محمدعلی بادامچی‌زاده

 محمدعلی بادامچی‌زاده استاد، دانشگاه تبریز

محمدعلی بادامچی‌زاده

Mohamad Ali Badamchi Zadeh

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.