگاهی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی گونه های آبزی جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
50 بررسی گونه های دارویی حوزه آبخیز لاسم هراز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 بررسی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
52 بررسی مدیریت چرای دام اهلی و وحشی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش چهاردانگه-کیاسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
53 بررسی میزان ذخیره کربن در منطقه قرق و تحت چرای دام (مطالعه موردی : مراتع ییلاقی نور) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
54 بررسی نسبت ساقه چه به ریشه چه در گیاه چاودار نسبت به عنصر Pb و Cu (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
55 بررسی نقش اندام های زیرزمینی گیاهان در کاهش میزان عناصر سنگین خاک و اثرآن بر پاکسازی محیط (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 بررسی نقش گونه درمنه کوهی در جذب کربن محیط(مطالعه موردی:مراتع شاه تپه-چاه محمود شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
57 بررسی و شناسایی مهمترین آلاینده های خاک در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
58 بررسی و معرفی فلورستیک گیاهی و شکل زیستی گیاهان مراتع فراشبند (استان فارس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
59 بررسی و مقایسه تاثیر سه گونه مرتعی بر خصوصیات سطحی خاک (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
60 بررسی ویژگیهای رویشی در گونههای خشکی پسند، رطوبت پسند و شور پسند شهرستان قلعه گنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
61 بهره برداری از مراتع ییلاقی ولویه کیاسر با حفظ عملکرد اکوسیستم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
62 تاثیر آبیاری با پساب صنعتی بر رشد چهار گیاه خلر (Lathyrus sativus L.)، اسپرس (Onobrychis altissima Grossh.)، چچم (Lolium perenne L.) و چاودار (Secale cereale L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
63 تاثیر آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع کوهستانی ( مطالعه موردی: مراتع ورچشمه توسمال کیاسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
64 تاثیر پساب صنعتی بر پارامترهای کیفی علوفه چند گونه مرتعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
65 تاثیر چرا بر خصوصیات خاک و صفات عملکردی گونه های مرتعی زاغمرز بهشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
66 تاثیر چرای حیات وحش و دام اهلی بر تغییرپذیری فرم های بیولوژیکی مختلف در مراتع دشتی استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
67 تاثیرعوامل توپوگرافی بربیوماس هوایی دوگونه خوشخوراک علوفه ای Bromus tomentellus Boiss و poa bull bosa (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 تاثیرفرم رویشی گیاهی بر روی جذب عناصر سنگین در گیاهان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
69 تعادل دام و مرتع راهکاری در جهت مدیریت پایدارمراتع ییلاقی سوادکوه مطالعه موردی: مرتع کلاله سرخ آباد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
70 تعیین الگوی پراکنش گونه Astragalus effusus در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
71 تغذیه دام درزمان کمبود علوفه با استفاده ازبرگ درختان مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
72 رابطه عناصرمنیزیم، کلسیم، پتاسیم و فسفر خاک و گیاه در مرتع سراسب بلده نور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
73 رابطهی قرق میان مدت، کوتاه مدت و چرا با ترکیب گونه ای و شکل رویشی گیاهی مراتع لاسوره استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
75 شباهت پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مراتع ییلاقی البرز مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
76 شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده لشگر درهمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
77 شناسایی خاک و ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت زاغمرز بهشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
78 عوامل محدودکننده کشاورزی پایدار در استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 مدل رگرسیونی بین عناصر سنگین روی، مس و مولیبدن در خاک و گیاه ( مطالعه موردی: مرتع سراسب بلده نور) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
80 مطالعه ارتباطخصوصیات شیمیائی خاک های مارنی با پوشش گیاهی در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
81 مطالعه برخی از عناصر سنگین در گیاه Vicia monantha (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
82 مطالعه پوشش گیاهی منطقه تحت چرای دام اهلی و وحشی در منطقه امن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
83 مطالعه درختان و درختچه های جاذب فلزات سنگین در نواحی خزری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
84 مطالعه فلور، شکل زیستی و خوشخوراکی گیاهان در تالاب بین المللی گمیشان استان گلستان (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
85 مطالعه فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در منطقه هزارجریب بهشهر (مطالعه موردی: مراتع سرخ گریوه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
86 مطالعه فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی : مراتع وازرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
87 مقاومت سنجی گیاه توت روباه (Sanguisorba minor) تحت تنش شوری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
88 مقایسه اثر تنش ناشی از عناصر سنگین بر دو گونه از خانواده گرامینه و لگومینوزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
89 مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 مقایسه شمار کرم خاکی در پوشش های گیاهی متفاوت در اکوسیستمطبیعی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 مقایسه فاکتورهای پوششی سطحی خاک بین دو سایت چرایی حیات وحش و دام اهلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
92 مقایسه هدررفت خاک تحت شرایط اکولوژیک و تغییر کاربری در زیر حوزه های آبخیز تالار مازندران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
93 مقایسه ی شایستگی مراتع تحت چرای گوسفند با مناطق تحت چرای بز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
94 مکانیابی محیط مناسب عملیات اصلاحی و احیایی بذرپاشی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
95 نظری بر جذب فلزات سنگین آرسنیک، سرب و جیوه توسط اندام های گیاهان از طریق گیاه پالایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
96 نقش خاک در توسعه پایدار اکوسیستم مرتعی سرخ آباد سوادکوه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی