دکتر جعفر میرکتولی

دکتر جعفر میرکتولی استاد تمام دانشگاه گلستان

دکتر جعفر میرکتولی

Dr. Jafar Mirkatuoli

استاد تمام دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
2 اثربخشی مولفه های اقتصادی در ساختار و شاخص های کالبدی-فضایی گونه های مسکن شهری گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
3 ارزیابی پایداری گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: امام‌زاده حمزه علی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
4 ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHP و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
5 ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه‎ی شهری با مدل تصمیم‎گیری چندمعیاری MCDM وGIS (مطالعه‎ی موردی: شهرستان ساری، استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
6 ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
7 ارزیابی میراث زمین شناختی در ژئوپارک چشمه باداب سورت با روش های پریرا و رینارد (روستای اروست- شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
8 ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه ی موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
9 استفاده از الگوهای GISدر تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری(نمونه: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
10 امکان سنجی و بسترسازی توسعه شهر الکترونیک در شهرهای منطقه ای (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافته ای قدیمی و فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر بهشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی بازآفرینی بافت فرسوده با تاکید بر شاخص های زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: شهر مرودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
13 بررسی بازآفرینی بافت فرسوده با تاکید بر شاخص های زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر مرودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 14، شماره: 50
14 بررسی تاثیر حضورپذیری و حس رضایتمندی ساکنان محیطهای مسکونی از امنیت اجتماعی سکونتگاههای شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی رضایت مردم از کیفیت خدمات رسانی حمل ونقل عمومی (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرگرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری کالبد مسکن شهری از دیدگاه گونه شناسی با تاکید بر تراکم ساختمانی و تعداد طبقات (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 1
17 بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 12
18 بررسی نقش بنگاه های معاملات ملکی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی نقش عملکرد نهادهای دولتی بر امنیت شهر ساحلی بابلسر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 3، شماره: 11
20 بررسی نقش گروه های مردم نهاد در تامین امنیت شهرساحلی بابلسر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 4، شماره: 13
21 بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری (مطالعه موردی: شهرگرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 27
22 تاثیر آلودگی هوا برنوسانات اقلیمی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
23 تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
24 تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر- روستا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
25 تحلیل شاخص های عدالت فضایی در ساختمان های بلندمرتبه گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
26 تحلیل شکل گیری واحدهای همسایگی به عنوان محور تشکیل و توسعه شهرهای ترکمن نشین مطالعه موردی: شهرآق قلا (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 20
27 تحلیل ضریب نفوذپذیری بافت کالبدی شهر با تاکید بر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 43
28 تحلیل عوامل موثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرهامطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 8
29 تحلیلی بر آیین های فرهنگی- مذهبی بومی و نقش آن در توسعه گردشگری؛ آیین عید مرده ها در شهرستان سوادکوه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
30 سنجش عوامل فیزیکی_ اجتماعی موثر بر احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: خیابان امام خمینی(ره) شهر گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
31 سنجش وضعیت پایداری شاخص های کالبدی مسکن در راستای ارتقای توسعه سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
32 شناسایی پهنه های مستعد احداث سازه های بلندمرتبه با استفاده از مدل AHP و GIS (نمونه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 40
33 طراحی شهر ایمن در برابر مخاطرات جوی(مطالعه موردی: خیابان آزادی، شهر بندرترکمن)مستخرج از پایان نامه با موضوع طراحی شهر ایمن در برابر مخاطرات جوی(مطالعه موردی: خیابان آزادی، شهر بندرترکمن) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
2 ارزیابی مولفه های اثرگذار بر نوسازی بافت فرسوده سکونتگاه های شهری گامی در راستای تحقق رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
3 ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین از امنیت در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
4 ارزیابی و بررسی تحولات اقتصادی، چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان ظرفیت های پیش روی پیشرفت اقتصادی شهر گرگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
5 امکان سنجی توسعه شهر هوشمند پایدار مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
6 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک شهر گرگان با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
7 بازآفرینی بافتهای تاریخی با استفاده ترکیبی از AHP و GIS مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
8 بازشناسی ارزشهای میراث تاریخی در بافت قدیم گرگان و کاربرد آن در توسعه شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
9 بازشناسی اصول بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر مکان سوم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
10 بررسی سیاست های دولت دربهبودبافت فرسوده شهری درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری (مورد: شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
12 بررسی و ارزیابی سیاست های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
13 بررسی و ارزیابی نابرابری اجتماعی و شناسایی موانع و راهکارهای تحقق پذیری عدالت اجتماعی در سطح مناطق شهری گرگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
14 بررسی و تجربه شهر خلاق در گرگان به عنوان یک شهر در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
15 بررسی و تحلیل سطح توسعه شاخص های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی جهت ارزیابی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی (مطالعه موردی: شهرستان های استان ایلام) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
16 بررسی و شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
17 بهبود کیفیت حمل ونقل شهری با استفاده از زیر ساخت های ارتباطی در شهر الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
18 تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
19 تحلیل فضایی مکانی خدمات شهری و تاثیر آن بر کاهش ترافیک مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
20 تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
21 تحلیل و ارزیابی خیابان با رویکرد پیاده مداری (مطالعه موردی خیابان سرخواجه گرگان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
22 تحلیل و ارزیابی شاخصهای حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
23 تقویت ارتباط فضایی مجموعه تاریخی مفخم و سبزه میدان شهر بجنورد با رویکرد خلق فضاهای پیاده محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
24 سنجش پذیری و تحلیل سلامت محیط زیست شهری با تاکید بر شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 سنجش رهیافت بازآفرینی دربافت های تاریخی با رویکرد توسعه درون زا شهری نمونه موردی بافت تاریخی شهر گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
26 سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با مدل ارزیابی چندشاخصه مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
27 شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
28 نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)