دکتر جواد ساده

دکتر جواد ساده معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جواد ساده

Dr. Javad Sadeh

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه روشی اجرایی و نوین جهت شناسایی بخش خطا در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 10، شماره: 1
2 ارایه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 2
3 ارایه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
4 تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه های عصبی احتمالاتی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 4
5 توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 1
6 فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیری های همزمان و مدل گسترده خط انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
7 مکان یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Fault Location Algorithm for Compensated Transmission Line Using Distributed Time Domain Model (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
3 An Improved Fuzzy Logic Based PSS for Power System Stability Enhancement (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی برق
4 آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان برزمان تست دوره ای سیستم حفاظتی بااستفاده ازمدل درخت حوادث (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
5 ارائه الگوریتم جدید برای تعیین زمان مناسب حذف بار کاهش ولتاژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
7 ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده باSTATCOM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
8 ارائه شاخصی جدید برای پیش بینی ناپایداری ولتاژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 ارائه شاخصی جهت پیش بینی ناپایداری ولتاژ و کاربرد آن در تعیین زمان مناسب حذف بار کاهش ولتاژی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارزیابی مقایسه ای ) ) Benchmarking شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
11 ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
12 استفاده از الگوریتم AWPSO در کنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مسأله کنترل بار- فرکانس سیستم قدرت چند ناحیهای تجدیدساختارشده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
13 استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
14 الگوریتمی ترکیبی برپایه سیستمهای استنتاج فازی - تطبیقی anfis جهت تشخیص زودهنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
17 الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده باTCSC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
18 الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبرانشدهی سری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
19 Design of Special Protection System Against Voltage Instability (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
20 Differential Equation Based Fault Location Method for HVDC Transmission Line (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
21 Fault Location Algorithm for Series Compensated Transmission Lines Using Fault Clearing Transients Independent of Line Parameters (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
22 Load frequency control in deregulated environment and improvement of its operation with optimal determination of parameters (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
23 Novel Fault Location Algorithm Based on the Matching Between Transient Current Samples and Simulated Waveforms Using PSO (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
24 Novel Power Differential Protection Algorithm for Series Compensated Transmission Line Using Hybrid Indices (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
25 Optimal Placement and Sizing of Fault CurrentLimiter in Presence of Distributed Generation inSub-transmission Networks (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
26 The Analysis of Lightning on Urban Railway Fed with Direct Current Overhead Power Supply (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
27 بررسی اثرات اتصالی خط 400 کیلو ولت فردوسی- نیشابور بر روی مجتمع فولاد خراسان (دریافت مقاله) نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق
28 بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
29 بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
30 بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
31 بررسی جامع تاثیر پیاده سازی استراتژی های کنترلی TCSC روی تشدید زیرسنکرون در شبکه قدرت (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
32 بررسی رفتار حالت گذرای نیروگاه بادی متصل به شبکه درمواجهه با خطاهای متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
33 بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
34 به کارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی(هوایی/کابلی) با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
35 بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شده‌ی سری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
36 بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورماتورهای قدرت با کمک استخراج شبه مشخصه مغناطیسی و چندجمله ای های لژاندر (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
37 تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی- رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سر هم و همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری میکروتوربین در کاربردهای سایش پیک و CHP (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
39 تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
40 تسریع در عملکرد ناحیه ۲ رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار (T-OFF) با استفاده از اطلاعات پایانه محلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
41 تشخیص جریان هجومی ازجریان خطای داخلی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده ازالگوریتم ویولت - SVM,PCA (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
42 تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع قدرت با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
43 تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
44 تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوایی / کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
45 تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه DC میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله های دیستانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
46 جایابی بهینه محدود کننده جریان خطا((SFCL در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
47 حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
48 حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سری همراه با MOV (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
49 درنظر گرفتن الگوی بارفصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
50 روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیرهای شدندر حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
51 روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
52 روشی جدید و موثر جهت فاصل هیابی خطا درسیستم های توزیع بر اساس امواج سیار ناشی از خطا (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
53 روشی نوین در فاصله یابی خطا در خطوط طویل انتقال نیرو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
54 رویکردی جدید در پیش بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
55 شبیه سازی IEEE Second Benchmark برای مطالعه نوسانات زیرسنکرون با استفاده از تخمینگر حالت (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
56 شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
57 طراحی پایدارساز سیستم قدرت جهت بهبود رفتار دینامیکی یک مدل ترکیبی جدید متشکل از حلقه های AVR,LFC در سیستم قدرت (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
58 طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
59 طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
60 طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
61 طرح حفاظت دیستانس جدیدی درخطوط انقتال سه پایانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
62 عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده ازروش آنالیز گاز کروماتوگرافی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
63 فاصل ه یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
64 فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
65 فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
66 فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط درحوزه زمان (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
67 فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
68 فاصله یابی خطا در خطوط ترکیبی ( هوائی / کابلی ) به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
69 فاصله یابی خطا درخطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی توسط امواج سیار وضریب همبستگی تعمیم یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
70 فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای Zno (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
71 کاربرد SFCL در کاهش اثرات منفی تولید پراکنده بر سیستم حفاظتی توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
72 کاربرد روش کنترل بهینه تعمیم یافته در بهبود نوسانات پیچشی در سیستم قدرت جبران شده توسط خازن ثابت (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
73 کاهش اثرات منفیDGبر سیستم حفاظتی توزیع با تعیین مکان و امپدانس بهینه محدودکننده ابررسانا (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
74 کنترل چند ناحیه ای بار - فرکانس در فضای رقابتی صنعت برق با روش کنترل فیدبک خروجی بهینه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
75 مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
76 مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
77 مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
78 مدیریت تراکم برپایه برنامه ریزی مجدد ژنراتور ها بوسیله الگوریتم بهینه سازی PSO با درنظر گرفتن امنیت ولتاژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
79 مدیریت تراکم مبتنی بر برنامه ریزی مجدد ژنراتور ها بوسیله الگوریتم بهینه سازی GA با درنظرگرفتن امنیت ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
80 مدیریت توان در سیستم ترکیبی متصل به شبکه بادی/ فتوولتائیک / پیل سوختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
81 مطالعه تأثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتم های مکان یابی خطا درخطوط انتقال جبرانشده با کنترلکننده عبور توان یکپارچه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
82 مکا نیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطوط انتقال جبران شده باUPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
83 مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده بادرنظر گرفتن هزینه تغییر درسیستم حفاظت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
84 مکان یابی خطا با داده های یک پایانه درخط انتقال جبران شده با STATCOM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
85 مکان‌یابی خطا در سیستم‌های انتقال با استفاده از فرکانس تشدید (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
86 مکانیابی خطادرخطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
87 میرایی نوسانات زیرسنکرون از طریق کنترل بهینه خطی با درجه پایداری مقرر شده (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
88 نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
89 هماهنگی بهینه رل ههای دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتنمشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
90 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
91 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
92 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
93 یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت