دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

Dr. Tahmorath Hasangholipour Yasori

استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment Model for Customer Relationship Management Process in Iranian Private-Commercial Banks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
2 آسیب شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
3 آسیب‎شناسی اجرای خط‎مشی‎های خصوصی‎سازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
4 اخلاق، یازدهمین کلمه کلیدی بازاریابی چریکی در رقابت های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 13
5 ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
6 ارائه الگوی هویت شرکتی بانک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
7 ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 8
8 ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
9 ارائه مدل الماس قابلیت های بازاریابی دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای (رویکردی جهت ارتقای بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
10 ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
11 ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
12 ارائه مدل و شناسایی ابعاد اصلی تاثیر ارز های دیجیتال بر مدیریت استراتژی های کسب وکار با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
13 ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 3
14 ارزیابی و مقایسه شاخص های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
15 استخراج مدل عملکرد برند فرش ایران در بازارهای صادراتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
16 استراتژیهای بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک فعال در زمینه گردشگری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 1
17 الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 3
18 الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین های تبلیغاتی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
19 الگوی شایستگی فرماندهی از منظر فرماندهی معظم کل قوا (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
20 الویت بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل سازی شبکه های بیزین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 65
21 Effects of Consumer Characteristics on their Acceptance of Online Shopping: A Survey in Faculty of Management, University of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
22 Strategic Approach to E-readiness Assessment in Human Resource Architecture (A study in NIOC) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 5
23 بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
24 بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
25 بررسی تاثیر انواع طنز بر ویروسی شدن پیام های تبلیغاتی: سبک طنز و پیوندهای اجتماعی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 3
26 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
27 بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی: بانک پارسیان (شعبه مرکزی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 17
28 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 18
29 بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی نقش فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های چندملیتی در توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای در حال توسعه از طریق تحلیل پتنت های بین المللی؛ مطالعه موردی کشورهای چین و هند (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
31 برنامه ریزی خروج نظام مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (موردمطالعه: بحران شیوع کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 4، شماره: 3
32 پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
33 پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 1
34 پیچیدگی پروژه های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه ها از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
35 تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان (مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
36 تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
37 تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
38 تاملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
39 تبیین الگوی پویای رفتار مصرف کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت های شناختی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
40 تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
41 تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش آفرینی در جهاد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 74
42 تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در بازار ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
43 تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
44 تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 4
45 تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روش های سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
46 توسعه شبکه های بین بنگاهی راهکار به کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی: ارائه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 1
47 توسعه مدل رفتار بازخرید بیمه گذاران بیمه زندگی «پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد» (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 4
48 توسعه مدل رفتار مصرف کننده در بیمه های زندگی تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
49 دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 4
50 رابطه ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 59
51 راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 34
52 رویکردمشاهده ای در ارزیابی تاثیر جنسیت و مسیرنگاه منبع انسانی بر توجه به تبلیغات (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 4
53 شناسایی تاثیر مولفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 1
54 شناسایی قابلیت های مدیریت طرح های توسعه ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
55 شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
56 شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 13
57 شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 4
58 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 15، شماره: 84
59 شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای استانداردهای رویه های صادرات و واردات با تأکید بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
60 طراحی الگوی تاثیر رسانه ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
61 طراحی چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی پرستاران بالین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
62 طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
63 طراحی مدل ابعاد برند شرکتی با ویژگی های محصول در شرکت های تلفن همراه در کشور عراق با استفاده از نظریه داده بنیاد. (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 11، شماره: 1
64 طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
65 طراحی مدل ارزش آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 53
66 طراحی مدل انطباق پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
67 طراحی مدل توسعه صنایع کوچک و متوسط مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 3
68 طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
69 طراحی مدل شبکه سازی فعالیت های بازاریابی بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 37
70 طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهی: گروه شرکت‎های ساختمانی ایرانیان اطلس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
71 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در شرکت های نوپا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
72 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در شرکت های نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
73 طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان با رویکرد آمیخته کیفی - کمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
74 قیمت گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
75 مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 3
76 مدل شبکه ای ریسک در بخش صادرات غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 3
77 مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه های اینترنتی به وسیله ی نگاشت های شناختی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
78 مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر آنتروپولوژی مکاتب مدیریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 19
79 مطالعه شبکه نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه ای تجربه مشتریان خدمات صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
80 مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 16
81 مفهوم سازی و نظریه پردازی بازاریابی آواتار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 2
82 مقاله پژوهشی:الگوی شایستگی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
83 مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
84 نوع شناسی رفتار صادراتی بنگاه های صادرکننده در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تبلیغات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
2 ارائه الگویی جهت طراحی استراتژی آمیخته بازاریابی (4C&A) با بهره گیری از نقاط مرجع استراتژیک(SRP,S) در صنعت PSP (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 ارائه چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین المللی مبتنی بر فناوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
4 ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر برجذابیت بازار منطقه آزاد کیش و ارائه استراتژیهایی جهت بهبود جذابیت آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 بانکداری جامع: رویکردی استراتژیک به مشتری مداری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 بررسی تاثیرگذاری شکل بسته بندی بررفتار مصرف کنندگان چای ایرانی مورد مطالعه خریداران چای در فروشگاه زنجیره ای رفاه رودسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند کسب و کارهای آنلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی رابطه باور و نگرش نسبت به تبلیغات شرکتهای بیمه خصوصی بر رفتار بیمهگذاران مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
9 بررسی نحوه تجلی و توسعه ارزشهای معنوی در کارکنان و سازمانها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
10 بررسی نقش نظامهای ارزیابی و کنترل استراتژیک در تحقق اهداف سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان شاهرود) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
11 برنامه ریزی استراتژیک توسعه ترانزیت کانتینری بنادر جنوب ایران با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
12 برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان پروژه محور و رتبه بندی استراتژی ها با استفاده از تئوری تجزیه و تحلیل خاکستری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 برنامهریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
14 شناسایی فرصتهای کارآفرینی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
15 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک دی شهر تهران) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
16 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی
17 مروری بر زبالهکاوی به عنوان یک روش گردآوری داده در تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی
18 مروری جامع بر بررسی اجزای ارزش ویژه برند در کسب و کار های آنلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 مطالعه ارزیابی مصرف کنندگان از آمیخته بازاریابی مجموعه پاکت و نقش متغیرهای جمعیت شناختی در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
20 هویت ارتباطی بانک ملت: پلی میان سازمان و مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی