دکتر سیدمهران حیدری

دکتر سیدمهران حیدری

دکتر سیدمهران حیدری

Dr. Seyed Mehran Heidari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پیدایش کانسار مس میاندشت، خاور میامی: بر پایه شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
2 بررسی ماگما و کنترل کننده های کانه زایی طلا (مس) فراگرمایی زواریان (سلفچگان) در مقایسه با طلای فراگرمایی ساری گونای (قروه) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 4
3 جایگاه زمین شناسی، ساختاری و کانه زایی ذخایر گرمابی- ماگمایی مس (± طلا) ناحیه ساوه-رزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 2
4 زمین شناسی و کانه زائی طلا (مس) زواریان (قم- سلفچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
5 کانسار طلا- نقره (مس) اپی ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه عمیق محیط کششی درون کمانی، در شمال باختر ماه نشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
6 کانه زایی طلای اپی ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب خاور تکاب، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ژنتیکی انواع ذخایر طلا (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
2 ارتباط گسلهای ناحیه ای (۱:۱۰۰۰۰۰۰) با کانسارهای پورفیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
3 بررسی داده های اکتشافی ژئوشیمی سیلت آبراهه ای با کانسارهای هیدروترمال - ماگمایی مس (±طلا) ناحیه ساوه_ رزن (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی کانی ایی کانه زایی اپی ترمال زواریان (سلفچگان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 تیپ های کانساری شناخته شده در ایران و ارتباط آن با چرخه ژئوتکتونیکی نئوتتیس« روش کاربردی برای اکتشاف کانسارهای اکتشاف نشده» (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 ذخائر اپی ترمال حدواسط ، راهنمای اکتشاف ذخائر پورفیری (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
7 زمین شناسی ، دگرسانی و کانه زایی مس سهیل آباد (نائین -اصفهان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
8 زمین شناسی و کانه زایی باریت فتح آباد (خراسان رضوی ) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
9 زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی آهن سهیل آباد (نائین-اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
10 زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی مس گاوک (خوسف -خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
11 سیالات درگیر کانه زایی مس (طلا) اپی ترمال حدواسط شمال شرق نارباغی (ساوه) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
12 کانه زایی های اپی ترمال شمال شرق نارباغی (ساوه) و زواریان (سلفچگان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین