سیمین حسینیان

 سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا

سیمین حسینیان

Simin Hosseininan

دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
4 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
5 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی پیش بین های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیتدر پرستاران زن (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تاثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی مفاهیم نظریه انتخاب و آراء صدرالمتالهین ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی شرایط قضاوت عاطفی بر شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد بالا در هر دو جنس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
10 پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 1
11 پیشبینی خودکارآمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی براساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
12 تاثیر مداخله آموزش شناختی - رفتاری بر خود ناتوانسازی و خودکارآمدی زنان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
13 تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
14 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 40
15 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
16 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 2
17 تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
18 رابطه انواع سبک های تفکر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
19 رابطه خود- دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 2
20 فراتحلیل اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر زوج درمانی (ایران، 1396 1385) (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
21 مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائه الگو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
22 مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون در انسجام خانواده معلمان زن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
23 مقایسه اثربخشی روش های شناختی – رفتاری در مقابل روش های القای خلق برخلق مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
24 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 2
25 مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی، سازه گرایی و انگیزشی بر اشتیاق -مسیرشغلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
26 مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متاهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 12
27 مقایسه شیوه های مقابله با استرس و جرات ورزی دانش آموزان آموزش دیده در پایگاه های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 23
28 مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 25
29 نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایزیافتگی مادران در خودکارآمدی نوجوانان (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
30 نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
31 نقش مولفه های تمایزیافتگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی آموزش رفتارهای جنسی به شیوه گروهی ، بر بهبود کیفیت روابط زناشویی در برنامه های آموزش خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
3 اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس، خودکارآمدی وانگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت بهزیستی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
4 اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر رضایت زناشویی و تاب آوری همسران معتادان سم زدایی شده شهر بردسکن سال 1394 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
5 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر پرخاشگری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
6 اثرپرداختی برنامه ی آموزشی به سوی والدگری بردلبستگی مادر ـ جنین زنان نخست باردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
8 بررسی اثر عدالت سازمانی در عملکرد شغلی کارکىان یک مرکز بیمه در تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
9 بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر همدلی نوجوانان بیش فعال(ADHD) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
10 بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بهداشت حرفه ای بامتغیرهای جمعیت شناختی درکارکنان نوبت کاری و غیرنوبت کاری یکی ازواحدهای صنعتی تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
11 بررسی ارتباط وابستگی به تلفن همراه با افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 بررسی تحلیلی وضعیت زیستی،شاختی، روانی و اجتماعی نوجوانان دچار پدیده واماندگی تحصیلی و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
13 بررسی تعامل سبک زندگی، هویت و ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی رابطه بین رضایت زناضویی و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
15 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و شیوه فرزند پروری با اعتیاد فرزندان به اینترنت در بین دانش آموزان دختر شهرستان خوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
16 بررسی رابطه رضایت جنسی با سلامت عمومی در مردان 45-25 سالهشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
17 بررسی رابطهی بین باورهای بدکارکردی جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
18 بررسی عوامل ارتقاء توانایی های روانی -اجتماعی نوجوانان در امر پیشگیری یا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رویکردهای مبتنی بر مهارت های زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان
19 بررسی مقایسه ای مولفه های الگوهای ارتباطی در زنان با رضایت زناشویی بالا وپایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
20 بررسی وضعیت سلامت روانی زنان و مردان شهرستان بم پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
21 بستر سازی افزایش اثربخشی رشت ههای علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته ها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
22 تاثیر تمرین ورزش روزانه منظم بعلاوه درمان شناختی رفتاری برای درمان تفکرخودکشی و افسردگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
23 تأثیر رغبتهای شغلی شخصیتی بر قصد کارآفرینانه متقاضیان جویای کار ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
24 توانمند سازی هروندان زن جویای کار تهرانی (دریافت مقاله) دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران
25 جایگاه نظریه شغلی-شخصیتی هالند در گزینش منابع انسانی و بهره وری سازمانها و صنایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
26 رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
27 ضرورت اخلاق حرفه ای در کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک به عنوان سرمایه های فکری جامعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
28 ضرورت بکارگیری اخلاق حرفه ای در سازمان ها: موارد نقض و راه های تقویت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
29 ضرورت بکارگیری اخلاق حرفه ای در سازمانها: موارد نقض و راه های تقویت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
30 کاربرد پذیری نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران ” بررسی موانع و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
31 مطالعه تجربه طلاق در زنان (بررسی علل و پیامد ها) در شهر تهران: مطالعه کیفی گروه متمرکز (دریافت مقاله) اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
32 مقایسه باورهای ارتباطی در زنان متقاضی طلاق با زنان خواهان ادامه زندگی مشترک (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
33 مقایسه سبک های دلبستگی و راهبرد های مقابله با فشار روانی در افراد وابسته به مواد و همتایان سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
34 مقایسه سلامت معنوی مادران کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
35 مقایسه عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
36 نقش جنسیتی و ارتباط آن با بهره جنسی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
37 ودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی کارکنان، تحولی برای مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری