دکتر ابراهیم عباسی

دکتر ابراهیم عباسی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ابراهیم عباسی

Dr. ebrahim abbasi

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اجرای دوره های آموزشی برعملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 3
2 آزمون آثار فشار قیمتی حاصل از برنامه های افزایش سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 2
3 آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 11
4 ابزارهای نوین جهت تامین مالی کسب و کارها: مطالعه ای مروری با تاکید بر چرخه عمر (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
5 اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
6 اثرات مالی گسترش انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 46
7 اجتماع گرایی به مثابه روش تحلیل تلاشی برای بومی نگری در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
8 ارائه الگوی ریاضی تخصیص بهینه بودجه بر مبنای عملکرد در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 2
9 ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
10 ارائه الگوی مفهومی انگیزه ها‌ و رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار حسابرسان مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 2
11 ارائه و تحلیل مدل تامین مالی سبز شرکت ها از طریق صنعت بانکداری در راستای استقرار محیط زیست پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
12 ارزش گذاری سرویس های دیجیتال در ایران: شواهد آزمایشی برای گوگل و اینستاگرام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 15، شماره: 55
13 ارزیابی اثربخشی وام های خوداشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 13، شماره: 2
14 ارزیابی امکان سنجی مدل های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
15 ارزیابی ریسک بیمه شدگان سیگاری در قراردادهای بیمه عمر و سرمایه با استفاده از سیستم های اسنتتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 4
16 ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 3
17 اصطلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
18 الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت تلکام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
19 الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
20 انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 10
21 اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 15
22 Co-movement among industry indices of Tehran Stock Exchange, Wavelet Coherence approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 3
23 Comparison of the Accuracy of Black Hole Algorithms and Gravitational Research and the Hybrid Method in Portfolio Optimization (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 14
24 Designing Model and Levelization of the Factors Affecting Companies’ Green Financing through Banking System (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 7، شماره: 1
25 Identifying and surveying on Enterprise Architecture Issues and challenges in Iranian selected enterprises: Mixed method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
26 Measuring the Accuracy and Precision of Random Forest, Long Short-Term Memory, and Recurrent Neural Network Models in Predicting the Top and Bottom of Bitcoin price (دریافت مقاله) مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی دوره: 2، شماره: 2
27 Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 3
28 Performance Evaluation of the Technical Analysis Indicators in Comparison with the Buy and Hold Strategy in Tehran Stock Exchange Indices (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 5، شماره: 3
29 Predicting the Top and Bottom Prices of Bitcoin Using Ensemble Machine Learning (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 3
30 Product-type Operators Between Minimal M\"{o}bius Invariant Spaces and Zygmund Type Spaces (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 20، شماره: 3
31 Stock Price Forecasting with Support Vector Regression Based on Social Network Sentiment Analysis and Technicl Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 29
32 Supply Chain Activities and Financial Performance: The Role of Top Management Support (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 30
33 Testing the Traditional CAPM and MCAPM on Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 2
34 The Effect of Corporate Social Responsibility Performance on Financial Distress over the Life Cycle Using the Directional Distance Function (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 6، شماره: 3
35 The Effect of Customers Concentration on Company Risks (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 4، شماره: 2
36 The Effect of Inflation on the Stock Return in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 3
37 The effect of Related Parties Transactions on the Firm Value: Moderating Role of Audit Committee (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 2
38 The Effect of the Characteristics of Board of Directors on Real Earnings Management (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
39 The impact of strategic cost management on the relationship between supply chain practices, top management support and financial performance improvement (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 1
40 The protective role of corporate social responsibility performance during the coronavirus pandemic disease: Performance evaluation using a mathematical model of the directional distance function (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
41 Valuation of Companies Providing Digital Platform Services in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 16، شماره: 2
42 برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 48
43 برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 14
44 بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 1
45 بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 3
46 بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور در رژیمهای رکود و رونق با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
47 بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 1
48 بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 2
49 بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 2
50 بررسی تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
51 بررسی تاثیر چرخه عمر بر سیاست های مالی،سرمایه گذاری،بدهی و نقدینگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
52 بررسی تاثیر سهام شناور آزاد بر شاخص های نقدشوندگی در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
53 بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 2
54 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
55 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 19
56 بررسی رابطه بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاسهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 4
57 بررسی رابطه کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتارنامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
58 بررسی رابطه مدل بازاریابی گردشگری روستایی با ارزش ویژه برند مقصد (مطالعه موردی: روستاهای مناطق کوهستانی شهرستان رودسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
59 بررسی روش های تامین مالی پروژه ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 35
60 بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدل کسب و کار بانکداری شخصی مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 4
61 بررسی عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی به خدمات بانکداری الکترونیکی در مشتریان بانک های خصوصی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 4
62 بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 1
63 بررسی مقایسه ای اثر تورم بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 22
64 بررسی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 5، شماره: 14
65 بررسی نقش بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتبار صادرات کالا در توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 16، شماره: 3
66 بنیان های سیاسی سیاست های توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 3
67 پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 2
68 پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل های غیرخطی آستانه ای و بررسی نقش حجم معاملات در بهبود عملکرد این مدل ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 32
69 پیش بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 32
70 پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 21
71 تاثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 2
72 تاثیر اعلام هدف شرکتها از افزایش سرمایه بر تغییرات قیمت سهام در پیرامون مجامع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 4
73 تاثیر خوش بینی و کوتاه بینی مدیرعامل بر ابعاد مدیریت ریسک شرکت با توجه به نقش تعدیلی: ارتباط سیاسی و کارایی مدیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 2، شماره: 2
74 تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت هادر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 1
75 تاثیر ساختار مالکیت بر دارایی های نامشهود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
76 تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 31
77 تاثیر شاخص های هزینه نظارت بازار بر قوانین حد نوسان قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 2
78 تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 2
79 تاثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی درایران از طریق مدل اقتضائی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 9
80 تاثیر قیمت گذاری نادرست بر سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در شرکت های با محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 2
81 تاثیر کوته بینی سرمایه گذاران بر مدیریت سود و سرمایه گذاری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 3
82 تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران برانعطاف پذیری مالی شرکت: با نقش تعدیلی ارتباط سیاسی و کارایی مدیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 4
83 تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
84 تاثیرپذیری قیمت های منطقه ای گاز از قیمت های نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 49
85 تاثیرخوش بینی و کوتاه بینی مدیرعامل بر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت باتوجه به نقش تعدیلی:ارتباط سیاسی و کارائی مدیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
86 تبیین و سطح بندی شاخص های کارآفرینی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
87 تجزیه سهام و شواهدی بر علیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 11
88 تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین تک در حوزه بانکداری (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
89 تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 25
90 رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 1
91 سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با رویکرد (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
92 شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
93 شناخت علل بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 19، شماره: 2
94 شناسایی الگوهای ذهنی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بانکداری اسلامی: کاربرد روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 3
95 شناسایی عوامل و الگوی تامین مالی سبز شرکتها از طریق صنعت بانکداری ایران : رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 1
96 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی اجتماعی در حوزه صنعت آب و فاضلاب کشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
97 طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
98 طراحی الگوی چابک سازی مالی فرایند زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
99 طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
100 طراحی مدل کارآفرینی کسب و کارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 30، شماره: 25
101 طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 1
102 طراحی و تبیین الگوی بازاریابی کسب وکارهای خانگی محور روستایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد: مورد مطالعه صنایع دستی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
103 عوامل موثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 2
104 عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
105 فعالیت های زنجیره ی تامین و عملکرد مالی: نقش مدیریت هزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 74
106 کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 2
107 کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 20
108 کاربرد روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سنتی در محاسبه قیمت تمام شده آموزش دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 8
109 کاربرد شبکه عصبی- فازی انطباقی در پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 7
110 کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
111 کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 50
112 کمک های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 3
113 مدل بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 2
114 مدل سازی نقش مالکیت نهادی در میزان تبیین تورش لنگرگاه درباره بازده اضافی برآمده از انتشار اعلامیه سود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 3
115 مدل یابی عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی استارت آپ ها (کسب وکارهای نوپا) با تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
116 مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
117 مروری بر عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 13، شماره: 1
118 مهاجران ایرانی در کویت و تاثیر آنها بر روابط دو کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
119 نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 66
120 نگاهی به ویژگی های بودجه سال ۸۰ کل کشور و مقایسه آن با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی منحنی کوزنتس شدت انرژی در بین کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
2 اثربخشی دوره های آموزشی کارشناسی ارشد واحد دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارائه مدل مفهومی از وفاداری الکترونیکی مشتریان بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
4 ارتباط بین ساختار حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
5 ارتباط بین نسبت های مالی و بازده سهام در صنعت دارویی و کانی های غیر فلزی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
6 ارتباط بین وجوه نقد مازاد و بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد متغیر، ثابت و مختلط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 ارزیابی اقتصادی راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه های لبنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی بازده سبد سرمایه گذاری های مالی شرکت سهامی بیمه ایران در سالهای 1385تا1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
9 ارزیابی تطبیقی متدولوژی استفاده از درآمدهای ارزی در ایران و کشورهای منتخب با تاکید بر مدیریت بهینه نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 ارزیابی عوامل مزیت رقابتی تولید کننده های داخلی به نسبت تولید کننده های بین المللی) تولید کننده های کالاهای مورد نیاز شرکت های پالایش گاز کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
11 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مقایسه آن با استانداردهای حسابداری ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
12 استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی جهت رتبه بندی شرکت های بیمه از نظر سودآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
13 استفاده از سیستم اطلاعاتی تلفیقیABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت)و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای مدیریت پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
14 الگوی مهندسی ارزش پایدار در مدیریت هزینه واحدهای صنعتی با محوریت هزینه انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
15 انتخاب پروژه های کاندید تامین مالی جمعی مبتنی بر دوره زمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 برآورد تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی آن تا سال 1404هجری خورشیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
17 بررسی آثار گزارش بازرسی دفاتر قانونی شرکت های مشمول رسیدگی بر عملکرد واحدهای درآمد شعب تأمین اجتماعی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بررسی اثر تعاملی هزینه های تحقیق و توسعه و ساختار مالکیت بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
19 بررسی اثر متغیرهای کلان بربازده صنایع بورس اوراق هادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 بررسی اثرات متغیرهای درون و برون شرکتی بر بازدهی مورد انتظار مبتنی بر مدل OJ هزینه سرمایه ضمنی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
21 بررسی اثرات مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
22 بررسی اثرات مخارج سرمایه گذاری دولتدولت بر ایرانبر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
23 بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و مشارکت اجتماعی شواهدی ازشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
24 بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و مشارکت اجتماعی، شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
25 بررسی بین المللی اثرات حسابرسی ناقص بر جبران مدیریتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 بررسی پیش بینی ورشکستگی با مدل های آلتمن، فولمر، زیمسکی ژنتیک مک کی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
27 بررسی تاثیر آلودگی هوا بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
29 بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش برکسب مزیت رقابتی مطالعه موردی: شرکت های تابعه شرکت گسترش صنایع غذایی سینا در بنیاد مستضعفان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
30 بررسی تاثیر جریان نقد بر سطح سرمای هگذاری در شرک تها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
31 بررسی تاثیر چگونگی افشای اطلاعات مالی بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 بررسی تاثیر کسری بودجه دولت بر اشتغال در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
33 بررسی تاثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
34 بررسی تأثیر ا هرم مالی بر ارزش افزوده واقعی TVA با استفاده از رگرسیون OLS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35 بررسی تأثیر تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه برند در بازار فرآورده های لبنی کاله در شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
36 بررسی تأثیر هوش تجاری بر تصمیم گیری مدیران مورد مطالعه شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
37 بررسی تطبیقی خطای مدلهای خطی،غیرخطی در پیش بینی شاخص کل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
38 بررسی تطبیقی میزان سود خالص ناشی از اجرای IFRS (استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی) در بورس امارات و اجرای استانداردهای ملی در شرکت های بورس تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
39 بررسی جایگاه و نقش بکارگیری فناوری اطلاعات با توجه به ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شبکه بهداشت استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
40 بررسی رابطه بین تورم ، نسبت قیمت به عایدی (P/E) و رفتار قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
41 بررسی رابطه بین جبهه گیری مدیریت و مدیریت نقدینگی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
42 بررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره، کمیته حسابرسی و افشای اختیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
43 بررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره، کمیته حسابرسی و افشای اختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
44 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و سرمایه فکری باکارآفرینی سازمانی دراداره آموزش وپرورش گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 بررسی رابطه بین کارتیمی و چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
46 بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی، انگیزه های پاداش و حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
47 بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی، انگیزه های پاداش و حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
48 بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تغییر مدیران بانک های صادرات استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
50 بررسی رابطه بین نسبت های مبتنی بر ترازنامه و صورت سود و زیان ب بازده عادی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
51 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
52 بررسی رابطه تعاملی هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با واسطه گری ساختار مالکیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
53 بررسی رابطه میان شاخص های مالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
54 بررسی علل تاخیر پروژه های حوزه انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
55 بررسی عوامل موثر بر بازده سرمایه گذاری در عرصه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
56 بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
57 بررسی عوامل موثر برشدت مصرف انرژی رهیافت تجزیه شدت انرژی مطالعه موردی گروه صنایع سیمان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
58 بررسی عوامل موفقیت و شکست بکارگیری مدیریت دانش مطالعه موردی؛ شرکت برق منطقه ای مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
59 بررسی قواعد میانگین های متحرک نمایی در بازار فارکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
60 بررسی مالکیت و ریسک در صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
61 بررسی مشکلات و چالش های فراروی تامین و تولید داخلی کالاهای مورد نیاز شرکت های پالایش گاز کشور در شرایط تحریم های بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
62 بررسی میزان اعتماد عمومی به بیمه های بازرگانی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
63 بررسی میزان انطباق پذیری کارکنان با تغییرات سازمانی به دنبال ادغام و تصاحب شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
64 بررسی میزان رضایت کاربر و تمایل به استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
65 بررسی نظری جایگاه و نقش پیشبرد فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
66 بررسی نقش سبک سرمایه گذاری بر پیش بینی بازده سهام شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
67 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک MADM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
68 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی کارخانه های شیر استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
69 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
70 برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از ماتریس SWOT در درمانگاه ایمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
71 به کارگیری الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در انتخاب بهینه پرتفوی در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
72 پیاده سازی سرمایه گذاری مخاطره آمیز و تاجیر آن بر اشتغال زایی، تیلید و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
73 پیشنهاد یک الگوی بسط یافته جهت مدیریت ریسکهای مالی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
74 تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات؛ نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
75 تاثیر استراتژی های کسب و کار بر خوانایی گزارش های سالیانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
76 تاثیر ساختار مالکیت بر دارایی های نا مشهود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
77 تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر بازدهی مورد انتظار سهام مبتنی بر هزینه سرمایهتلویحی بر اساس مدل CT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
79 تأثیر ادغام و اکتساب بر عملکرد مالی شرکت ها در بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازارسرمایه ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
80 تأثیر تأمین مالی پروژه های عمرانی به روش سنتی بر عملکرد شهرداری گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
81 تحلیل مدل ساختاری رفتار سرمایه گذاران مالی در بازار سرمایه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری SEM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
82 تدوین و رتبهبندی استراتژیهای شرکتهای ماشین سازی تولید سفارشی با استفاده از ماتریس SWOTو QSPM(مطالعه موردی شرکت تولید آتش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
83 چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
84 رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی فرهنگی با رویکرد (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
85 رتبه بندی کارکردهای دولت در زمینه توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از مدل AHP با رویکرد تحلیلی بر خط مشی گذاری ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
86 سنجش تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با شاخص نتایج EFQM برای دستیابی بهWCM در صنایع غذایی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
87 سیستم نظارتی بیمه در فرانسه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
88 شاخصهای سنجش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد دانشگاهها و مراکز اموزش عالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
89 شناسایی عوامل موثر بر کارایی کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان سردشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
90 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهروری نیروی انسانی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
91 شناسایی ویژگی های تقاضای بیمه عمر انفرادی در ایران (مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
92 ضعف های ساختاری و بروز تعارض در ساختارهای وظیفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
93 طرح ارتقاء نظام مدیریت عملکرد با تاکید بر برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی مطالعه موردی: شهرداری شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
94 فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام (با رویکرد VAR در آمریکا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
95 کار آفرینی سازمانی ، ضرورت، استراتژی و مراحل اجرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
96 کارآفرینی سازمانی ضرورت استراتژی ومراحل اجرا (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
97 کاربرد فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
98 کارت ارزیابی متوازن و کاربرد آن به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
99 لزوم توسعه به کارگیری روش ها ی دادهکاوی در حسابداری وحسابرسی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
100 مدل تشخیص تقلب در اظهار نامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
101 مروری بر کار آفرینی سازمانی و نهادینه کردن آن در سازمانهای امروزی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
102 معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی معاملات در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
103 معرفی سیستم اطلاعاتی کیفیت و ارائه مدلی جهت پیاده سازی آن با کمک استراتژی های پورتر (مطالعه موردی:هتل ارس مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
104 مقایسه تطبیقی بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی وارایه چالش ها و الزامات پیاده سازی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
105 مقایسه و بررسی کارایی استراتژی های معاملاتی راهبرد معکوس و مومنتوم با استفاده از ابزار RSI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
106 نقش اعتبارات دولتی و دستگاه های حمایتی بر فرآیند توسعه کسب و کار و کارآفرینی در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
107 نقش محیط ریسک پذیر و مدیریت ریسک یکپارچه بر نوآوری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
108 نقش نظام بانکی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
109 نگاهی به نوآوری مالی و عملکرد بانک ها (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت