دکتر فرشته باعزت

دکتر فرشته باعزت  دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر فرشته باعزت

Dr. fereshteh baezzat

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژیک در کارامدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع ادراکی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
2 اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 1
3 اثربخشی بازتوانی شناختی بر کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 3
4 اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی توجه بر ابعاد توجه و کارآمدی خواندن دانش‎آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
5 اثربخشی نرم افزار آموزشی حل مسئله یار بر تقویت حل مسئله دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 1
6 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 4
7 ارائه مدل پیش بینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی گر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 4
8 ارائه مدل علی پیش بینی باورهای انگیزشی بر اساس توانایی های فراشناختی با واسطه گری خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 27
9 اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
10 پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو نسخه فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
11 پیش بینی خردمندی بر اساس مولفه های تجارب دانشگاهی با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
12 تاثیر بسته آموزشی - شناختی دانشگاه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتخابی، و انتقالی کودکان خردسال (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 3
13 تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
14 تاثیر دین داری والدین بر روی نگرش آنها نسبت به فرزندآوری (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 4
15 تاثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
16 تاثیر مناسک حج عمره مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 3
17 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی اختلال های رفتار مخرب نسخه والدین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 3
18 ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
19 طراحی برنامه توانبخشی شناختی سرور مبتنی بر رایانه و بررسی تاثیر آن بر کارآمدی هجی کردن و پردازش دیداری – واج شناختی دانش آموزان نارساخوان – نادرست نویس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
20 مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 4
21 نظریه عدم تعادل تلاش-پاداش و اندازه گیری استرس در بافت تحصیلی: ساخت و رواسازی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S) (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 10، شماره: 2
22 نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود مشکلات املایدانشآموزان پایه سوم ابتدایی دچار اختلال نوشتن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
23 ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام تعلیم وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
2 اثربخشی آموزش نرم افزار انبک برحافظه فعال دیداری و غیردیداری دانش آموزان دیرآموز (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
3 اثربخشی برنامه توجه آگاهی بر فرسودگی تحصیلی و بیگانگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 ارزشیابی مراکز اختلال های ویژه یادگیری استان هرمزگان بر اساس مدل سیپ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 ارزیابی محتوای کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس نگرش معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
6 بررسی تاثیر فضای سبز کلاس ازنظر معلمان بر کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان 10 تا 12 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
7 بررسی رابطه بین تنظیم هیجان ، حمایت اجتمای ادراک شده با اعتیاد به موبایل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
8 پیش بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روانشناختی با میانجی گری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
9 تاثیر روانشناسی محیط و علوم رفتاری بر طراحی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
10 تاثیر روش آموزش خود شفقت ورزی بر انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودکان اختلال های یادگیری خاص (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
11 تحریف های شناختی، الکسی تایمیا و رفتارهای پرخاشگرانه در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 رابطه ذهنیت های طرحوارهای و سبکهای تصمیم گیری با اضطراب کرونا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 ساخت و رواسازی مقیاس ادراک محیط یادگیری سازنده گرای اجتماعی کلاس درس در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
14 شناسایی و غربالگری تواناییها و نارسایی های شناختی و فرا شناختی دانشجویان ورابطه آنها با باورهای انگیزشی با نقش واسطهگری خودکارآمدی در دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 طراحی و ارزیابی پیامدهای اولیه برنامه توانبخشی شناختی سرور مبتنی بر رایانه برای دانش آموزان نارساخوان نادرستنویس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 مشکلات بین فردی و استرس تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 مقایسه بطالت سایبری بر اساس متغیرهای جنسیت و تاهل در میان دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
18 نقش واسطه ای سبکهای مقابله ای در رابطه بین خودنظم جویی شناختی هیجان و اضطراب سخنرانی دانشجویان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19 نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش-پاداش در رابطه بین بی عدالتی آموزشی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
20 نقش هوش اخلاقی مدیران بر استرس شغلی معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
21 ویژگی های روانسنجی نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ در نمونه ای از دانشجویان ایرانی: یک مفهوم سازی نوین برای اندازه گیری فرسودگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
22 هنجاریابی پرسشنامه افکار خودآیند در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری