مرتضی میرغلامی

 مرتضی میرغلامی طراحی شهری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مرتضی میرغلامی

Morteza Mirgholami

طراحی شهری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیاء رودخانه های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 36
2 ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق پذیری عدالت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
3 ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری مورد پژوهی: طرح موضعی عتیق شهر تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
4 The Impact of Land Tenure Security on Housing Investment at Informal Settlements (The Case of Eslamabad Neighborhood, Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
5 تحلیل خوانش مخاطبان از گونه های مختلف مساجد معاصر تبریزاز دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
6 تحلیل گونه شناسانه عوامل موثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
7 سنجش رضایتمندی زنان از پارک های بانوان (مطالعه موردی: پارک های بانوان تبریز ) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن درطراحی محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
2 ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 ارتقای حس امنیت در فضای شهری، نمونه پژوهشی؛ خیابان منفرد مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی باکاربست مفهوم کیفیت بی نام کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
6 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری دریک دهه اخیربرهویت شهرمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی تأثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگو شناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
9 انعکاس درون مایه ها و ویژگی های معماری ایرانی در آثار لویی کان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 Essays on the reading and understanding of the Iranian mosque architecture, according to the form and symbol (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
11 Evaluating the effects of globalization on Tehran’s Urban Form (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
12 بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
13 باززندهسازی بلوک پاساژ تبریز با بهرهگیری از مفهوم خیابانهای دوستدارپیاده در جهت افزایش روابط اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
14 بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری (نمونه موردی: چهارراه ولیعصر تهران (عج)) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
15 بررسی امنیت و آنومی در محلات شهری بر اساس مولفه های تحلیل امنیت با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP) ( مورد پژوهی: محله پونک و محله عمری های قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بررسی تأثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تأکید بر رویکرد معنا شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
17 بررسی توسعه پایدار شهری در مقیاس محله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی عوامل زمینه گرایی در سایت تاریخی مقبره الشعرا تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
20 بررسی و تبیین محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری با اولویت پیاده در بافت تاریخی شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس تجربه زیسته و ویژگی های زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
22 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس ویژگی ها و تجربه زیسته زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
23 تأثیر رویکردهای پایداری بر هویت شهری در شهرهای عربی (نمونه موردی: شهر کربن صفر مصدر) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
24 تأثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
25 تحلیل و ارزیابی خانه سالمندان رابرت ونتوری بر اساس نظریه زبان الگوی کریستوفر الکساندر (دو رویکرد پسامدرن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
26 تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه محور پیاده منفرد مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
27 خلق فضاهای شهری عادلانه بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
28 خوانش نشانه شناسانه مساجد معاصر ایران با توجه به رابطه فرم و نماد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
30 شبکه فضاهای عمومی گامی به سوی شهرسازی انسجام بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
31 شناسایی الگوهای طراحی به منظورآفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
32 ضرورت ایجاد سیستم پیادهمداری در راههای منتهی به حرم مطهررضوی موسوم به رهباغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
33 طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 طراحی منطقه گرا : نگرشی نو در ایجاد تعامل طراحی شهری با بستر فرهنگی اقلیمی سکونت گاه های زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 فضای شهری و زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
36 گونه شناسی مسکن روستایی بلوچستان با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 مطالعه تطبیقی عوامل و میزان رضایتمندی مردم از مساجد گذشته و معاصر ایران نمونه موردی مساجد دوره صفویه اصفهان و دوره معاصر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
39 مقایسه بازارتاریخی و بازارهای معاصر در شهرهای تاریخی ایران نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
40 مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی - عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظرپاسخگویی به نیازهای زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
41 مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده درمحلات بهداری و سیدجواد ارومیه با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوران ساسانی و اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
43 مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت شهر تبریز و خیام جنوبی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 نقش بازآفرینی پایدار میادین تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری