دکتر امیر فتوت

دکتر امیر فتوت استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امیر فتوت

Dr. Amir Fotovat

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاه گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
2 اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
3 اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
4 اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
5 اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
6 اثر قارچ های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک های آلوده به آرسنیت وآرسنات به وسیله گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
7 اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
8 اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
9 اثر کاربرد بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن ها بر رشد گیاه ذرت و فراهمی پتاسیم در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
10 اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
11 اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
12 اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
13 اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
14 اثر نانوذرات و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون های خاک در حضور اسید هومیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
15 اثرات آبیاری طولانی مدت با پساب تصفیه خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
16 اثرات کمپوست زباله شهری و EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) بر گیاه پالایی سطوح مختلف سرب و کادمیم توسط آفتابگردان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
17 ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
18 ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
19 امکان سنجی کاربرد Zn[Mn]-Al LDHs به عنوان ماتریکسی برای رهاسازی B، Zn و Mn در محیط شبیه سازی شده محلول خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 6
20 انتقال نانوذرات TiO۲ در ستونهای خاک دست نخورده: تاثیر نرخ جریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
21 بررسی امکان جذب فلزات سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن ، خاک وماده آلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
22 بررسی پاسخ گندم (.Triticum aestivum L) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
23 بررسی تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 1
24 بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن های چرخه سلولی (cyclin B۱ و CDK-A) در نوک ریشه گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L. (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 8
25 بررسی تاثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
27 بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
28 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou)تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 51
29 بررسی عوامل موثر بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
30 بررسی کارایی جذب بور در کاهو، اسفناج و چغندر برگی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 3
31 بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
32 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
33 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-۱۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
34 پیش بینی میزان سرب خاک با استفاده از خصوصیات زودیافت براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
35 تاثیر اسید هومیک و کود فسفر بر آنزیم های فسفاتاز، کربن فعال و فسفر قابل استفاده در ریزوسفر گیاه نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
36 تاثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
37 تاثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
38 تاثیر سیلیسیوم در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی ازسمیت کادمیوم در گندم در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
39 تاثیر شوری و کود گاوی بر غلظت و توزیع گونه های روی در محلول خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
40 تاثیر شوری و کود گاوی بر غلظت و توزیع گونه های روی در محلول خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
41 تاثیر غلظت پس زمینه نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر انتقال آن ها در خاک های غیراشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
42 تاثیر غلظت های مختلف اورانیم (U۲۳۸) بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 1
43 تاثیر کاربرد فاضلاب های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه آب های خروجی از ستون های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
44 تاثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
45 تاثیر کلرید باریم بر آزاد سازی پتاسیم در تعدادی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار و بررسیسینتیک آزاد سازی پتاسیم در این کانی ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
46 تاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
47 تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی های نهال پسته و خاک در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
48 تاثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
49 تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
50 تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
51 تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
52 تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
53 تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
54 تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
55 تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتری هایبومی مناطق آلوده به نفت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
56 تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
57 تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
58 تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
59 تعیین نقاط حساس(Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
60 جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
61 رها سازی شکل های محلول، تبادلی و غیر تبادلی پتاسیم در برخی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار تحت تاثیر اسید اگزالیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
62 سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
63 عملکرد گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia thymifolia) و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بسترهای کشت بازیافتی در چهار فصل مختلف در سیستمهای دیوار سبز خارجی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 69
64 فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
65 کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم ۶ ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
66 کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور - سدیمی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
67 مطالعه تاثیر کادمیم، روی و زیولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی (Hypericum perforatum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
68 مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
69 مقایسه تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
70 مقایسه توان گیاه‌پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 2
71 مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
72 مقایسه روش محلول پاشی و مصرف خاکی آهن بر ویژگی فیزیولوژیکی- بیوشیمیایی و آهن فعال گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata L.) در مقادیر مختلف آهک در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
73 مقایسه کارآیی گیاه پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مرغ (Cynodon dactylon) و روش های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور- سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
74 ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
75 واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
76 ویژگی های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهک بر روی جریان های کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
2 اثر پسماندهای آلی و هیوماکس بر غلظت عناصر در خاک و نهال پسته در مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر تیمارهای لجن فاضلاب بر غلظت روی و نیکل در گیاه پیازچه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
4 اثر دو نوع ماده آلی و مس روی شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر شوری بر استخراج پذیری و شکل های شیمیایی روی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی فلزات سنگین بوسیله کاهو و ذرت در خاک های آهکی و غیر آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
8 اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 اثر کمپوست و کودگاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
10 اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
11 اثر ماده آلی بر نیکل و کادمیم درمحلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اثر هیومیک اسید بر عملکرد و نیتروزن گیاه ذرت در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
16 اثرات کاربرد عنصر روی درکاهش غلظت کادمیم در گیاه تربچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
17 ارزیابی رس مونتموریلونیت تغییر یافته با نانوذرات مگنتیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
18 استفاده از آبهای بازیافتی، پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
19 استفاده ازعصاره گیرتیزاب سلطانی به عنوان شاخصی ازکانی های پتاسیم دارموجوددرخاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
20 K+-Enriched Clinoptiloite as a Slow Release Fertilizer (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
21 بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زیولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی اثر مصرف فاضلاب نیمه تصفیه شده (هوادهی شده) بر تجمع عناصر سنگین در گیاه و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی امکان استفاده ضایعات فرایند اسیدشویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
25 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
26 بررسی تاثیر اندازه بر شکل های مختلف پتاسیم کانی های مهم سیلیکاته پتاسیم دار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
27 بررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
29 بررسی تاثیر کود گاوی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آلوده در فراریشه ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تاثیر هوادهی بر برخی از خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
31 بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب شهری در اثر عبور از خاک (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
33 بررسی درصد انتقال برخی عناصر به عمق یک خاک لو مشنی پس از کاربرد فاضلا بخام و پساب در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب از طریق ستو نهای خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
34 بررسی رفتار شیمیایی عنصر روی در خاک های زیر تاثیر شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی رفتار فسفر در برخی خاک های آهکی دشت مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 پراکندگی فراصوتی نانوذرات TiO2 برای ارزیابی های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
39 تاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره آز خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
40 تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در عمق خاک در طی زمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
41 تاثیر باکتری ها ی شور و قلیاپسند افزایش دهنده رشد گیاه، بر عملکرد گندم در سه خاک شور و قلیا تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
42 تاثیر برگ پاشی عصاره سیر بر وزن خشک و جذب پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
43 تاثیر بیوچار بر بهبود فعالیتهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
44 تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
45 تاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
46 تاثیر تخلیه فاضلابهای شهری بر کیفیت شیمیایی زه ابهای خروجی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خا ک شور در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
47 تاثیر تنش کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر خصوصیات رشدی کلم قمری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
48 تاثیر حضور میکروپلاستیک های پلی ونیل کلراید (PVC) بر فراهمی کادمیم (Cd) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
49 تاثیر دوره کشت ذرت و کود آلی بر روی pH، DOC و میزان کل سرب آزاد شده در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
50 تاثیر زمان بر جذب کادمیم توسط جاذب های بنتونیت و نانو بنتونیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
51 تاثیر سنگ های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک های غرب مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
52 تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
55 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس و بیومس میکروبی در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
57 تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر مقدار دو فلز سنگین نیکل و کادمیم در زه ابهای خروجی از دو خاک با ویژگیهای شیمیایی متفاوت در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
58 تاثیر کرمخاکی بر جذب مس و کادمیم خاک در گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
59 تاثیر کمپوست و مس بر شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
61 تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
62 تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
63 تاثیر ماده آلی، روی و مس بر خصوصیات رشدی و غلظت برخی عناصر کم مصرف در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
64 تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور درگیاه اسفناج (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
65 تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 تاثیر مدیریت های مختلف بقایای گندم و چغندرقند بر میزان نیتروژن و پتاسیم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
68 تاثیر مواد آلی و پودرگچ برتخلخل تهویه ای سرعت نفوذنهایی و نسبت جذب سدیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
69 تاثیر نسبت های جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا- خشک و معادل مکش ماتریک 500 کیلوپاسکال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
72 تأثیر تخلیه فاضلاب شهری در یک خاک شور بر کیفیت لایه های آبدار زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
73 تأثیر کودهای شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
74 تغییرات مکانی کادمیم و نیکل در برخی خاکهای کشاورزی، شهری و صنعتی مشهد و اطراف آن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 توزیع NIوCRدر اجزای اندازه ذرات خاک های تشکیل شده از اواترابازیک های غرب مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
76 توزیع سرب وکادمیم در برخی خاکهای سطحی مشهد و محدوده صنعتی جاده مشهد - قوچان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
77 توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله مدل MINTEQA2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
78 دفع فاضلاب در خاک و تاثیر آن بر کیفیت آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
79 ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
80 شناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
81 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
84 فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
85 فراهمی کادمیم در سوسپانسیون های خاک و نانوذرات دی اکسیدتیتانیم در حضور اسیدهومیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
86 کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
87 کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاک های آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
88 کاربرد فیلتر شن - خاک - پوسته برنج برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
89 کاربرد فیلتر شن - خاک آهکی - کمپوست برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 کاربرد فیلتر شن - خاک غیر آهکی - کمپوست برگ برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
91 کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
92 کالیبره کردن روش الکترواولترافیلتراسیون برای پتاسیم در خراسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
93 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر فعال سازی بیوچار پوست گردو توسط متانول بر ظرفیت آن در جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
94 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- اثر نانو ذرات و نیترات نقره بر فعالیت آنزیم اوره آز به عنوان شاخصی از چرخه ی نیتروژن در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر چهار نوع کلات کننده آلی بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط ذرت در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
96 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی تولید بیوفیلم سودوموناس جدا شده از خاک آلوده به هیدروکربن بر روی حامل های آلی و معدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه تربچه (Raphanus sativus) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
98 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
99 محور مقاله: شیمی خاک- اثر غلظت اولیه کادمیم برجذب آن توسط بنتونیت و نانو بنتونیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
100 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر دوره کشت ذرت بر رهاسازی سرب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
101 محور مقاله: شیمی خاک- تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
102 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 مطالعه اثر هیومیک اسید بر جذب کادمیم توسط بنتونیت و نانو بنتونیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
104 مطالعه پایداری خاکدانه ها در مناطق دارای فرسایش آبکندی استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
105 مطالعه جذب سطحی آلاینده‌های فلزی سرب، کادمیم و مس در دو خاک شور و غیر شور در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
106 مطالعه جذب سطحی عناصر سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
107 مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
108 مقایسه تاثیر ذرات میکرو و نانو اکسید روی بر گیاه خیار رشد کرده در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 مقایسه جذب اورانیوم (238U) در گیاهان سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
110 مقایسه جذب روی و کادمیم در تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ها (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
111 مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نمک های سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک اهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 مقایسه شش عصاره گیر برای ارزیابی روی قابل جذب گیاه گندم و غلظت بحرانی روی در مطالعه گلخانه ای در تعدادی از خاک های استان خراسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
113 مقایسه شن - خاک - ماده آلی در حذف یا کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی در طی تکنیک فیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
114 مقایسه فیلترهای شن - خاک - ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
115 مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
116 مقایسه نانوومیکروذره اکسید آهن دراصلاح خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
117 میکرو/نانوپلاستیک ها، آلاینده های نوظهور در خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
118 واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر