پروفسور محمدباقر علیزاده اقدم

پروفسور محمدباقر علیزاده اقدم

پروفسور محمدباقر علیزاده اقدم

Prof. Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 47
2 ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
3 ازنسیان حافظ تا سونامی جراحی بینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
4 استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 4
5 اعتماد به دستگاه های اجرایی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
6 Investigating the effects of decline of participatiation of citizens in directing urban zones (A case study of zone number ۳ in Shiraz city) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 3
7 The relationship between job rotation and duty commitment of employees: A case study among employees of Islamic Azad University, District 13 (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 5، شماره: 2
8 بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
9 بازنمایی عشایر به عنوان یاغی در دوره پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 40
10 بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تاکید بر دیدگاه عدالت رویه ای و عملکرد پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 14، شماره: 2
16 بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی تعیین کننده های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیات علمی؛مطالعه موردی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی رابطه بین سبک زندگی (سلامت محور) و سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 7، شماره: 24
20 بررسی رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و سرمایه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 9، شماره: 30
21 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی- فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 43
23 بررسی رابطه بین سرمایه های فرهنگی و اجتماعی با مدارا در بین شهروندان (مطالعه شهروندان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
24 بررسی رابطه بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
25 بررسی رابطه بین فرایند جامعه پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
26 بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 4
27 بررسی رابطه سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
28 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 3
29 بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 2
30 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان مشارکت اجتماعی در بین دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرمیاندوآب (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 9
31 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
32 بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
33 بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای ۲۰ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
34 بررسی کیفیت زندگی شهری: مدلی برای سنجش و رتبه بندی استانهای ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 3
35 بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
36 بررسی نقش اعتماد و تعهد به همسر در رضایت جنسی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 14، شماره: 53
37 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 4، شماره: 2
38 بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
39 بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه های دوم بر توسعه ی روستایی مطالعه ی موردی:روستای پیام مرند (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 3
40 بررسی و تحلیل زمینه اجتماعی تعامل زبان و شعر فارسی و ترکی بر اساس آرای بوردیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
41 برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونه موردی نشریه کاوه (۱۲۹۴-۱۳۰۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 2
42 تاثیر مداخله ای نگرش مسوولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسوولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
43 تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل ۱۵-۴۹ ساله شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 1
44 تبیین جامعه شناختی رابطه احساس ناامنی با مسئولیت پذیری اجتماعی پس از خاتمه بحران کووید۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 14، شماره: 1
45 تجربیات متخصصان کشاورزی و کشاورزان در زمینه شناسایی و اولویت بندی منابع اطلاع یابی کشاورزان روستاهای شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
46 تحلیل جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 44
47 تحلیل زمینه های جامعه شناختی تحول گفتمان های عدالت در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
48 تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 61
49 تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
50 تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تاثیر آن بر سیاست گذاری ایران در حوزه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 51
51 تعیینکنندههای ساختاری و سرمایهای سبک زندگی سلامتمحور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 6
52 رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
53 رابطه سواد تغذیه و رژیم غذایی با چاقی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 4
54 رابطه کنش ارتباطی و سرمایه اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
55 ساخت اجتماعی معلولیت پژوهشی با رویکردی بر ساخت گرایانه اجتماعی مطالعه موردی شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
56 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
57 ساختار قدرت خانواده و رضایت جنسی زنان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 4
58 سبک فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعه زنان بالای ۱۵ سال ساکن در مناطق ده گانه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 3
59 سرمایه اجتماعی تبیین کننده ای برای قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
60 سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه مفقوده در فهم تجارب زیسته زنان در مواجهه با سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
61 سلامت جنسی به مثابه مسئله ای اجتماعی: بازسازی معنایی سلامت جنسی در میان زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 4
62 سلامت جنسی در چنبره های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه ای کیفی در میان زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 16، شماره: 32
63 سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن: مطالعه ای بر روی نابرابریهای سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
64 سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
65 سنجش سطح سلامت شهروندان تبریزی و بررسی تاثیر تحصیلات وجنسیت بر آگاهی های بهداشتی، سبک زندگی سلامت محور و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 1
66 سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 2
67 شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
68 طراحی الگوی شناختی بازماندگان بیماری سرطان با رویکرد پدیدارشناسی: مطالعه موردی بیماران در شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
69 عوامل اجتماعی – فردی موثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 1
70 عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ گویی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
71 عوامل موثر بر میزان رضایت مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت های ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
72 فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
73 فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
74 فهم خانه داری به عنوان یک شغل و چالش های آن از منظر زنان خانه دار شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 46
75 کجروی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در میان پسران دبیرستانی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 7، شماره: 25
76 مدل یابی ساختاری تاثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطیبر رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
77 مطالعه تاثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
78 مطالعه جامعه شناختی تاثیر ارزشهای غربی و رسانه های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از ۱۵ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
79 مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
80 مطالعه جامعه شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تاثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 6
81 مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم (مورد مطالعه: حاشیه نشینان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
82 مطالعه عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 3، شماره: 2
83 مطالعه نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در ارتباط با قوم گرایی در جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 14، شماره: 2
84 مطالعه ی کیفی چالش ها و موانع تحقق شهروندی خانوادگی در بین زنان خانه دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 0
85 مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
86 میدان ترومای اجتماعی و عادت واره های ترومایی با تاکید بر نظریه بوردیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 3
87 نقش آموزش در ارتقاء شاخص های هویت ملی (بررسی موردی: دانش آموزان شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 9
88 نقش دینداری، خانواده‌گرایی، رسانه‌های نوین و بازاندیشی مدرن در نگرش به فرزندآوری در زنان و مردان متاهل 49-18 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 2
89 نوسازی و تحول ارزش های خانوادگی سنتی در شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
90 نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زنان فرصت یا تهدید برای آینده آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 بررسی ابعاد سبک زندگی سلامت محور در بین دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 بررسی ارتباط رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4 بررسی رابطه بین سبک پوشش و احساس امنیت اجتماعی دربنی شهروندان تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
5 بررسی شیوع چاقی در زنان و مردان ایران- تبریز (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
6 بررسی علل گرایش به کودک همسری در بین برخی از خانواده های روستایی و شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
7 بررسی فقر و پیا مدها ی آ ن در بین روستائیان قزلجه از توابع شهرستان سلماس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 بررسی مشکل کاربست یافته های پژوهشی در سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
9 بررسی نقش اشکال سرمایه ها (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) بر سبک زندگی ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
10 بررسی نگرش های فمینیستی به زنان در نهاد خانواده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
11 بررسی وضعیت هویت ملی زنان متاهل تهران (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
12 حاشیه نشینی و خشونت نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
13 حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی_فرهنگی در شهرها (مطالعه موردی:شهر خمین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 درس هایی از نظام مدیریت سنتی آب رودخانه چای سویی در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
15 سنجش عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو ظهور در جامعه شناسی حقوقی با تاکید بر سرمایه فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
16 شناسایی وتعیین ضریب اهمیت مولفه های تعلیم و تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی و اسناد بالا دستی نظام آموزشی از دیدگاه متخصصان و معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
17 کاربرد پدافند غیرعامل درشهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
18 مطالعه ساختارهای اجتماعی محیط زیست با تأکید بر پایداری محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
19 مطالعه نقش مهاجرتهای روستایی شهری در پیدایش حاشیه نشینی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام