جعفر میرکتولی

 جعفر میرکتولی دانشیار دانشگاه گلستان

جعفر میرکتولی

Jafar Mirkatuoli

دانشیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مولفه های اقتصادی در ساختار و شاخص های کالبدی-فضایی گونه های مسکن شهری گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه ی موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
4 امکان سنجی و بسترسازی توسعه شهر الکترونیک در شهرهای منطقه ای (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافته ای قدیمی و فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر بهشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری کالبد مسکن شهری از دیدگاه گونه شناسی با تاکید بر تراکم ساختمانی و تعداد طبقات (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 1
7 تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
8 تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر- روستا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
9 سنجش وضعیت پایداری شاخص های کالبدی مسکن در راستای ارتقای توسعه سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
10 طراحی شهر ایمن در برابر مخاطرات جوی(مطالعه موردی: خیابان آزادی، شهر بندرترکمن)مستخرج از پایان نامه با موضوع طراحی شهر ایمن در برابر مخاطرات جوی(مطالعه موردی: خیابان آزادی، شهر بندرترکمن) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
2 ارزیابی مولفه های اثرگذار بر نوسازی بافت فرسوده سکونتگاه های شهری گامی در راستای تحقق رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
3 ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین از امنیت در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
4 ارزیابی و بررسی تحولات اقتصادی، چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان ظرفیت های پیش روی پیشرفت اقتصادی شهر گرگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
5 امکان سنجی توسعه شهر هوشمند پایدار مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
6 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک شهر گرگان با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
7 بازآفرینی بافتهای تاریخی با استفاده ترکیبی از AHP و GIS مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
8 بازشناسی ارزشهای میراث تاریخی در بافت قدیم گرگان و کاربرد آن در توسعه شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
9 بازشناسی اصول بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر مکان سوم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
10 بررسی سیاست های دولت دربهبودبافت فرسوده شهری درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی و ارزیابی سیاست های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
12 بررسی و ارزیابی نابرابری اجتماعی و شناسایی موانع و راهکارهای تحقق پذیری عدالت اجتماعی در سطح مناطق شهری گرگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
13 بررسی و تحلیل سطح توسعه شاخص های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی جهت ارزیابی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی (مطالعه موردی: شهرستان های استان ایلام) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 بررسی و شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
15 بهبود کیفیت حمل ونقل شهری با استفاده از زیر ساخت های ارتباطی در شهر الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
16 تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
17 تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
18 تحلیل و ارزیابی خیابان با رویکرد پیاده مداری (مطالعه موردی خیابان سرخواجه گرگان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
19 تقویت ارتباط فضایی مجموعه تاریخی مفخم و سبزه میدان شهر بجنورد با رویکرد خلق فضاهای پیاده محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
20 سنجش پذیری و تحلیل سلامت محیط زیست شهری با تاکید بر شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
21 سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با مدل ارزیابی چندشاخصه مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
23 نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)