نیر اعظم خوش خلق سیما

 نیر اعظم خوش خلق سیما دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نیر اعظم خوش خلق سیما

Nayer Azam Khosh kholgh sima

دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
2 امکان سنجی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه جداسازی شده از گره به منظور افزایش مقاومت گیاه یونجه (.Medicago sativa L) به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
3 تاثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
2 اثر تنش‌های متفاوت بر میزان غلظت رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین گیاه دیپلوئید و دابلدهاپلوئید حاصل از کشت میکروسپور در کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
3 ارزیابی کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های بومی سالیکورنیا در پاسخ به غلظت های مختلف کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
4 بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی چند جانبه توانمندی قلیا (Salicornia europea) در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی خصوصیات تشریعی در گیاه دانه روغنی کلزا حاصل از کشت میکروسپور در سه سطح پلوئیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
7 بررسی نقش کلسیم در بالا بردن تحمل به شوری گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 پراکنش جنس های سالیکورینا، هالوستاکیس، هالکنموم، طایفه سالیکورینه در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 گونه های سالیکورنیا ایران بمنظور DNA تلفیق آنالیز داده های جغرافیایی و بارکدهای ارزیابی تنوع ژنتیکی و تدوین استراتژی های حفاظتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی