دکتر نازنین نصراللهی

دکتر نازنین نصراللهی دانشیار دانشگاه ایلام تخصص معماری

دکتر نازنین نصراللهی

Dr. Nazanin Nasrolahi

دانشیار دانشگاه ایلام تخصص معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر چیدمان بلوک های مسکونی و مصالح سطوح شهری بر دستیابی به تابش خورشیدی ساختمان ها در اقلیم سرد و معتدل شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
2 بررسی نقش هندسه و نوع فضای باز شهری بر آسایش حرارتی و کیفیت محیطی (مطالعه موردی بافت تاریخی کاشان). (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
3 نقش عوامل اثرگذار بر احتمال بروز آسایش حرارتی در بافت تاریخی کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی استفاده از سیستمهای دو پوسته در ساختمانهای اقلیم گرم و خشک با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 امکانسنجی استفاده از پوسته دوجداره در ساختمانهای اداری (نمونه موردی: ساختمان اداره گاز شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
3 بررسی امکان افزایش سرعت جریان هوا در نماهای دوپوسته جهت جلوگیری از ایجاد توده هوای گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
4 بررسی اهمیت استفاده از نور روز برای بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
5 بررسی تاثیر جانمایی مهاربند بر روی انتقال حرارتی دیوارهای خارجی و داخلی و مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 بررسی تاثیر معماری داخلی بر میزان روشنایی فضای داخل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
7 بررسی تاثیر میزان حرکت هوا در تهویه طبیعی بر آسایش حرارتی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 بررسی تاثیرپنجره ارسی برمیزان مصرف انرژی درمقایسه با پنجره ساده و پنجره دوجداره با عایق هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 بررسی تأثیر استفاده از شیشه های شفاف فتوولتاییک بر میزان مصرف انرژی مدارس و آسایش بصری و حرارتی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
10 بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری خانه های حیاط مرکزی کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
11 بررسی تغییر عامل کاهیدگی و زمان تاخیر ساختمانهای نیمه مدفون در شهر یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
12 بررسی تناسبات فرم مستطیلی برای ساختمان اداری در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
13 بررسی رابطه قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) با معماری سبز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
14 بررسی رابطه مورفولوژی بافت شهری اقلیم سرد و کوهستانی و آسایش حرارتی مطالعه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
15 بررسی رابطه مورفولوژی بافت شهری اقلیم سرد و کوهستانی و مصرف انرژی مطالعه موردی:بخشی از بافت شهر اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
16 بررسی شرایط آسایش حرارتی فضای خارجی آپارتمانهای مسکونی (نمونه موردی آپارتمانهای فرهنگیان شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
17 بررسی شرایط آسایش حرارتی و میزان رضایت مندی کاربران در مقایسه با استانداردهای بین المللیدر بناهای قدیمی اصفهان با کاربری اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
18 بررسی کارکرد محیطی و مصرف انرژی آتریوم در ساختمانها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 بررسی نور در خانه های سنتی یزد ، نمونه موردی: خانه جعفر بیگلو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 تاثیر طراحی اقلیمی بر کاهش مصرف انرژی سرمایشی و رضایتمندی گرمایی ساکنین منازل مسکونی در شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
21 تاثیر فرم و پیکربندی بام ها بر روی رفتار حرارتی، الگوی تلاطم لایه ها و کیفیت هوا درفضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 تاثیر معماری بر تربیت کودک با استناد به آیات قرآن و ارایه راهکارهای معماری موثر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
23 تاثیرفضای معماری درارتقاء نقش تربیتی هنرکودک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
24 تأثیر انواع پوشش گیاهی برروی غلظت آلودگی هوا در تنگه های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
25 تعیین ابعاد بهینه حیاط در خانه های حیاط مرکزی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
26 تلفیق سلولهای فتوولتائیک در پوسته ساختمان نمونه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
27 راهکارهای معماری درطراحی فضای کودک بارویکردارتقاء خلاقیت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
28 روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
29 سیر تاریخی تکامل آتریوم ها به عنوان عناصر توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
30 شناخت عناصر فضایی مدارس سنتی ایرانبا مروری بر مدارس سنتی شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
31 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
32 کارکرد عناصر معماری سنتی اقلیم معتدل و مرطوب جهت کاهش مصرف انرژی: نمونه مطالعاتی خانه موزه کلبادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست
33 کنکاش ابعاد هویتی و زیبایی شناسی المان ها و نمادهای شهری در معماری ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
34 مروری بر تاثیر هندسه جداره تنگه های شهری بر تهویه در تنگه و آسایش حرارتی خارجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
35 مسجد به عنوان عنصری پایدار در ایجاد هویت ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
36 مقایسه عملکرد حرارتی خانههای حیاط مرکزی با حیاطهای یکطرفساخت در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
37 نقش مسجد در ایجاد هویت ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
38 هویت نمودهای معماری سنتی و اسلامی درمعماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری