دکتر جلال درخشه

دکتر جلال درخشه سردبیر

دکتر جلال درخشه

Dr. Jalal Dorakhshah

سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختاری رژیم صهیونیستی باتاکید برآسیبهای فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
2 بازتفسیر مفاهیم دینی و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 10
3 بازسازی اندیشه دینی و تاثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تکید بر دیدگاه شهید مطهری (ره)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
4 پیشبرد حقوق بشردرعرصه نابرابریهای اجتماعی اقتصادی رویکرد فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 25
5 تحلیل قدرت در اندیشه سیاسی آیت الله میرزای شیرازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
6 جستاری در اندیشه های بوم گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 1، شماره: 1
7 دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران درجهان اسلام فرصتها،اقدامات، اولویت ها ودستاوردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 16
8 رمزگشایی اسطوره درنظام های نشانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 13
9 شیوههای نفوذ نظامی - امنیتی امریکا در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 19
10 صدور اندیشه انقلاب؛ تاثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) بر مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
11 عدالت از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
12 عدالت و سیاست گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 2
13 کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی در انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 13
14 مطالعه تطبیقی آرای مرتضی مطهری و آیزایا برلین در باب آزادی؛ مبتنی بر مولفه های کنش گر، مانع و غایت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 31
15 مطالعه تطبیقی تاثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 17
16 مولفه های حیات طیبه در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
17 نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نایینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روا بط خارجی ایران وعبرستان طی سال های 1384 تا 1392 با تا کید بر بحران بحرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 مولفه های سازنده فرهنگ سیاسی شایسته در سپهر سیاست ورزی امام علی(ع) (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری