دکتر علی حسین زاده کاشان

دکتر علی حسین زاده کاشان دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی حسین زاده کاشان

Dr. Ali Husseinzadeh Kashan

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Systematic Literature Review of Organization Resilience, Business Continuity, and Risk: Towards Process Resilience and Continuity (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
2 An Agri-Fresh Food Supply Chain Network Design with Routing Optimization: A Case Study of ETKA Company (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 1
3 ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه سازی چندهدفه مسئله زمان بندی پروژه و پیش بینی پیشرفت زمانی پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 3، شماره: 2
4 ارائه مدل بهینه سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
5 ارائهی یک مدل ریاضی و روش حل فراابتکاری برای تعیین ترکیب ناوگان شناورهای عملیات جستوجو و نجات دریایی(مطالعهی موردی: مراکز نجات خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
6 ارایه مدل ریاضی چندهدفه برای مساله برداشت سفارش چندانباره و حل آن با استفاده از الگوریتم تجزیه بندرز (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 4
7 ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 1
8 انتخاب شریک در ائتلاف های استراتژیک با استفاده از ترکیب روش های تصمیم گیری چندشاخصه(مورد مطالعه: یکی از کنسرسیوم های نفتی کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 3
9 Combinatorial optimization of permutation-based quadratic assignment problem using optics inspired optimization (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 4
10 برآورد تابع بهای تمام شده تولید انرژی در واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 27
11 بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن های باری در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
12 بهکارگیری الگوریتم شاخه و حد با حدود پایین قوی برای حل مسئله حداقلکردن زمان انجام کل کارها روی ماشین پردازنده انباشته (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
13 بهینه سازی چند هدفه مساله بالانس خط مونتاژ U شکل و تخصیص کارگران با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی و مهارت کارگران (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 2
14 بهینه سازی سیستم برداشت سفارش چند دوره ای و مسیریابی چند سفره برداشت کننده ها با ‎ ‎هدف حداقل سازی مجموع دیرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 1
15 پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
16 پیش بینی زوال جاده های جنگلی با استفاده از زنجیره مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 1
17 پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 2
18 تبیین الگوی تصمیم گیری داده محور برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت معامله گران صرافی های برخط با استفاده از نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: گوگل پلی و اپل استور) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
19 تحلیل حوادث و سوانح وخیم هوانوردی غیرنظامی ایران از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خرابی و تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 25، شماره: 1
20 ترکیب ماشین بردار پشتیبان و مدل های پیش آموزش دیده ی شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تومورهای مغزی در تصاویر ام آر آی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 1
21 تصمیم های بهینه قیمت گذاری، وارانتی و سطح کیفیت، در یک زنجیره تامین دوسطحی رقابتی با استفاده از الگوریتم قهرمانی در لیگ های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 1
22 توسعه مدل مکان یابی دوربین های پلاک خوان در جاده های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدا– مقصد وسایل نقلیه باری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
23 توسعه ی یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو سطحی به منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
24 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری جسورانه در کسب و کارهای حوزه فینتک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 3
25 طراحی پیکره ی زنجیره ی تامین برای محصول جدید (مطالعه ی موردی: شرکت تولیدی) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
26 طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل محور برای یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک (پروژه های سرمایه گذاری ساخت) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
27 طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره های زمانی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
28 قیمت گذاری پویا و بهینه سازی طول دوره گارانتی در طول چرخه عمر محصول (مطالعه موردی: شرکت صنام الکترونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 2
29 محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 3
30 مدل بهینه سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 4
31 مدل دوهدفه تعیین مدت زمان بهینه ماشین کاری در سلول رباتیک یک ماشینه با در نظر گرفتن طول عمر غیرقطعی ابزار (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 4
32 مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئلهی توزیع میلکران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بستهبندی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
33 مدیریت درآمد در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت کلاس بیمار در بیمارستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 54
34 مسئلهی مکانیابی هاب تکتخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هابها: مدلسازی و ارائهی الگوریتم حل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 11
35 معرفی و مدل سازی منطق بارگیری سفارشات با شکل چیدمان قابل تغییر درون خودروها و کاربرد آن در بهینه سازی سیستم لجستیک میلکران در گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 2
36 مقاله پژوهشی: ارائه مدل ترکیبی الگوریتم مورچگان باینری و ماشین بردار پشتیبان (‏BACO-SVM‏) برای ‏انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی مشتریان بانکی به همراه مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش ابتکاری انطباق بعدی بر اساس ترتیب نزولی عرض اشیا، به منظور تولید جواب برای مسئله بستهبندی اقلام در ظروف در حالت دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
2 ارائه ی یک راه حل مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ های ورزشی برای حل مسأله ی فروشنده ی دوره گرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
3 ارائه ی یک مدل تولید اقتصادی با کمبود در زنجیره تأمین VMI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
4 ارائه یک روش شاخه و کران برای حل مسئله حداقل سازی زمان انجام کل کارها روی یک ماشینپردازنده انباشته با فرض وجود کارهای با اندازه غیر یکسان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل برنامه ریزی تولید چند دوره ای چند محصولی در شرایط احتمالی با استفاده از ریاضی و شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره زمانبندی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با استفاده از مدل شبیه سازی ارنا در سیستم های چند ماشینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارائهی یک راه حل بهینه مبتنی بر الگوریتم اپتیک برای حل مسأله فروشندهی دوره گرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارایه یک الگوریتم متاه یوریستیکی جدید با الهام گرفتن از رقابت های قهرمانی در لیگهای ورزشی و کاربرد آن در بهینه سازی توابع عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
9 ارایه یکتا الگوریتم تکامل تفاضلی جدید برای مسایل بهینه سازی صفر و یکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 ارزیابی خرابی های موثر در وقوع سوانح هوایی ایران با استفاده از تحلیل ریسک فازی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
11 ارزیابی ریسک های ائتلاف های پویا با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی( مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی عملکرد پیمان کاران حمل در صنعت خودرو مبتنی بر روش کاوش دنباله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
13 انتخاب مکان بالقوه برای کارخانجات تولید فرآورده های چوبی با استفاده از ضایعات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
14 اولویت بندی و بهینه سازی سبدسهام متشکل از سهام بورس تهران با رویکرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
15 بررسی نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه بر اساس تغییرات قیمت سایر دارایی ها و شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
16 بررسی و تحلیل تحقیقات مسئله مکانیابی آمبولانس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین (اکوسیستم های تحول آفرین، نوآور و دانش پایه)
17 بررسی و تحلیل کاربرد پویایی شناسی در مدلسازی تحقیقات حوزه تاب آوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
18 برنامه ریزی سیستم تولیدی چند هدفه با استفاده از رویکرد بهینه سازی شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 بهینه سازی ترکیبی مسئله جایگشتی تخصیص درجه دوم (QAP) با استفاده از الگوریتم مبتنی بر اپتیک (OIO) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
20 بهینه سازی دیسک ترمز دارای تهویه با استفاده از شبیه سازی و الگوریتم های چندهدفه NSGA-II و MOLCA وانتخاب طرح مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ELECTRE-I3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
21 بهینهسازی دیسک ترمز دارای تهویه با استفاده از شبیهسازی و الگوریتم چندهدفه NSGA-II1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
22 پیاده سازی و مقایسه ی روش های زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های سری با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
23 تحلیل عوامل انسانی دخیل در وقایع هوانوردی ایران با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
24 تحلیل کارایی و کاربردهای RFIDبر بهبود شاخص های چابکی زنجیره تامین،بر اساس الگویی توسعه یافته با رویکرد ESCM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
25 توسعه مدل دوهدفه زمان بندی پروژه با محدودیت منبع با در نظر گرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتممرتبسازی نامغلوب ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 حل مسئله بستهبندی اقلام در ظروف با استفاده از ترکیب استراتژی تکاملی گروهبندی والگوریتم کاهشی MTRP (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
27 حل مسیله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجرههای زمانی با استفاده از روش مجموع وزنی توابع هدف و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
28 طراحی بهینه سازه ها تحت قیود فرکانس ارتعاش آزاد با استفاده از الگوریتم ملهم از اپتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
29 طراحی شبکه زنجیره تامین ضایعات کشاورزی نخلستان های کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
30 کنترل ظرفیت اتاق عمل در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت عمل های جراحی با استفاده از مدیریت درآمد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
32 مدل بهینه توزیع اقلام چند انبار به چند مرکز با تقاضا پویا به صورت همزمان به کمک روش های برنامه ریزی منابع در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 مدیریت گردش پالت ها در زنجیره تامین داخلی خودروسازی (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
34 مروری بر ادبیات مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
35 مروری بر مکان یابی هاب مرکز برای زنجیره تامین سبز تجهیزات پزشکی و دارویی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع